Аналіз діяльності підприємства 4

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
1. Загальна характеристика ВАТ «Кримхліб»
2. Аналіз основних показників роботи ВАТ «Кримхліб» за 2007-2008рр
3. Організація обліку на підприємства ВАТ «Кримхліб»
4. Організація внутрішнього та зовнішнього аудиту
Висновок
Програми

1. Загальна характеристика ВАТ «Кримхліб»
Відкрите акціонерне товариство «Кримхліб» засновано відповідно до наказу Фонду майна АР Крим № 769 від 11.08.98 р. шляхом перетворення державного Кримського виробничого підприємства хлібопекарської промисловості «Кримхліб» в акціонерне товариство відповідно до Закону України «Про приватизацію державного майна» № 89 / 97-ВР від 19.02.92 р. та Порядком перетворення в процесі приватизації державних і орендних підприємств із змішаною формою власності в акціонерне товариство, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 1099 від 11.09.96 р. Статут підприємства зареєстрований Розпорядженням виконкому Сімферопольської міської Ради народних депутатів № 343 від 19.08.98 р. Товариство є самостійною юридичною особою з дня його державної реєстрації.
Форма власності підприємства - колективна. Органом державного управління є Фонд майна АРК.
Відкрите акціонерне товариство «Кримхліб» є найбільшим підприємством з виробництва хлібобулочних виробів у Криму. ВАТ «Кримхліб» зареєстровано в податкових, статистичних, державних органах відповідно до законодавства України.
Головними цілями ВАТ «Кримхліб» є:
¨ забезпечення збалансованого розвитку галузі республіки, забезпечення матеріально-технічної бази, прискореного впровадження у виробництво досягнень науки і передового досвіду, підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва;
¨ ефективне використання наявного виробничо-економічного потенціалу, матеріальних і фінансових ресурсів;
¨ здійснення технічної політики у розвитку хлібопечення в Криму;
¨ здійснення заходів з розвитку фірмової торгівлі хлібом, хлібобулочними та кондитерськими виробами, супутніми товарами.
Але, тим не менш, найголовнішою метою підприємства є отримання прибутку.
У складі ВАТ "Кримхліб" є філії, які керуються у своїй діяльності "Положенням про структурний підрозділ ВАТ" Кримхліб ".
ВАТ «Кримхліб» - це величезне підприємство головне підприємство знаходиться в Сімферополі - Сімферопольський хлібокомбінат і практично у всіх великих містах Криму розташовані філії: Алушта, Армянськ, Бахчисарай, Джанкой, Євпаторія, Керч, Судак, Феодосія, Ялта. У кожній філії існує своя бухгалтерія, яка постійно передає дані до головного підприємства.
У таблиці 1.1 наведено склад ВАТ «Кримхліб»
Структурні підрозділи ВАТ «Кримхліб» здійснюють свою діяльність на основі повного госпрозрахунку, мають незакінчений баланс, окремі поточні рахунки в установах банків, печатку із зазначенням свого найменування, власні фірмові бланки і товарні знаки. Структурні підрозділи є самостійними платниками податків (крім податку на прибуток), ведуть оперативний бухгалтерський, податковий і статистичний облік по всіх видах виробничо-господарської діяльності.
Структура управління Сімферопольського хлібозаводу представлена ​​на малюнку 1.2
Структура облікового апарату представлена ​​на малюнку 2
На виконання вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16. 07. 2003 р . № 996-XI, на підприємстві прийнятий Наказ про облікову політику та про організацію бухгалтерського обліку.
Підприємство здійснює облік господарських операцій за допомогою журнальної форми ведення бухгалтерського обліку, із застосуванням програми «1С Бухгалтерія». Основними обліковими регістрами при журнальній формі є журнали, які будуються за кредитовою ознакою кореспондуючих балансових рахунків. Після складання журналів дані заносяться в Головну книгу, яка є джерелом для складання фінансової звітності підприємства.

2.Аналіз основних показників роботи підприємства за 2007-2008рр.
Фінансова діяльність - це робоча мова бізнесу, і практично неможливо аналізувати операції або результати роботи підприємства інакше, ніж через фінансові показники.
Прагнучи вирішити конкретні питання і отримати кваліфіковану оцінку фінансового положення, керівники підприємств все частіше починають вдаватися до допомоги фінансового аналізу, значення абстрактних даних балансу або звіту про фінансові результати досить невелика, якщо їх розглядати у відриві один від одного. Тому для об'єктивної оцінки фінансового стану необхідно перейти до певних ціннісним співвідношенням основних факторів - фінансових показників або коефіцієнтів.
Фінансові коефіцієнти характеризують пропорції між різними статтями звітності. Достоїнствами фінансових коефіцієнтів є простота розрахунків та елімінування впливу інфляції.
Вважається, що якщо рівень фактичних фінансових коефіцієнтів гірше бази порівняння, то це вказує на найбільш болючі місця в діяльності підприємства, що потребують додаткового аналізу. Правда, додатковий аналіз може не підтвердити негативну оцінку в силу специфічності конкретних умов і особливостей ділової політики підприємства. Фінансові коефіцієнти не уловлюють відмінностей в методах бухгалтерського обліку, не відображають якості складових компонентів. Нарешті, вони мають статичний характер. Необхідно розуміти обмеження, які накладають їх використання, і ставляться до них як до інструменту аналізу.
Керуючі підприємством головним чином цікавляться ефективністю використання ресурсів і прибутковістю підприємства.
Проаналізуємо розраховані вище фінансові показники.

2.1.1.Показателі майнового стану підприємства

- Абсолютні показники
Загальна вартість майна підприємства - показує абсолютне значення майна підприємства. Збільшення цього показника характеризує поліпшення фінансового стану підприємства.
2007 рік - 41 791 грн.
2008 рік - 77 727,6 грн.
З наведених вище даних ми бачимо, що вартість майна підприємства у 2008 році зросла в порівнянні з 2007 роком на 35936,6 грн., Що свідчить про поліпшення фінансового стану підприємства.
- Коефіцієнти капіталізації
Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності). Він визначає частку коштів власників підприємства в загальній сумі коштів, вкладених у майно підприємства. Характеризує можливість підприємства виконати свої зовнішні зобов'язання за рахунок використання власних коштів, незалежність його функціонування від позикових коштів.
Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більш фінансово стійке, стабільно і незалежно від кредиторів підприємство.
Підприємство вважається фінансово стійким за умови, що частина власного капіталу в загальній сумі його фінансових ресурсів складає не менше 50%.
З наведених розрахунків у таблиці видно, що фінансова стійкість підприємства у 2008 році зменшилась на 41% у порівнянні з 2007 р . і склала:
2007 р . - 79%
2008 р . - 38%
Коефіцієнт концентрації залученого капіталу. Є доповненням до попереднього коефіцієнту і характеризує частку позикових коштів у загальній сумі коштів, вкладених у майно підприємства.
Чим нижче цей показник, тим менше заборгованість підприємства, тим стійкіше його положення. Зростання цього показника в динаміці означає збільшення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства.
Дані розрахунку свідчать про збільшення заборгованості підприємства та збільшення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства на 41% - у 2008 році - 62%, в порівнянні з 2007 роком - 21%.
Коефіцієнт фінансової залежності. Є зворотним попередньому коефіцієнту. Їх добуток дорівнює 1. Даний коефіцієнт характеризує частку залучених коштів у загальній сумі коштів фінансування. Зростання даного коефіцієнта в динаміці означає збільшення позикових коштів у фінансуванні підприємства і втрату фінансової незалежності. Якщо його значення знижується до 1, то це означає, що власники повністю фінансують своє підприємство.
З розрахованого вище можна побачити, що даний коефіцієнт виріс з 1,62 у 2007 році до 2,66 в 2008 році, що свідчить про втрату фінансової незалежності і збільшенні частки позикових коштів у фінансуванні підприємства.
Коефіцієнт фінансової стабільності (співвідношення позикового капіталу і власного). Як і вищеперелічені показники, цей коефіцієнт дає найбільш загальну оцінку фінансової стійкості підприємства і характеризує здатність підприємства залучати зовнішні джерела фінансування. Показує скільки залучених коштів припадає на 1 гривню власних коштів підприємства, вкладених в активи. Зростання цього показника в динаміці свідчить про посилення залежності підприємства від інвесторів і кредиторів, тобто про деяке зниження фінансової стійкості, і навпаки. Оптимальне значення даного коефіцієнта 0,5. Критичне значення дорівнює 1
За розрахунковими даними видно, що в 2008 році на кожну 1 грн власних коштів, вкладених в активи підприємства, припадає 1,66 грн. позикових. Зростання показника на 1,40 грн. ( 2007 р . - 0,26; 2008р. - 1,66) це свідчить про великому збільшенні залежності підприємства від інвесторів і кредиторів, тобто про зменшення фінансової стійкості.
Коефіцієнт маневреності власного капіталу. Показує, яка частина власного оборотного капіталу перебуває в обороті, тобто в тій формі, яка дозволяє вільно маневрувати цими засобами, а яка капіталізується. Даний коефіцієнт позичений бути достатньо високим, щоб забезпечити гнучкість у використанні власних коштів підприємства.
За розрахованими даними видно, що даний показник знизився з 0,09 у 2007 році до -0,28 в 2008 році. Значить, 9% власного оборотного капіталу перебувало в обігу підприємства в 2007 році, а в 2008 році -28%.

2.1.2 Показники ліквідності підприємства.

Коефіцієнт поточної ліквідності або коефіцієнт загальної ліквідності. Дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов'язань. Якщо поточні активи перевищують за величиною поточні зобов'язання, підприємство може розглядатися як успішно функціонуюче. Розмір даного показника коливається в межах: 2,0 - 2,5 (теоретично значення); 1,0-1,5 (підприємство своєчасно погашає борги); 1,0 (критичний стан); менше 1,0 (підприємство має неліквідний баланс ).
Проаналізувавши значення даного показника за 2007 рік, що дорівнює 1,36, можна зробити висновок, що 1,36 грн. поточних активів підприємства припадало на 1 грн. поточних зобов'язань. А за 2008 рік цей показник знизився до 1,14 грн. поточних активів на 1 грн. поточних зобов'язань.
Коефіцієнт швидкої (проміжної, уточненої) ліквідності або коефіцієнт "лакмусового папірця". На відміну від попереднього показника, цей показник враховує якість оборотних активів і є більш суворим показником ліквідності, оскільки при його розрахунку враховуються найбільш ліквідні поточні активи, (запаси не враховуються). Показує скільки гривень ліквідних активів припадає на 1 гривню поточної заборгованості підприємства. Нижнє значення даного показника теоретично визначено як 1,0.
З розрахованих вище показників видно, що в 2007 р . 0,65 грн. ліквідних активів припадало на 1 грн. поточної заборгованості підприємства, а в 2008 р . цей показник збільшився до 0,94 грн. ліквідних активів на 1 грн. поточних зобов'язань підприємства. Підвищення показника обумовлено збільшення оборотних активів підприємства, що є позитивним для підприємства.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина поточних (короткострокових) зобов'язань може бути погашена негайно. Достатнім є його значення в межах 0,2 - 0,25. При значенні коефіцієнта менше 0,2 підприємство вважається неплатоспроможним.
З наведених вище розрахунків видно, що підприємство не в змозі негайно розрахуватися за короткостроковими зобов'язаннями, оскільки показник нижче допустимого рівня (0,2) - у 2007 р . склав 0,19, в 2008 р . - 0,07.

2.1.3. Показники ділової активності підприємства

Коефіцієнт оборотності запасів. У більшості сфер діяльності необхідно підтримувати певний обсяг запасів для забезпечення відповідного обсягу продажу. З іншого боку, надлишкові запаси відволікають грошові кошти, які можна використовувати більш прибутково для інших цілей. В управлінні запасами існує підхід, який називається "точно в термін", тобто підтримування запасів на можливо низькому рівні, достатньому для реалізації відповідного обсягу продажу. Даний коефіцієнт показує, як часто обертаються запаси для забезпечення поточного обсягу продажу. Для цього тривалість аналізованого періоду (рік-365, півріччя-182, квартал-91) ділиться на значення коефіцієнта і виходить кількість днів, протягом яких обертаються запаси. Чим вищий цей показник, тим швидше обертаються запаси.
Розділивши тривалість звітного періоду (один рік) на значення коефіцієнта, отримаємо кількість днів протягом яких обертаються запаси:
2007 р . - 365: 14,35 = 25 днів;
2008 р . - 365: 17,78 = 35 днів.
З розрахованого вище видно, що кількість днів, за які обертаються запаси, збільшилася на 10 - з 25 днів у 2007 році до 35 у 2008 році.
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості або коефіцієнт оборотності за розрахунками. У процесі господарської діяльності підприємство надає товарний кредит для споживачів своєї продукції. Тобто існує розрив у часі між продажем товару і надходженням оплати за нього, в результаті чого виникає дебіторська заборгованість.
У розумних межах, чим більше кількість оборотів, тим краще. У цьому випадку підприємство швидше отримує оплату по рахунках.
На нашому підприємстві:
2007 рік - 365: 57,73 = 6;
2008 рік - 365: 89,83 = 4.
Згідно з розрахунками період очікування підприємством грошових коштів після реалізації продукції складе 4 дні, що менше на 3 2 дні в порівнянні з попереднім роком, тобто зменшилася ймовірність неплатоспроможності боржників підприємства.
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості. Кредиторська заборгованість на відміну від дебіторської, свідчить про наявність грошових коштів, тимчасово залучених підприємством і підлягають поверненню. Розділивши тривалість звітного періоду (один рік) на коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, отримаємо середню кількість днів, протягом яких підприємство сплачує рахунки кредиторів.
2007 рік - 365: 9,77 = 37 днів
2008 рік - 365: 4,28 = 85 день
Згідно вищевикладеного розрахунку, цей період дорівнює 85 дням, отже, більше в порівнянні з минулим роком на 48 днів. Коефіцієнт показує про збільшення терміну, на який підприємство може отримати кредити від постачальників, що є позитивним.
Коефіцієнт оборотності власного капіталу.
Показує швидкість обороту власного капіталу, що для власників означає активність засобів, якими вони ризикують. Різке зростання коефіцієнта відображає підвищення рівня продажів, яке повинно значною мірою забезпечуватися кредитами і, отже, знижувати частку власників у загальному капіталі підприємства. Істотне зниження коефіцієнта відображає тенденцію до бездіяльності частини власних коштів.
З розрахованих показників видно, що в 2007 році показник дорівнював 2,77, а в 2008 році показник знизився до 0,04, отже, знизилася швидкість обороту власного капіталу, що є негативним для підприємства.
Коефіцієнт оборотності мобільних активів. Характеризує оборотність мобільних засобів. Показує, скільки гривень реалізації припадає на кожну гривню, вкладену в мобільні активи підприємства.
Проаналізувавши коефіцієнт оборотності мобільних активів, видно, що він знизився на 3,66 в порівнянні з 2007 роком, в 2007 р . 7,92 грн. реалізації припадало на 1 грн. мобільних активів, а в 2008 р . - 4,26 грн.
Тривалість операційного циклу. Операційний цикл - це проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг.
Даний показник розраховується шляхом складання Коефіцієнту оборотності дебіторської заборгованості і Коефіцієнту оборотності запасів:
У 2007 році - 57,73 +14,35 = 72,08;
У 2008 році - 89,83 +17,78 = 107,61.
Щоб розрахувати операційний цикл, необхідно кількість днів аналізованого періоду розділити на значення показника.
2007 р . - 365: 72,08 = 5;
2008 р . - 365: 107,61 = 3.
Отже, у 2007 році проміжок часу між придбанням запасів та отриманням коштів від реалізації виробленої на них продукції дорівнював 5 днях, а 2008 році операційний цикл скоротився до 3 дня, що є позитивним для підприємства.

2.1.4.Показателі фінансової стійкості підприємства

Чистий робочий капіталк). Може використовуватися як міра платоспроможності та фінансової стійкості підприємства. Наявність Р до свідчить про те, що підприємство здатне не тільки сплатити поточні борги, а й має у своєму розпорядженні фінансовими ресурсами для розширення діяльності і здійснення інвестицій.
Розрахувавши цей показник можна побачити, що робочий капітал в 2007 році дорівнював 3085 грн., А в 2008 році - 4968,2 грн. Отже, підприємство здатне сплатити поточні борги, має ресурси для розширення діяльності.
Коефіцієнт концентрації власного капіталу. Визначає частку коштів власників підприємства в загальній сумі коштів, вкладених у майно підприємства. Характеризує можливість підприємства виконати свої зовнішні зобов'язання за рахунок використання власних коштів, незалежність його функціонування від позикових коштів. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим краще. Якщо воно дорівнює 1 (або 100%), то це означає, що власник повністю фінансує своє підприємство.
У 2007 році 79% коштів у загальній сумі коштів, вкладених у майно підприємства, позичали кошти власників підприємства, а в 2008 році цей показник знизився до 38%, що є негативним для підприємства, отже підприємство стало більше залежати від позикових коштів.
Коефіцієнт концентрації позикового капіталу. Є доповненням попереднього коефіцієнта, їх сума дорівнює 1 (або 100%). Характеризує частку позикових коштів у загальній сумі коштів, вкладених у майно підприємства. Чим нижче цей показник, тим менше заборгованість підприємства, тим стійкіше його положення. Зростання даного показника в динаміці свідчить про збільшення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства.
У 2008 році частка позикових коштів, вкладених у майно підприємства, зросла на 41% в порівнянні з минулим роком і склала 62%, отже, заборгованість підприємства збільшилася і знизився його фінансова стійкість.
Коефіцієнт співвідношення позикового капіталу і власного (коефіцієнт важеля). Дає найбільш загальну оцінку фінансової стійкості підприємства. Показує скільки позикових коштів припадає на 1 гривню власних коштів підприємства, вкладених в активи. Зростання цього показника в динаміці свідчить про посилення залежності підприємства від інвесторів і кредиторів.
У 2007 році 0,26 грн. позикових коштів припадало на 1 грн. власних коштів підприємства, а в 2008 році цей показник збільшився до 1,66 грн. позикових коштів на 1 грн власних коштів, вкладених в активи. Значить, у 2008 році підприємство стало більш залежним від інвесторів і кредиторів, що є негативним для підприємства.

2.1.5.Показателі рентабельності підприємства.

Коефіцієнти рентабельності продажів:
Валова рентабельність реалізованої продукції або коефіцієнт GSM. Показує ефективність виробничої діяльності підприємства, а також ефективність політики ціноутворення.
У 2008 році валова рентабельність реалізованої продукції зменшилася на 0,03% в порівнянні з попереднім роком і стала складати 15%. Це є негативним для підприємства, отже підприємство спрацювало не ефективно.
Операційна рентабельність реалізованої продукції або коефіцієнт OIP. Показує рентабельність підприємства після вирахування витрат на виробництво і збут товару.
Операційна рентабельність у 2007 році склала 0,5%, що менше 1%. Як видно, 2008 роком підприємство не рентабельно.
Рентабельність реалізованої продукції або коефіцієнт "прибуток / продаж" (PM - profit margin). Показує повний вплив структури капіталу та фінансування компанії на її рентабельність.
З розрахованого видно, що в 2008 році не отримало прибутку від реалізації, а в 2007 році з кожної 1 грн. реалізованої продукції підприємство отримало 0,0001 грн. прибутку,
Коефіцієнти рентабельності інвестицій (капіталу).
Рентабельність активів або коефіцієнт "прибуток / активи" (ROA - Return on Assets). Характеризує, наскільки ефективно підприємство використовує свої активи для отримання прибутку, тобто який прибуток приносить кожна гривня, вкладена в майно підприємства.
Проаналізувавши значення даного показника видно, що в 2008 році підприємство не ефективно використовувало свої активи для отримання прибутку. На 1 грн., Вкладену в майно підприємства припадає в 2007 році 0,0002 грн. прибутку.
Рентабельність власного капіталу або коефіцієнт "прибуток / капітал" (ROE-Return on Equit). Характеризує, наскільки ефективно підприємства використовує власний капітал для отримання прибутку, тобто який прибуток приносить кожна гривня вкладеного капіталу.
У 2008 році підприємство стало не ефективно використовувати власний капітал для отримання прибутку. На кожну гривню вкладеного капіталу припадає в 2007 році 0,0003 грн. прибутку.
Рентабельність основних засобів або коефіцієнт "прибуток / основні засоби". Характеризує, наскільки ефективно підприємство використовує основні засоби для отримання прибутку, тобто який прибуток приносить кожна гривня, вкладена в основні засоби.
З розрахованих показників видно, що в 2007 році кожна гривня, вкладена в основні засоби, приносить 0,0003 грн. прибутку. У 2008 році, підприємство спрацювало не ефективно.

3. Організація обліку на підприємстві ВАТ «Кримхліб»
Облік касових операцій
Облік касових операцій в національній валюті ведеться відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затверджене постановою Правління НБУ від 19 лютого 2001 року.
На ВАТ «Кримхліб» касові операції здійснює згідно з посадовою інструкцією касир. Первинними документами при здійсненні касових операцій є прибутковий і видатковий касові ордери. Прибуткові та видаткові ордери погашаються печатками «отримано» і «оплачено» відповідно. У кінці робочого дня касир складає звіт. Всі операції по приходу і витраті грошей з каси реєструється в касовій книзі. Касова книга на підприємстві пронумерована, прошнурована, скріплена печаткою.
Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій »від 30 листопада 1999 року касові операції ведуться на рахунку 30« Каса ». За дебетом відображається прихід готівки, а по кредиту витрата, залишок не повинен перевищувати ліміт залишку готівки в касі який становить 10000 грн. При перевищенні ліміту залишку в касі у зв'язку з Указом Президента України від 12 .06. 1995 р . № 436/95 на ВАТ «Кримхліб» можуть послідувати фінансові санкції. Узагальнення даних за цими операціях здійснюється в Журналі 1 і відомості 1.1.
Для здійснення розрахунків з постачальниками і покупцями, з організаціями та установами, державним бюджетом, а також зберігання грошових коштів ВАТ «Кримхліб» відкрило наскільки розрахункових рахунків в національній та іноземній валюті. Керуючись при цьому Інструкцією «Про безготівкові розрахунки в національній валюті України», затвердженої постановою Правління НБУ від 29 лютого 2001 року № 135.
Первинними документами, на основі яких проводяться операції на розрахунковому рахунку, є платіжні доручення, чеки, оголошення на внесок готівкою, платіжні вимоги. Підприємство періодично отримує з банку виписку з розрахункового рахунку. Зміст операції в ній замінюється умовним кодом. Банківська виписка містить перелік операцій, виробленим банком на розрахунковому рахунку підприємства за певний період, вона видається разом з документами, на підставі яких зараховані або списані кошти.
У плані рахунків операції на розрахункових рахунках відображаються на рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» і 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті». Залишок на цих рахунках відображає величину коштів підприємства на розрахунковому рахунку на початок місяця, оборот за дебетом - зарахування коштів від реалізації продукції, в погашення дебіторської заборгованості, надходження банківських позик, внесок готівки з каси і т.д. За кредитом показується зменшення коштів в результаті різних платежів, а так само в результаті передачі їх в касу. Записи по рахунку відбивається на підставі виписки банку. Залишок коштів у виписці на кінець дати, повинен співпадати з залишком в наступній виписці на початок дня.
При операціях на валютному рахунку в зв'язку зі зміною валютного курсу НБУ виникають курсові різниці. При збільшенні валютного курсу у підприємства виникав дохід, який відбивався на рахунку 744 «Дохід від не операційної курсової різниці», при зменшенні валютного курсу виникають витрати, які відображаються на рахунку 974 «Втрати від не операційної курсової різниці».
Узагальнені дані за звітний період з операцій на поточному рахунку відображаються в журналі 1 і відомості 2, 3.
Облік розрахунків з постачальниками, підрядниками, покупцями, за авансовими претензіями, з відшкодування матеріального збитку, підзвітними особами, дебіторами та кредиторами, бюджетом та органами соціального страхування.
ВАТ «Кримхліб» це велике підприємство, з цього у підприємства виникають розрахунки з постачальниками і покупцями, бюджетом, банками, позабюджетними фондами, дебіторами і кредиторами.
Визнання, облік та оцінку дебіторської заборгованості та зобов'язань на підприємстві здійснюється відповідно до П (С) БО 10 «Дебіторська заборгованість» та П (С) БО 11 «Зобов'язання» відповідно. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги включають в підсумок балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюють величину резерву сумнівних боргів.
Поточна дебіторська заборгованість, не пов'язану з реалізацією продукції, товарів, робіт, послуг, визнаної безнадійною, спиваються з балансу з відображенням втрат у складі інших операційних витрат.
Для обліку розрахунків з покупцями і замовниками на підприємстві призначений бухгалтерський рахунок 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками». На ньому ведеться узагальнення інформації про розрахунки з покупцями і замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи та послуги, крім заборгованості, забезпеченої векселем. Сальдо рахунку відображає заборгованість покупців та замовників за одержану продукцію (роботи, послуги). Аналітичний облік ведеться за кожним покупцем.
Облік операцій з постачальниками відображається на рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками». За кредитом рахунка відображається заборгованість за одержані від постачальників та підрядників товарно цінності, прийняті роботи і послуги, за дебетом - її погашення, списання та ін Аналітичний облік ведеться окремо по кожному рахунку-фактурі в розрізі кожного найменування постачальника. Підстава для записів на цьому рахунку є рахунки-фактури і податкові накладні.
Синтетичний облік з іншими дебіторами в бухгалтерії ВАТ «Кримхліб» ведуть на рахунку 37 «Розрахунки з різними дебіторами». За дебетом 37 рахунка відображають виникнення дебіторської заборгованості, за кредитом її погашення чи списання.
Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться на синтетичному рахунку другого порядку 372 «Розрахунки з підзвітними особами». Сальдо на цьому рахунку може бути як кредитовим, так і дебетовим. Первинними документами при обліку розрахунків з підзвітними особами є авансовий звіт, посвідчення про відрядження і додатки до нього (квитанції, квитки, чеки тощо). Аналітичний облік по розрахунках з підзвітними особами ведеться по кожному авансового звіту.
Облік розрахунків за претензіями пред'явлених постачальникам, підрядникам, транспортним та іншим організаціям, а також за пред'явленими їм і визнаними штрафами, пенею, неустойок ведеться на субрахунку 374 «Розрахунки за претензіями». Аналітичний облік ведеться по кожній претензії окремо.
Облік розрахунків за відшкодуванням підприємству завданих збитків у результаті нестач і втрат від псування цінностей, нестач і розкрадань грошових коштів, якщо винуватець виявлений, ведеться на субрахунку 375 «Розрахунки з відшкодування завданих збитків».
Облік розрахунків з іншими кредиторами ведеться на рахунку 68 «Розрахунки за іншими операціями». Аналітичний облік ведеться по кожній організації, підприємству, фізичній особі окремо.
ВАТ «Кримхліб» поставлено на облік у державній податковій адміністрації, отже, у підприємства виникають зобов'язання перед державою по сплаті податків і зборів. Згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку розрахунки по податках і платежах ведуться на 64 рахунку. Рахунок 64 «Розрахунки по податках і платежах" призначений для узагальнення інформації про розрахунки підприємства по всіх видах платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, і за фінансовими санкціями, що стягуються в дохід бюджету. Порядок справляння таких платежів регулюється чинним Законодавством. За кредитом рахунка «Розрахунки за податками й платежами» відображаються нараховані платежі до бюджету, по дебіт - належні до відшкодування до бюджету податки, їх сплата, списання та ін Рахунок 64 «Розрахунки за податками й платежами» має такі субрахунки:
641 «Розрахунки за податками»
642 «Розрахунки за обов'язковими платежами»
643 «Податкові зобов'язання»
644 «Податковий кредит»
На субрахунку 641 «Розрахунки за податками» ведеться облік податків, які нараховуються, і сплачуються відповідно до чинного законодавства (податок на прибуток, податок на додану вартість та ін податки). На субрахунку 642 «Розрахунки за обов'язковими платежами» ведеться облік розрахунків за зборами (обов'язковими платежами), які справляються відповідно до чинного законодавства та облік яких не ведеться на рахунку 65 «Розрахунки зі страхування». На субрахунку 643 «Податкові зобов'язання» ведеться облік суми податку на додану вартість, визначену, виходячи із суми одержаних авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні цінності та нематеріальні активи, роботи, послуги, що підлягають відвантаженню (виконанню). На субрахунку 644 «Податковий кредит» ведеться облік суми податку на додану вартість, на яку підприємство набуло право зменшити податкове зобов'язання.
Аналітичний облік розрахунків за податками і платежами ведеться за їх видами. Це дозволяє перевірити правильність розрахунків за кожним видом платежу. Для зручності цих розрахунків на підприємстві використовуються такі субрахунки з обліку податків і зборів:
- 6411 - податок на прибуток;
- 6412 - податок на додану вартість;
- 6413 - прибутковий податок;
- 6414 - комунальний податок;
- 6415 - інші податки і збори.
Для визначення сум сплачуваних до бюджету з податку на додану вартість на підприємстві від податкових зобов'язань віднімають податковий кредит. Підсумкові значення за звітний період можна знайти у книзі обліку продажу і книзі обліку придбання.
Записи в книгах проводяться при наявності податкової накладної.
Облік розрахунків з позабюджетними фондами здійснюється на рахунку 65 «Розрахунки зі страхування». За кредитом рахунка відображаються нараховані зобов'язання зі страхування, а також отриманих від органів грошових коштів, за дебетом - погашення заборгованості та витрачання грошових коштів страхування на підприємстві. На підприємстві рахунок 65 має такі субрахунки:
- 651 - «за пенсійним забезпеченням»;
- 652 - «за соціальним страхуванням";
- 653 - «за страхуванням на випадок безробіття»;
- 655 - «за страхуванням від нещасного випадку».
Узагальнена інформація обліку розрахункових операцій міститься у Журналі 3 та відомостями до нього.
Облік виробничих запасів, основних засобів, нематеріальних активів, МШП, готової продукції.
Оцінку і облік основних засобів на ВАТ «Кримхліб» здійснюється відповідно до П (С) БО 7 «Основні засоби». На підприємстві основним засобом визнається актив, якщо очікуваний термін його корисного використання (експлуатації) перевищує 365 днів.
Первинними документами для обліку руху основних засобів є:
03-1 - акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів;
03-2 - акт прийому-здачі, відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів;
03-3 - акт на списання основних засобів;
03-4 - акт на списання автотранспортних засобів;
03-6 - інвентарна картка обліку основних засобів.
Синтетичний облік по основних засобів ведеться на рахунку 10 «Основні засоби». Аналітичний облік основних засобів ведеться по кожному об'єкту окремо.
Основні засоби і необоротні матеріальні активи зараховуються на баланс за первісною вартістю, яка складається з таких витрат:
ü суми, що виплачуються постачальникам активів і підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без прямих податків),
ü реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;
ü суми ввізного мита;
ü суми непрямих податків і зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів,
ü витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів,
ü витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів,
ü інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, в якому вони придатні для використання.
Витрати, здійснювані для підтримки об'єктів у робочому стані, включають до складу витрат.
Переоцінку (дооцінку, уцінку) балансової вартості основних засобів, нематеріальних активів, інших матеріальних необоротних активів до їх справедливої ​​вартості проводиться раз на рік за станом на 01 грудня, якщо їх залишкова вартість відхиляється від справедливої ​​більш ніж на 50%. Справедливу вартість, зазначених активів, формують на рівні вільних ринкових цін на аналогічні активи. Розрахунок, необхідний для переоцінки зазначених активів та відображення її результатів в обліку, складає постійно-діюча інвентаризаційна комісія і затверджується головою цієї комісії.
До малоцінних необоротних матеріальних активів відносяться активи вартість яких не перевищує 1 тис. грн. Предмети з терміном використання менше одного року враховуються на рахунку 22 «Малоцінні і швидкозношувані предмети».
Малоцінні необоротні матеріальні активи, вартість яких не перевищує 1 тис. грн, але термін корисного використання більше одного року відображаються на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи».
Амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100% його вартості.
Облік запасів на ВАТ «Кримхліб» здійснюється відповідно до П (С) БО 9 «Запаси». Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування. Придбані (виготовлені) запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю. До складу первісної вартості включаються транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ). ТЗВ відображаються на окремому субрахунку обліку запасів.
Сума ТЗВ, що узагальнюється на окремому субрахунку рахунків обліку запасів, щомісячно розподіляються між сумою залишку запасів на кінець звітного місяця і сумою запасів, що вибули за звітний місяць. Сума ТЗВ, яка відноситься до запасів, що вибули, відображається на тих самих рахунках обліку, у кореспонденції з якими відображено вибуття цих запасів.
При відпуску запасів у виробництво, продаж та іншому вибутті їх оцінка здійснюється за методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО). Оцінка запасів за методом фіфі базується на припущенні, що запаси використовуються у тій послідовності, в якій вони надійшли на підприємство.
Синтетичний облік виробничих запасів здійснюється на рахунку 20 «Виробничі запаси», за дебетом відображається надходження виробничих засобів, їх дооцінка, по кредиту - витрачання у виробництво, переробку, відпуск на сторону, уцінка і т. д. Для зручності обліку на підприємстві використовують такі субрахунки : 201 - «Сировина і матеріали», 202 - «Покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби», 203 - «Паливо», 204 - «Тара і тарні матеріали», 209 - «Інші матеріали».
Аналітичний облік виробничих запасів ведеться по кожному виду матеріалів.
Первинними документами при обліку виробничих запасів є: прибуткові та видаткові накладні, товаротранспортні накладні, лемітно-забірні карти, картки складського обліку.
Для обліку МШП використовуються два субрахунки 221 - «МШП на складі» і 222 «МШП в експлуатації». Аналітичний облік МШП ведеться за видами предметів за однорідними групами. Відпуск МШП зі складу у виробництво проводиться за лемітно-забірними картками за формою М-8, повернення на склад оформляється накладною за формою 11.
Облік готової продукції здійснюється за фактичною виробничою собівартістю, для цього використовується синтетичний рахунок 26 «Готова продукція». За дебетом відображається надходження готової продукції на склад, по кредиту - списання її зі складу.
Для зручності на підприємстві створені такі субрахунки:
- 26.1 - хліб,
- 26.2 - булочні вироби,
- 26.3 - кондитерські вироби,
- 26.4 - вироби ТНС.
Облік готової продукції на складі здійснюється на картках складського обліку матеріалів, за формою М-12. Підставою для заповнення карток складського обліку матеріалів служать накладні на здачу випущеної виробництвом готової продукції на склад і ТТН на відпуск готової продукції покупцям і замовникам. У бухгалтерії облік готової продукції здійснюється у кількісно вартісному вираженні в Зворотним відомості за товарно-матеріальними рахунками, типова форма № М-44, яка виконується засобами ЕОМ.
Облік амортизації основних засобів та їх ремонту
Амортизація основних засобів здійснюється відповідно до П (С) БО 7 «Основні засоби». У прийнятій обліковій політиці обраний прямолінійний метод нарахування амортизації, при цьому методі річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний період часу використання об'єкта основних засобів.
Виходячи з очікуваного періоду використання основних засобів, встановлені норми амортизації у відсотках до балансової вартості основних засобів за групами:
- Будівлі, споруди, передавальні пристрої - 2% на рік,
- Машини та обладнання - 6,7% на рік,
- Транспортні засоби - 10% на рік,
- Інструмент, пристосування, меблі - 12% на рік,
- Інші основні засоби - 15% на рік.
Для відображення нарахованої амортизації використовуються регулюючі субрахунки: 131 «Знос основних засобів» і 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів. ВАТ «Кримхліб» використовує рахунки тільки 9 класу, тому кореспонденція при нарахуванні амортизації дебет 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 949 «Інші витрати операційної діяльності», 15 « Капітальні інвестиції »і кредит 131« Знос основних засобів ».
Аналітичний облік амортизації ведеться у відомості нарахування амортизації (зносу).
Витрати на обслуговування та ремонт основних засобів здійснюється на відновлення або підтримки майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання основних засобів. У зв'язку з цим такі витрати списуються на витрати в момент їх виникнення в дебет рахунків: 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 941 «Витрати на дослідження і розробки» з кредиту рахунків 23 «Виробництво», 63 «розрахунки з постачальниками і підрядчиками».
Облік статутного фонду.
Статутний капітал - зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, яка є внеском власників до капіталу підприємства. Статутний капітал ВАТ «Кримхліб» становить 10 мільйонів 95 тис. грн. При формуванні статутного фонду робилася проводка: дебет 46 «Неоплачений капітал» і кредит 40 «Статутний капітал» на суму, зафіксовану в установчих документах. При фактичне надходження коштів вкладів засновників у статутний капітал робилися проводки: дебет рахунків 30, 31, 10, 12, 20, 28 і кредит 46 «Неоплачений капітал». Оцінюються об'єкти майна, внесені засновниками в рахунок їх вкладів у статутний капітал, за справедливою вартістю, узгодженої з власниками підприємства.
Аналітичний облік до рахунку 40 «Статутний капітал» ведеться за засновникам.
Для покриття непередбачених витрат, збитків, на сплату боргів підприємства при його ліквідації на ВАТ «Кримхліб» створений Резервний капітал. Відрахування до резервного капіталу відображають за кредитом рахунку 43 «Резервний капітал»:
ü за рахунок прибутку звітного року,
ü за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років,
ü за рахунок внесків учасників.
Використання коштів резервного капіталу враховується за дебетом рахунка 43 «Резервний капітал» у кореспонденції з кредитом рахунків споживачів цих коштів:
ü виплата доходів засновникам при недостатності прибутку звітного року,
ü покриття балансового збитку підприємства за минулий рік,
ü різні непередбачені витрати та платежі.
За звітний період коштів цільового фінансування і цільових надходжень в розпорядження ВАТ «Кримхліб» не надходило.
Облік векселів
У залежності від того отримано вексель або виданий, облік ведеться по-різному. Згідно Плану рахунків на підприємстві ВАТ «Кримхліб» облік довгострокових отриманих векселів ведеться на однойменному рахунку 162 «Довгострокові векселі одержані", на цьому рахунку буде враховуватися заборгованість, яка буде погашена через 12 місяців з дати балансу. За дебетом відображається виникнення заборгованості за векселями, за кредитом її погашення (списання) покупцем.
Короткострокові векселі одержані обліковуються на рахунку 34 «Короткострокові векселі одержані". На ньому ведеться облік заборгованості покупців, замовників, тобто дебіторів за відвантажену продукцію забезпечених векселем, за дебетом відображається отримання векселя за продукцію, за кредитом - списання, погашення або продаж векселя третій стороні.
Облік векселів виданих теж ведеться на різних рахунках. Довгострокові векселі видані враховуються на рахунку 51 «Довгострокові векселі, видані». На цьому рахунку ведеться облік з постачальниками та іншими кредиторами, за отримані ВАТ «Кримхліб» матеріальні цінності, надані послуги та інші операції, заборгованість за якими забезпечена векселем і не є поточним зобов'язанням. За кредитом відображається видача векселя в забезпечення за одержані матеріальні цінності, за дебетом - погашення заборгованості, забезпеченої виданим векселем.
На рахунку 62 «Короткострокові векселі видані» враховуються векселі видані, строк погашення яких менше 12 місяців.
Аналітичний облік ведеться за кожним векселем окремо.
Облік заробітної плати
Облік заробітної плати ведеться на синтетичному рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці», до якого відкриваються два субрахунки:
- 661 - «Розрахунки по заробітній платі»,
- 662 - «Розрахунки з депонентами».
За кредитом рахунка відображають нарахування працівникам підприємства основна та додаткова заробітна плата, премії, допомоги по тимчасової не працездатності, інші нарахування, за дебетом - виплати заробітної плати, премій, допомог тощо, а також суми утриманих податків, платежів за виконавчими документами, вартість отриманих матеріалів, продукції в рахунок заробітної плати. Аналітичний облік має стільки рахунків, скільки працюючих за списком на ВАТ «Кримхліб», тобто облік розрахунків по заробітній платі ведеться по кожному працівнику окремо.
Для нарахування виплат щорічної та додаткових відпусток, що надаються в календарних днях на ВАТ «Кримхліб», проводиться діленням сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців на кількість календарних дні року (за винятком святкових і неробочих (релігійних) днів), що буде відповідати середньоденного заробітку. Потім множать середньоденний заробіток на число календарних днів відпустки, одержують суму відпускних. Святкові і неробочі дні, що припадають на період відпустки, у розрахунок тривалості відпустки не включаються і не оплачуються.
Допомога у зв'язку з тимчасової не працездатністю, які настали у зв'язку з нещасним випадком на виробництві та професійного захворювання, виплачується в розмірі 100% середнього заробітку. При цьому перші 5 днів тимчасової непрацездатності оплачуються ВАТ «Кримхліб» за рахунок коштів підприємства.
Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, в результаті захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві оплачується залежно від стажу в розмірах:
ü 60% середньої заробітної плати - особі, яка мала трудовий стаж до 5 років,
ü 80% середньої зарплати - особі, яка мала страховий стаж від 5 до 8 років,
ü 100% середньої зарплати - особі, яка мала страховий стаж понад 8 років.
Нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності, виходячи з розміру середньоденної заробітної плати. Середньоденна заробітна плата визначається діленням зарплати за фактично відпрацьовані протягом 2 місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів. Загальна сума допомоги визначається шляхом множення суми допомоги за один день на число робочих днів, що припадають на період непрацездатності.
Після розрахунку нарахування заробітної плати виробляють утримання з неї:
ü прибуткового податку, за прогресивною шкалою;
ü за виконавчими документами;
ü за товари, куплені в кредит;
ü за договорами особистого страхування;
ü збір на обов'язкове державне пенсійне страхування: 1% від об'єкта оподаткування, якщо сукупний оподаткування дохід не перевищує 150 гривень за місяць, 2% від об'єкта оподаткування, якщо сукупний оподатковуваний дохід перевищує 150 гривень за місяць;
ü збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття, в розмірі 0,5%;
ü збір на обов'язкове соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: 0,5%.
Облік розрахунків з оплати праці провадиться з застосуванням типових форм: розрахунково-платіжної відомості (П. - 49), розрахункової відомості (П. - 50), платіжної відомості (П. -53), табелі обліку робочого часу.
Облік витрат на виробництво і їх розподіл, обчислення собівартості готової продукції і закриття рахунків.
На підставі обраної облікової політикою собівартість реалізованої продукції складається з виробничої собівартості продукції, яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат і наднормативних виробничих витрат.
У виробничу собівартість продукції включаються:
ü прямі матеріальні витрати, (Дт23 - Кт20, Дт23 - Кт22),
ü прямі витрати на оплату праці, (Дт23 - Кт66),
ü інші прямі витрати, (Дт23-Кт65, Дт23 - Кт63),
ü змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати, (Дт23 - Кт91).
До складу прямих матеріальних витрат включаються сировину і матеріали, покупні напівфабрикати, інші матеріальні витрати.
До складу прямих витрат на оплату праці включається: заробітна плата за виконану роботу, згідно з установленими нормативами праці, додаткова зарплата (премії, доплати, оплата відпусток) і т.д.
До складу інших прямих витрат входить: відрахування на обов'язкове державне пенсійне страхування - 32%, відрахування на обов'язкове соціальне страхування - 2,9%, відрахування на загальнообов'язкове державне страхування на випадок безробіття - 1,9%, відрахування на обов'язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності - 1,28%.
Також до складу інших прямих витрат включається амортизація основних засобів безпосередньо зайнятих в основному виробництві.
Синтетичний облік виробництва ведеться на рахунку 23 «Виробництво», згідно з розробленим на підприємстві Плану рахунків до 23 рахунку передбачені такі субрахунки з урахуванням особливостей виробництва:
- 231.1 - хлібозавод № 2 булочний цех,
- 23.1.2 - хлібозавод № 2 кондитерський цех,
- 23.1.3 - хлібозавод № 3 хлібний цех,
- 23.1.4 - хлібозавод № 3 булочний цех,
- 23.1.5 - хлібозавод № 3 кондитерський цех,
- 23.1.6 - хлібозавод № 1 хлібний цех,
- 23.1.6.1 - хлібозавод № 1 хлібний цех,
- 23.1.6.2 - хлібозавод № 1 бубличні цех,
- 23.1.7 - хлібозавод № 3 бригада № 4 (експериментальний цех),
- 23.1.8 - хлібозавод № 3 пряниковий цех,
- 23.1.9 - переробка давальницької борошна,
- 23.2 - виробництво булочних виробів,
- 23.3 - виробництво кондитерських виробів,
- 23.4 - Виготовлення ТНП,
- 23.5 - Власне автогосподарство вантажне,
- 23.6 - Власне автогосподарство легкове,
- 23.7 - Ремонтні роботи,
- 23.8 - Зміст машин і устаткування.
Головним регістром бухгалтерського обліку витрат на виробництво готової продукції є Журнал 5. Всі витрати по підприємству в цілому, незалежно від того, на яких синтетичних рахунках вони враховуються, збираються в розрізі кореспондуючих рахунків у Журналі 5.
Для визначення фактичної виробничої собівартості готової продукції до залишків незавершеного виробництва на початок місяця додають виробничі витрати поточного місяця і віднімають залишки незавершеного виробництва, встановлені актом інвентаризації, на кінець місяця. Завершена готова продукція відображається в обліку проводкою дебет 26 і кредит 23.
Облік визначення фінансових результатів і порядку використання прибутку.
Для визначення фінансових результатів на ВАТ «Кримхліб» використовується синтетичний рахунок 79 «Фінансові результати». Протягом року на рахунках класу 7 «Доходи і результати діяльності» накопичуються доходи, а на рахунках класу 9 «Витрати діяльності» накопичуються витрати підприємства за видами діяльності, що дозволяє скласти проміжну фінансову і податкову звітність про фінансові результати. Кредитове сальдо по рахунку 79 «Фінансові результати» означає прибуток, а дебетове - збиток.
Використання протягом звітного року прибутку на виплату дивідендів для створення резервного капіталу відображається на субрахунку 443 «Прибуток використаний у звітному періоді».
Фонди виробничого та соціального призначення, фонди матеріального заохочення з прибутку не створюються.
Залишок невикористаної протягом року прибули з рахунку 79 «Фінансові результати» перераховується на субрахунок 441 «Прибуток нерозподілений».
Прибуток, використаний протягом звітного періоду на виплату дивідендів або для створення резервного капіталу, в кінці року списується у зменшення нерозподіленого прибутку: дебет 441 і кредит 443.
Методика складання бухгалтерської звітності і заповнення форм звітності № 1, № 2.
Будь-яке підприємство, ВАТ «Кримхліб», це не виняток складає фінансову звітність. До фінансової звітності підприємства, передбаченої Законом, відносяться: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів, підписувані керівником та бухгалтером підприємства.
Звітною датою для складання бухгалтерської звітності вважається останній календарний день звітного періоду. Звітним роком є ​​календарний рік з 1 січня по 31 грудня включно. Першим звітним роком для новостворених підприємств вважається період з дати їх державної реєстрації по 31 грудня відповідного року, а для організацій, створених після 1 жовтня, - по 31 грудня наступного року.
4. Організація контрольно-ревізійної роботи та аудиту
на підприємстві
На ВАТ «Кримхліб» проводиться як зовнішній, так і внутрішній аудит. Внутрішній аудит - незалежна діяльність на підприємстві з перевірки та оцінки роботи в його ж інтересах. Мета внутрішнього аудиту - допомогти керівництву і всьому колективу підприємства ефективно виконати свої функції. Основним методом проведення внутрішнього аудиту є інвентаризація. Метою проведення інвентаризації: виявлення матеріальних цінностей втратили свою первісну якість, неліквідних і морально застарілих, перевірка якості зберігання запасів.
Відповідно до законодавства проведення інвентаризації активів та зобов'язань є обов'язковим:
ü при складанні річної фінансової звітності,
ü при зміні матеріально-відповідальної особи,
ü при виявленні фактів крадіжки або зловживань, псування цінностей, а також за приписом судово-слідчих органів,
ü при пожежі, стихійного лиха або техногенної аварії,
ü при ліквідації підприємства.
Для безпосереднього проведення інвентаризації розпорядчим документом створюється робоча інвентаризаційна комісія, до складу якої входять досвідчені фахівці добре знають об'єкти інвентаризації, ціни та первинний облік.
Виведення результатів інвентаризації відображаються за даними інвентаризаційного опису в порівнювальної відомості окремо по кожній матеріально-відповідальній особі. У інвентаризаційного опису відбивається фактична наявність запасів за найменуванням, номенклатурного номера, сорту, кількості і ціною, які підраховуються по кожній сторінці інвентаризаційного опису і підписуються головою комісії, членами і МВО. Підбиваються підсумки всіх сторінок і прописом записується кількість і сума по кожній інвентаризаційної відомості.
Потім після складання інвентаризаційного опису, дані звіряються з даними відображеними в бухгалтерському обліку, складається акт про результати інвентаризації, визначаються розбіжності в сторону недостачі або надлишку, пересортиця, а також природні втрати, яка в межах норм списується на витрати підприємства, а понад норми визначається як недостача.
Зовнішній аудит здійснюється незалежними аудиторами та аудиторськими фірмами на підставі договору. При проведенні аудиту складається програма аудиту. Разом аудиту оформляються аудиторським висновком. Зовнішній аудит проводиться для акціонерів, кредиторів і т. д.
При проведенні зовнішнього аудиту необхідно встановити тотожність балансових показників, розділів пасиву і активу з дебіторською і кредиторською заборгованістю, по розрахунку з бюджетом і даними про стан цих розрахунків на дату складання балансу.
Контрольно-ревізійний відділ на ВАТ «Кримхліб» не створений.

Висновок

При проходженні практики на ВАТ «Кримхліб» було встановлено, що підприємство працює із застосуванням нового плану рахунків та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Організація бухгалтерського обліку здійснюється у відповідності до Наказу про облікову політику. Керівництво урахуванням здійснює головний бухгалтер підприємства. На всіх працівників бухгалтерії розроблені посадові інструкції. Аналітичний і синтетичний облік активів, зобов'язань і капіталу здійснюється з застосуванням журнальної форми обліку.
З урахуванням особливостей ведення фінансової діяльності на підприємстві мої функції в період виробничої практики зводилися до спостереження та аналізу існуючої системи фінансової діяльності підприємства. Практична ж сторона моєї діяльності полягала в ознайомленні та овладевании основами специфічної первинної документації підприємства та методами роботи з органами місцевого самоврядування, колективом підприємства. Зокрема, з укладанням договорів на зберігання, переробку, купівлю та продаж хлібопродукції; роботами по складанню та утвердження відомостей по зарплаті, а також додатковим та соціальних виплат; роботами з підготовки та введення на підприємстві консолідованого податку; договорами з будівельними підрядниками; документообігом між головною організацією та філіями.

Програми
Таблиця 1.1
Склад ВАТ «Кримхліб»
№ п / п
Найменування підрозділу
Місцезнаходження
1
2
3
1
Генеральна дирекція
м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 51-а
2
Алуштинський хлібокомбінат
Г. Алушта, пров. Заводський, 8
3
Вірменський хлібокомбінат
Г. Армянськ, вул. Чумакова, 4
4
Бахчисарайський хлібокомбінат
м. Бахчисарай, вул. Підгородня, 89
5
Джанкойський хлібокомбінат
Г. Джанкой, вул. Калініна, 20
6
Євпаторійський хлібокомбінат
м. Євпаторія, вул. Інтернаціональна, 128
7
Керченський хлібокомбінат
Г. Керч, Вокзальне шосе, 32
8
Судакський хлібокомбінат
Г. Судак, вул. Алуштинська, 24
9
Феодосійський хлібокомбінат
м. Феодосія, Сімферопольське шосе, 56
10
Ялтинський хлібокомбінат
Г. Ялта, вул. Більшовицька, 29

Рис. 1.2 Схема облікового апарату ВАТ «Кримхліб»

Головний бухгалтер

Заступник головного бухгалтера за розрахунками, заробітної плати та фондами.
Заступник головного бухгалтера по розрахунках із структурними підрозділами, основних засобів та оподаткуванню
Провідний бухгалтер торгового відділу
бухгалтер торогового відділу 2 категорії
бухгалтер торогового відділу 2 категорії
бухгалтер по реалізації 1 категорії
бухгалтер по зар. / платі 2 категорія
бухгалтер-касир
бухгалтер за розрахунками постачальниками підзвітним особами
Бухгалтер з обліку матеріальних цінностей 2 категорії
бухгалтер з виробництва та сировинних складах 2 категорії
Бухгалтер з постачальниками і сировини по основному виробництву2.1.1 Показники майнового стану підприємства.

Найменування показника
Формула для розрахунку
Значення показників
2007
2008
2008 до 2007,%
1
2
3
4
Абсолютні показники
1. Загальна вартість майна підприємства
Підсумок активу = стр.280
41791
77727,6
1,86
2. Вартість необоротних засобів
IА = стр.080
30029
37426,4
1,25
3. Вартість оборотних (мобільних) коштів
IIА + IIIА = стр.260 + стор.270, ф.1
11762
40301,2
3,43
Відносні показники
4. Коефіцієнт зносу основних засобів
Гр. 4 стр.032 ф. 1
0,46
0,43
0,93
Гр. 4 стр.031 ф.1
Коефіцієнти капіталізації
6. Коефіцієнт концентрації власного капіталу або коефіцієнт автономії, або коефіцієнт незалежності
Власний капітал (стр.380 ф. 1)
0,79
0,38
0,48
Всього джерел коштів (стор. 640 ф.1)
7. Коефіцієнт концентрації залученого капіталу
Залучений капітал (стр.430 + стр.480 + стр.620 + стр.630, ф.1)
0,21
0,62
2,95
Всього джерел коштів (стор. 640 ф.1)
8. Коефіцієнт фінансової залежності
Всього джерел коштів (стор. 640 ф.1)
1,62
2,66
1,64
Власний капітал (стр.380 ф.1)
9. Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу або коефіцієнт важеля, або коефіцієнт фінансового ризику
Залучений капітал (стр.430 + стр.480 + стр.620 + стр.630 ф.1)
0,26
1,66
6,38
Власний капітал (стр.380 ф. 1)
10. Коефіцієнт маневреності власного капіталу
Власні оборотні кошти (стр.380 - стр.080, ф.1)
0,09
-0,28
-3,11
Власний капітал (стр.380 ф. 1)

2.1.2 Показники ліквідності підприємства.

Найменування показника
Формула для розрахунку
Значення показників
2007
2008
2007 до 2008,%
1
2
3
4
1. Коефіцієнт поточної ліквідності або коефіцієнт загальної ліквідності
Л1 + Л2 + Л3 (стр.260 Ф1 + стор.270 Ф1)
1,36
1,14
0,84
П1 + П2 (стр.620 Ф1 + стр.630Ф1)
2.Коеффіціент швидкої (проміжної, уточненої) ліквідності або коефіцієнт "лакмусового папірця"
Л1 + Л2 (260 Ф1-запаси + 270 Ф1)
0,65
0,94
1,45
П1 + П2 (стр.620630Ф1)
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Л1 (стр.230 +240 Ф1)
0,19
0,07
0,37
П1 + П2 (стр.620630Ф1)

2.1.3 Показники ділової активності підприємства.

Показник
Формула коефіцієнта
Значення показників
2007
2008
2008 до 2007,%
1
2
3
4
1. Коефіцієнт оборотності запасів
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (стр.070 ф. 2)
14,35
17,78
1,24
(Запаси на початок року (стор.100 - 140 гр.3, ф.1) + Запаси на кінець року (стор.100 - 140 гр.4, ф.1)) / 2
2. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості або коефіцієнт оборотності за розрахунками
Загальний обсяг реалізації (стр.010 ф. 2)
57,73
89,83
1,56
(Дебіторська заборгованість на початок року (стор. 160-210, гр.3, ф.1) + (Дебіторська заборгованість на кінець року (стор. 160-210 гр.4, ф. 1)) / 2
3. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (стр.070 ф.2)
9,77
4,28
0,44
(Кредиторська заборгованість на початок року (стор. 620 гр.3 ф.1) + (Кредиторська заборгованість на кінець року (стор. 620 гр.4 ф.1)) / 2
4. Коефіцієнт оборотності власного капіталу
Виручка від реалізації (стр.035 ф.2)
2,77
0,04
0,01
(Власний капітал на початок року (стр.380 гр.3 ф.1) + (Власний капітал на кінець року (стр.380 гр.4 ф.1)) / 2
5. Коефіцієнт оборотності мобільних активів
Виручка від реалізації (стр.035 ф.2)
7,92
4,26
0,54
(Мобільні активи на початок року (гр.3 стр.260 + стор.270 ф.1) + Мобільні активи на кінець року (гр.4 стр.260 + стор.270 ф.1) / 2
6.Продолжітельность операційного циклу
Показник 2 + показник 1
72,08
107,61
1,49
7. Тривалість фінансового циклу
Показник 6 - показник 3
62,31
103,33
1,66

2.1.4 Показники фінансової стійкості підприємства.

Показник
Формула коефіцієнта
Значення показників
2007
2008
2008 до 2007,%
1
2
3
4
1. Чистий робочий капітал (Рк), тис. грн.
Оборотні активи (стр.260, ф.1) + Витрати майбутніх періодів (стор.270, ф.1) - (Поточні зобов'язання (стр.620, ф.1) + Доходи майбутніх періодів (стр.630, ф.1)
3085
4968,2
1,61
2. Коефіцієнт концентрації власного капіталу
Власний капітал (стр.380 ф. 1)
0,79
0,38
0,48
Майно підприємства (стр.280 ф.1)
3. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу
Позиковий капітал (стр.430 + стр.480 + стр.620 + стр.630, ф.1)
0,21
0,62
2,95
Майно підприємства (стр.280 ф.1)
4. Коефіцієнт співвідношення позикового капіталу і власного (коефіцієнт важеля)
Позиковий капітал (стр.430 + стр.480 + стр.620 + стр.630, ф.1)
0,26
1,66
6,38
Власний капітал (стр.380 ф. 1)

2.1.5 Показники рентабельності підприємства.

Показник
Формула для розрахунку
Значення показників
2007
2008
2008 до 2007,%
1
2
3
4
Коефіцієнти рентабельності продажів
1.Валовая рентабельність реалізованої продукції або коефіцієнт GSM
Валовий прибуток (стр.080 ф.2)
0,18
0,15
0,83
Чиста реалізація (стр.035 ф.2)
2.Операціонная рентабельність реалізованої продукції або коефіцієнт OIP
Операційний прибуток (стор.100 ф.1)
0,005
---
---
Чиста реалізація (стр.035 ф.2)
3. Рентабельність реалізованої продукції або коефіцієнт "прибуток / продаж" (PM - profit margin)
Балансова прибуток (стор.170 ф.2)
0,0001
---
---
Чиста реалізація (стр.035 ф.2)
Коефіцієнти рентабельності інвестицій (капіталу)
4. Рентабельність активів або коефіцієнт "прибуток / активи" (ROA - Return on Assets)
Балансова прибуток (стор.170, ф.2)
0,0002
---
---
(Всього джерел коштів на початок року (гр.3 стор. 640 ф.1) + Всього джерел коштів на кінець року (гр.4 стор. 640 ф.1)) / 2
5.Рентабельность власного капіталу або коефіцієнт "прибуток / капітал" (ROE-Return on Equity
Балансова прибуток (стор.170 ф.2)
0,0003
---
---
(Власний капітал на початок року (стр.380, гр.3, ф.1) + Власний капітал на кінець року (стр.380, гр. 4, ф.1)) / 2
6. Рентабельність основних засобів або коефіцієнт "прибуток / основні кошти"
Балансова прибуток (стр.220 ф.2)
0,0003
---
---
(Основні засоби на початок року (стр.030 гр.3, ф.1) + Основні засоби на кінець року (стр.030, гр. 4, ф.1)) / 2
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Звіт з практики
226.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз витрат підприємства на охорону навколишнього середовища в системі фінансової діяльності підприємства
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 2 Аналіз структури
Аналіз господарської діяльності підприємства 2 Аналіз основних
Фінансовий аналіз діяльності підприємства 2 Аналіз динаміки
Аналіз фінансової діяльності підприємства 2 Аналіз ліквідності
Аналіз діяльності підприємства
Аналіз діяльності підприємства
Аналіз діяльності підприємства 3
Аналіз діяльності підприємства 5
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru