Автоматизовані системи обробки економічної інформації

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Далекосхідного державного ТЕХНІЧНИЙ Рибогосподарської УНІВЕРСИТЕТ
ДАЛЬРИБВТУЗ (ТУ)
Кафедра: "Бухгалтерський облік, аудит і аналіз господарської діяльності"Курсова робота

"Автоматизовані системи обробки економічної інформації"

Постановка завдання бухгалтерського обліку:
"Облік розрахунків з робітниками і службовцями"


Прийняв: _____________________ Білоусова Т.І. Виконав: Студентка 981 - Убу - 565 Козачок Т.В.


Владивосток
2001
Введення Для вирішення завдання по автоматизації обліку розрахунків з персоналом в даній роботі використовувалася система 1С: Розрахунок, яка по суті є компонентою системи 1С: Підприємство. 1С: Розрахунок є універсальною системою для автоматизації розрахунків, мають певну періодичність. За рахунок своєї універсальності система 1С6 Розрахунок може бути адаптована до вимог будь-якого конкретного підприємства, налаштована на будь-яке законодавство і застосовуватися для вирішення самих різних прикладних задач. Система 1С: Розрахунок - програма для автоматизації діяльності підприємства. Вона призначена для вирішення широкого круга різноманітних завдань. Набір виконуваних системою 1С: Розрахунок функцій визначається її конфігурацією, що міститься в комплекті поставки системи або створеної для конкретного підприємства. Можливості системи дозволяють організувати облік найрізноманітніших ресурсів і розрахунок тих чи інших параметрів за ними. Це можуть бути: облік переміщень співробітників підприємства і розрахунок їх заробітної плати і різного роду компенсацій; облік основних засобів і розрахунок їх амортизації; облік акцій і розрахунок дивідендів акціонерів; розрахунок собівартості продукції і послуг та ін Засоби конфігурування програми дозволяють організувати довільну кількість довідників і документів необхідної структури. Можна налаштувати довільну кількість журналів розрахунку для виконання розрахунків по тих чи інших об'єктів зберігання їх результатів. Система 1С: Розрахунок дозволяє організувати максимально зручне введення інформації. При заповненні документів можна здійснювати введення значень за замовчуванням, а також вибір даних з існуючих довідників. Широкі оформлювальні можливості системи дозволяють створити форми первинних документів і звітів з використанням різних шрифтів, рамок, квітів. Друкована форма документа може автоматично змінюватися в залежності від внесеної в документ інформації. "Облік розрахунків з робітниками і службовцями" I. Організаційно-економічна сутність задачі Метою рішення задачі "Облік розрахунків з робітниками і службовцями" є підвищення оперативності, точності та достовірності обліку за допомогою засобів обчислювальної техніки. Рішення задачі дозволяє автоматизувати наступні ділянки бухгалтерського обліку: - розрахунок всіх нарахувань і утримань по співробітниках підприємства; В. Вхідна оперативна інформація 1. По обліку особового складу Наказ (розпорядження) про прийом на роботу (форма N Т-1) Застосовується для обліку новоприйнятих на роботу. Заповнюється в одному примірнику працівником відділу кадрів на всіх працівників, за винятком призначаються вищим органом. Завізований начальником відділу кадрів або особою, відповідальною за прийом, проект наказу (розпорядження) є в необхідних випадках направленням на переговори і перепусткою в структурний підрозділ для ознайомлення з умовами роботи. Начальник (майстер) структурного підрозділу дає висновок про можливість прийому: на зворотному боці проекту наказу (розпорядження) вказується, в якості кого може бути прийнятий на роботу наймаються, з якого розряду або з яким окладом і тривалість випробувального терміну. Згода працівника з умовами праці, результати переговорів, медичного огляду, відмітки про проходження інструктажу з техніки безпеки, протипожежного мінімуму та інші відмітки проставляють на зворотному боці форми. Проект наказу (розпорядження) про прийом на роботу працівника, якому встановлюють тарифну ставку, оклад, візується у відповідній службі організації для підтвердження вакантної посади і встановлюваного окладу, тарифної ставки. Підписаний керівником організації наказ (розпорядження) оголошується працівникові під розписку. Працівник відділу кадрів на підставі наказу (розпорядження) про прийом на роботу заповнює особисту картку, робить відмітку про зарахування на роботу в трудовій книжці, а бухгалтерія відкриває особовий рахунок або відповідний йому документ. Особова картка (форма N Т-2) Особова картка заповнюється на працівників усіх категорій в одному примірнику на підставі відповідних документів, паспорта, військового квитка, трудової книжки (для сумісників - копії трудової книжки, завірену в установленому порядку), диплома (свідоцтва, посвідчення ) про закінчення навчального закладу та інших документів, а також на підставі опитування працівника. (В ред. Постанови Держкомстату РФ від 25.01.1999 N 5) (див. текст в попередній редакції) Коди професії та спеціальності вказуються відповідно по загальноросійським класифікаторах професій робітників, посад службовців і тарифних розрядів (ОКПДТР) і спеціальностей за освітою (ОКСО). Усі наступні зміни даних про працівника (освіта, зміна місця проживання та ін) відображаються в особовій картці. Вільні рядки можуть за необхідності заповнюватися даними по розсуду організацій. Після заповнення розділу "Загальні відомості" особа, що оформляється на роботу, підписує особисту картку і проставляє дату заповнення. Вільні рядки в п. 6 (6.3, 6.4) розділу I призначені для назви та дати закінчення другого освітнього закладу вищої чи середньої професійної освіти. При заповненні пункту 12 розділу I організації необхідно іменувати так, як вони називалися у свій час, військову службу записувати із зазначенням посади. У розділі III з кожним записом, що вноситься на підставі наказу (розпорядження) про прийом на роботу і переведення на іншу постійну роботу, адміністрація зобов'язана ознайомити працівника під розписку у графі 11. У розділі особової картки "Додаткові відомості" для повноти обліку осіб, які навчаються в очно - заочних (вечірніх), заочній, екстернатній відділеннях установ вищої та середньої професійної освіти, слід проставляти дати надходження до освітньої установи та її закінчення. Особисті картки таких працівників рекомендується зберігати окремо до закінчення ними освітніх установ. У тому ж розділі слід записувати та інші дані про працівника. Наприклад, дані про працюючих інвалідів: на підставі довідки МСЕК записується група інвалідності і дата її встановлення (зміни), причина інвалідності, висновок МСЕК про умови та характер праці, а також можна записувати інші дані, необхідні для обліку. Облікова картка наукового працівника (форма N Т-4) Призначена для обліку наукових працівників науковими, науково - дослідними, конструкторськими, освітніми та іншими установам і організаціями, що здійснюють діяльність у сфері освіти, науки і технології. Заповнюється в одному примірнику працівником відділу кадрів на наукових працівників на підставі відповідних документів, а також на підставі опитування працівника. На кожного наукового працівника ведеться також особиста картка за формою N Т-2. Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу (форма N Т-5) Застосовується при оформленні переведення працівника з одного структурного підрозділу в інший. Заповнюється працівником відділу кадрів в одному примірнику. Наказ (розпорядження) візує начальник структурного підрозділу колишнього і нового місця роботи та підписує керівник організації. На підставі наказу (розпорядження) про переведення на іншу роботу відділ кадрів робить відмітки в особовій картці, трудовій книжці та інших документах. На зворотному боці форми робляться відмітки про незданих майново - матеріальних і інших цінностях, що значаться за працівником на попередньому місці роботи. Наказ (розпорядження) про надання відпустки (форма N Т-6) Застосовується для оформлення щорічної та інших видів відпусток, наданих працівникам відповідно до КЗпП, діючими законодавчими актами і положеннями, колективними договорами та графіками відпусток. Підписується начальником (майстром) структурного підрозділу та керівником організації. (В ред. Постанови Держкомстату РФ від 02.07.1999 N 51) (див. текст в попередній редакції) На підставі наказу (розпорядження) про надання відпустки відділ кадрів робить відмітки в особовій картці працівника, а бухгалтерія проводить розрахунок заробітної плати, належної за відпустку . При наданні відпустки без оплати поруч із зазначенням про кількість днів відпустки зазначається "без оплати". У розділі "Нараховано" в графі 1 в порожніх рядках вказуються місяці, яким нарахована заробітна плата. Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) (форма N Т-8) Застосовується при оформленні звільнення працівників. Заповнюється працівником відділу кадрів на всіх працівників, за винятком скорочуваних вищим органом. Підписується начальником (майстром) структурного підрозділу та керівником організації. (В ред. Постанови Держкомстату РФ від 02.07.1999 N 51) (див. текст в попередній редакції) У розділі "Довідка про незданих майново - матеріальних і інших цінностях" робляться відмітки про незданих цінностях, що значаться за працівником. На підставі наказу (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) бухгалтерія здійснює розрахунок з працівником. 1.2. По обліку використання робочого часу та розрахунків з персоналом з оплати праці Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати (форма N Т-12) Табель обліку використання робочого часу (форма N Т-13) Застосовуються для обліку використання робочого часу всіх категорій службовців, для контролю за дотриманням робітниками і службовцями встановленого режиму робочого часу, для отримання даних про відпрацьований час, розрахунку заробітної плати, а також для складання статистичної звітності з праці. Складаються в одному примірнику уповноваженим на це особою, після відповідного оформлення передаються до бухгалтерії. Відмітки в табелі про причини неявок на роботу або про роботу в режимі неповного робочого дня, про роботу в надурочний час і інших відступах від нормальних умов роботи повинні бути зроблені тільки на підставі документів, оформлених належним чином (листок непрацездатності, довідки про виконання державних або громадських обов'язків і т.п.). Для відображення використання робочого часу за кожний день у табелі (форма N Т-12 графи 3, 5, форма N Т-13, графа 3) відведено два рядки - один рядок для відміток умовних позначень видів витрат робочого часу, а інший рядок - для запису кількості годин по них. Облік використання робочого часу здійснюється в табелі методом суцільної реєстрації явок і неявок на роботу або шляхом реєстрації тільки відхилень (неявок, запізнень і т.д.). Форма N Т-13 "Табель обліку використання робочого часу" застосовується в умовах автоматизованої обробки даних. Бланки табеля за формою N Т-13 з частково заповненими реквізитами можуть бути створені за допомогою засобів обчислювальної техніки. До таких реквізитів відносяться: структурний підрозділ, цех (відділ), бригада, прізвище, ім'я, по батькові, професія (посада), табельний номер і т.д., то є дані, що містяться в довідниках умовно - постійної інформації. У цьому випадку форма табеля змінюється відповідно до прийнятої технології обробки даних. Така форма повинна забезпечити можливість відображати в ній облік використання робочого часу. Умовні позначення відпрацьованого і невідпрацьованого часу, представлені на титульному аркуші форми N Т-12, застосовуються і при заповненні форми N Т-13. III. Вихідні дані завдання Розрахунково - платіжна відомість (форма N Т-49) Застосовується для розрахунку та виплати заробітної плати всім категоріям працюючих. Рекомендована для середніх і малих організацій. При складанні цієї форми допускається не заповнювати інші розрахункові та платіжні відомості. Складається в одному примірнику в бухгалтерії. Нарахування заробітної плати проводиться на підставі даних первинних документів з обліку виробітку, фактично відпрацьованого часу, листків на доплату та інших документів. Одночасно проводиться розрахунок всіх утримань із суми заробітної плати і визначається сума, що підлягає до виплати. У графах розділу "Пільги" проставляються встановлені законодавством суми відрахувань з доходів, що не підлягають оподаткуванню. Графа "Категорія персоналу" заповнюється в тих організаціях, у звіті по праці яких передбачено поділ працівників за категоріями. Розрахункова відомість (форма N Т-51) Застосовується для розрахунку заробітної плати всім категоріям працюючих. Складається в одному примірнику в бухгалтерії. Рекомендована для застосування у великих організаціях. При застосуванні розрахункової відомості за формою N Т-51 ведеться особовий рахунок за формою N Т-54. Для обліку виплат заробітної плати застосовується платіжна відомість за формою N Т-53. Форма N Т-51 друкується у вигляді журналу, який складається з основних і вкладних аркушів. Кількість вкладних листів залежить від терміну, на який розрахований журнал, - на квартал, півріччя або рік. Платіжна відомість (форма N Т-53) Застосовується для обліку виплат заробітної плати. На титульному аркуші форми вказується загальна сума виплаченої і депонованої заробітної плати. При необхідності в графі "Примітка" вказується номер пред'явленого документа. При заповненні платіжної відомості після останнього запису необхідно заповнити підсумковий рядок. Підсумкові рядки можуть бути заповнені в кінці кожної сторінки. При складанні документа за допомогою засобів обчислювальної техніки платіжна відомість може друкуватися без рядків. Особовий рахунок (форми N Т-54 та N Т-54а) Рекомендується застосовувати у великих організаціях для відображення відомостей про заробітну плату за минулі періоди. Заповнюється працівником бухгалтерії. Форма N Т-54 застосовується для запису всіх видів нарахувань та утримань із заробітної плати на підставі первинних документів з обліку виробітку та виконаних робіт, відпрацьованого часу і документів на різні види оплат. При безавансові розрахунку заробітної плати записи про нарахування та утримання у формі N Т-54 виробляються на двох рядках. При необхідності можна в кожну графу включити підсумковий рядок. На підставі даних особового рахунку складається розрахункова відомість за формою N Т-51. Форма N Т-54а застосовується при обробці облікових даних за допомогою засобів обчислювальної техніки і містить тільки умовно - постійні реквізити про працівника. Дані по розрахунку заробітної плати вкладаються щомісячно в особовий рахунок у вигляді машинограми. Зміст граф особового рахунку може бути надруковано на третій сторінці форми чи на самій машинограмме. Друга і четверта сторінки використовуються для друкування кодів видів оплат та утримань. Вільні графи у верхній таблиці можуть бути використані для різних необхідних записів. Додаток: типові форми пов'язані з розрахунком з персоналом з оплати праці Типова форма N Т-1 Затверджена Постановою Держкомстату Росії від 30.10.97 N 71а Љ """""""" Ї Ј Коди Ј """""""" "¤ Форма по ОКУД Ј 0301001Ј """""""""¤ Організація ________________________________ по ОКПО Ј Ј ђ """""""" ‰ НАКАЗ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ) Љ """"""""""'" """""""""" Ї ПРО ПРИЙОМ НА РОБОТУ Ј Номер Ј Дата Ј Јдокумента ЈсоставленіяЈ """"""""""" • """""""""""¤ Ј Ј Ј ђ """"""""""'""""""""""" ‰ __________________________________________________________________ Прізвище, ім'я, по батькові Љ """""""" Ї Ј Дата Ј """""""" "¤ Зарахувати на роботу з _________________________________ Ј Ј """""""""¤ по _________________________________ Ј Ј ђ """""""" ‰ Љ """""""" Ї За трудовим договором (контрактом) від "__" _____ 19__ р. Ј Ј ђ """""""" ‰ ___________________________________ ________________ Љ """""""" Ї з випробувальним терміном або без нього строк випробування Ј Коди Ј Характер роботи ______________________________________ """"" """"¤ постійно, на певний термін, Ј Ј тимчасово, сезонно """""""""¤ Вид роботи ___________________________________________ Ј Ј основна, за сумісництвом """""""""¤ Режим праці __________________________________________ Ј Ј повне, неповний робочий час """""""""¤ Тривалість робочого дня (тижня), ч ___________ Ј Ј ђ """""""" ‰
Структурний підрозділ (цех, відділ) Ділянка Категорія персоналу
1 2 3
Професія, посада Розмір тарифної ставки, окладу, руб. коп. Табельний номер
4 5 6
Љ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""'""""""""" """"""""""""""" Ї Ј Надбавка до заробітної плати Ј Розмір Ј """""""""""""""""""""""""" """"""""""'""" • """""""'""""""""""""""""¤ Ј вид ЈкодЈпроцентЈсумма, руб. коп.Ј """""""""""""""""""""""""""""""""""" • "" "• """""" "• """"""""""""""""¤ Ј 7 Ј 8 Ј 9 Ј 10 Ј """""""""""""""""""""" """""""""""""" • "" "• """"""" • """"""""""""""""¤ Ј Ј Ј Ј Ј" """"""""""""""""""""""""""""""""""" • "" "• """"""" •" " """"""""""""""¤ Ј Ј Ј Ј Ј """""""""""""""""""""""""""""" """""" • "" "• """"""" • """"""""""""""""¤ Ј Ј Ј Ј Ј ђ """""""" """"""""""""""""""""""""""" • "" "• """""""'"""""""""" """""" ‰ Форма оплати праці _______________ Ј Ј відрядна, погодинна """"¤ Система оплати праці _____________ Ј Ј пряма відрядна, Ј Ј акордна і т.д. """"¤ Умови праці ____________________ Ј Ј нормальні, важкі, Ј Ј шкідливі і т.д. ђ "" "‰ Зворотний бік форми N Т-1 Направляється для ознайомлення з умовами роботи __________________________________________________________________ структурний підрозділ (цех, відділ, ділянка) _________ _______________________ _________________________ посада підпис" __ "____________ 19__ р. за професією Згоден (на) прийняти на роботу ----------------------------------- на посаду __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ за тарифним розряду (класу) ---- ---------------------------- з випробувальним строком на _______ зі ставкою, з окладом, руб. коп. структурного підрозділу Начальник (майстер) -------------------------- ________ ___________ цеху, відділу, ділянки підпис розшифровка підпису "__" ______________ 19__ р. З умовами роботи згоден (на) __________________________________ підпис працівника "__" _______________ 19__ р. Висновок медичного огляду ______________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________ _____________________ ________________________ посада підпис "__" ______________ 19__ р. Відмітки про проходження інструктажу з техніки безпеки, протипожежного мінімуму та інші
Вид інструктажу Дата Посада та підпис особи, яка проводила інструктаж
1 2 3
Додаток. Довідка з попереднього місця роботи про заробітну плату і утримані податки за поточний календарний рік Керівник ______________ _______________ _________________ посада підпис З наказом ознайомлений _________________________ підпис працівника Типова форма N Т-2 Затверджена Постановою Держкомстату Росії від 30.10.97 N 71а Коди
0301002
Форма по ОКУД
Організація ________________________________ по ОКПО
Місце для Љ """""'"""""""'"""""'"""'""""""""'"""""""""""'"" "" "" Ї фотокартки ЈНомерЈДата ЈТа-ЈАл-ЈХарактерЈВід роботи ЈПол Ј Јдоку-Јсостав-Јбель-Јфа-Јработи Ј (основна, Ј (чоловік-Ј ЈментаЈленія Јний ЈвітЈ (посто-Јпо обговорення спільних питань Јской, Ј Ј Ј ЈномерЈ Јянная, Јтітельству) Јженс-Ј Ј Ј Ј Ј Јна визна-Ј Јкій) Ј Ј Ј Ј Ј ЈделеннийЈ Ј Ј Ј Ј Ј Ј Јсрок, Ј Ј Ј Ј Ј Ј Ј Јвремен-Ј Ј Ј Ј Ј Ј Ј Јная, се-Ј Ј Ј Ј Ј Ј Ј Јзонная) Ј Ј Ј """""" • """"""" • """"" • "" "• """""""" • """"" """""" • """"""¤ Ј Ј Ј Ј Ј Ј Ј Ј ђ """""'"""""""'"""""'"""'""" """""'"""""""""""'"""""" ‰ ОСОБИСТА КАРТКА I. Загальні відомості Љ """""""" Ї Ј Код Ј 1. Прізвище __________________ ім'я ___________ по батькові _____________ """""""""¤ 2. Дата народження ___________________________________________________ Ј Ј число, місяць, рік """""""""¤ 3. Місце народження __________________________________________________ Ј Ј 4. Громадянство _____________________________________________________ """""""""¤ 5. Знання мови: рідна ____________________________________________ Ј Ј найменування """""""""¤ інший, в тому числі: Ј Ј ____________________ володію вільно, читаю і перекладаю Ј Ј найменування зі словником Ј Ј ---------- ----------------------- Ј Ј непотрібне закреслити Ј Ј """""""""¤ іноземний: ______________ володію вільно, читаю і перекладаю Ј Ј найменування зі словником Ј Ј --------------------------------- Ј Ј непотрібне закреслити Ј Ј """""" "" "¤ ______________ володію вільно, читаю і перекладаю Ј Ј найменування зі словником Ј Ј -------------------------------- - Ј Ј непотрібне закреслити Ј Ј """""""""¤ 6. Освіта: Ј Ј 6.1. Не має початкової загальної. Початкова загальна, основна загальна, Ј Ј середню (повну) загальну (непотрібне закреслити) Ј Ј _______________________________________________________________ Ј Ј найменування освітньої установи, дата його закінчення """""""""¤ Ј Ј 6.2. Початкова професійна ____________________________________ Ј Ј найменування освітнього Ј Ј установи, дата його закінчення Ј Ј """""""""¤ форма навчання: очна, очно - заочна (вечірня), заочна, Ј Ј екстернат Ј Ј ----- ------------------------------------------ Ј Ј непотрібне закреслити "" "" """""¤ Ј Ј 6.3. Середня професійна а) ___________________________________ Ј Ј найменування освітнього Ј Ј установи, дата його закінчення Ј Ј """""""""¤ форма навчання: очна, очно - заочна (вечірня), заочна, Ј Ј екстернат Ј Ј --- ------------------------------------------- Ј Ј непотрібне закреслити "" " """"""¤ Ј Ј б) ___________________________________ Ј Ј найменування освітнього Ј Ј установи, дата його закінчення Ј Ј """""""""¤ форма навчання: очна, очно - заочна (вечірня), заочна, Ј Ј екстернат Ј Ј ---------------------------------------------- Ј Ј непотрібне закреслити """""""""¤ Ј Ј 6.4. Вище професійне Ј Ј а) ______________________________ факультет ____________ Ј Ј найменування освітнього Ј Ј установи, дата його закінчення Ј Ј """""""""¤ форма навчання: очна, очно - заочна (вечірня), заочна, Ј Ј екстернат Ј Ј ---------------------------------------------- Ј Ј непотрібне закреслити """""""""¤ Ј Ј б) _____________________________ факультет ____________ Ј Ј найменування освітнього Ј Ј установи, дата його закінчення """""""""¤ Ј Ј форма навчання: очна, очно - заочна ( вечірня), заочна, Ј Ј екстернат Ј Ј ---------------------------------------- ------ Ј Ј непотрібне закреслити """""""""¤ Ј Ј 6.5. Фундаментальну наукову, професійну _______________________________ Ј Ј вчений ступінь, найменування Ј Ј освітнього закладу, дата його закінчення Ј Ј """""""""¤ 6.6. Додаткова освіта до прийому на роботу Ј Ј а) підвищення кваліфікації _____________________________________ Ј Ј найменування освітнього Ј Ј установи, дата його закінчення """""""""¤ б) освоєння інших професій (спеціальностей) _________________ Ј Ј найменування "" "" """""¤ ____________________________________________________________ Ј Ј освітнього закладу, дата його закінчення Ј Ј ђ """""""" ‰ 2-а сторінка форми N Т-2 7. Професія: основна ___________________________________________ Код професії за ОКПДТР Љ """""""""""" Ї ђ """""""""""" ‰ другий _____________________________________________ Код професії за ОКПДТР Љ """"""" """"" Ї ђ """""""""""" ‰ 8. Спеціальність за дипломом (свідоцтвом) ______________________ для закінчили освітній __________________________________________________________________ установа вищого або середнього професійної освіти Код спеціальності за ОКСО Љ """""""""""" Ї ђ """""""""""" ‰ 9 . Кваліфікація за дипломом (свідоцтвом) _______________________ Диплом -------------- N _____________ від "__" ________________ 19__ р. Свідоцтво 10. Наукові праці маю, не маю (непотрібне закреслити) 11. Винаходи маю, не маю (непотрібне закреслити) 12. Трудова діяльність (включаючи всі види навчання, військову службу)
Дата Найменування органі-зації, освітню, фізкультурно-ного установи, місце його знаходження Професія, посада
надходження догляду
1 2 3 4
Љ """""""" Ї 13. Стаж роботи: Ј Коди Ј а) за останній професії, """""""""¤ посади ____ днів ___ місяців _____ років Ј Ј """""""""¤ б) безперервний ____________________________________ Ј Ј "" " """"""¤ в) загальний __________________________________________ Ј Ј """""""""¤ г) за спеціальністю _______________________________ Ј Ј """""""""¤ 14. Сімейний стан ________________________________ Ј Ј """""""""¤ 15. Склад сім'ї ______________________________________ Ј Ј вказати ім'я (ім'я, по батькові, прізвище) Ј Ј і рік народження кожного члена сім'ї та утриманців Ј Ј _______________________________________________________ """""""""¤ Ј Ј _______________________________________________________ """""""""¤ Ј Ј _______________________________________________________ """""""""¤ 16. Паспорт: серія ________ N ____ Ким виданий __________ Ј Ј """""""""¤ Дата видачі _______________________________________ Ј Ј """""""""¤ 17. Домашня адреса: ___________________________________ Ј Ј """""""""¤ а) за паспортом ____________________________________ Ј Ј місце проживання із зазначенням поштового індексу Ј Ј """""""""¤ б) фактичний ____________________________________ Ј Ј місце проживання з зазначенням поштового індексу ђ """""""" ‰ Номер телефону: ____________________________________ Дата заповнення "__" _________ 19__ р. Особистий підпис ________ Підпис начальника відділу кадрів ______ __________________________ підпис розшифровка підписи 3-а сторінка форми N Т-2 II. Відомості про військовий облік
Код
1. Військове звання ___________________________________
2. Військово - облікова спеціальність N __________________
3. Придатність до військової служби _________________________
4. Найменування військкомату за місцем проживання _______
5. Перебуває на спеціальному обліку N ____________________
III. Прийом на роботу, призначення, переміщення
Та-та Осно-вання (зая-вле-ня, док-лад-ва і т.д.) Наказ (розпорядження-ряже-ня) Струк-турное під-роз-ня Ка-те-го-рія пер-со-налу Про-фе-ся, посада Розмір тариф-ної ставки, окладу, руб. коп. Умо-вия праці (нор-маль-ні, важки-круглі, шкода-ні і т.д.) Відповід-ствие кваліфі-кації по дип-лому за-нимать службовці з країн-ти, про-Фесс (так, ні) Під-пись вла-дель-ца трудової книж-ки
да-та но-заходів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
IV. Підвищення кваліфікації
Дата Вид підвищення кваліфікації Найменування освітнього закладу, місце його знаходження Документ, номер, дата
початку закінчення
1 2 3 4 5
4-а сторінка форми N Т-2 V. Професійна перепідготовка VI. Атестація Љ """"""""""""""""'"""""""""""""'""""""""""""""" Ї Љ """""""""""""""""""""""""" Ї Ј Дата ЈСпеціальностьЈ Диплом Ј Ј Рішення комісії Ј """""""'"""""" "" "¤ (професія) Ј (свідоцтво) Ј """"""""""""'""""""""""""""¤ ЈначалаЈокончаніяЈ """"""""' """""""¤ Ј результат Ј документ Ј Ј Ј Ј Ј номер Ј дата Ј Ј """"""""'""""""¤ Ј Ј Ј Ј Ј Ј Ј Ј номер Ј дата Ј """"""" • """"""""" • """"""""""""" • """"""" • """""""¤ "" """""""""" • """"""" • """"""¤ Ј 1 Ј 2 Ј 3 Ј 4 Ј 5 Ј Ј 1 Ј 2 Ј 3 Ј """""" "• """"""""" • """"""""""""" • """"""" • """""""¤ """""""" "" "" • """"""" • """"""¤ Ј Ј Ј Ј Ј Ј Ј Ј Ј Ј """"""" • """"""""" • "" """"""""""" • """"""" • """""""¤ """""""""""" • """"""" • " """""¤ Ј Ј Ј Ј Ј Ј Ј Ј Ј Ј """"""" • """"""""" • """"""""""""" • "" """"" • """""""¤ """""""""""" • """"""" • """"""¤ Ј Ј Ј Ј Ј Ј Ј Ј Ј Ј """"""" • """"""""" • """"""""""""" • """"""" • """""""¤ """""""""""" • """"""" • """"""¤ Ј Ј Ј Ј Ј Ј Ј Ј Ј Ј """"""" • "" "" """"" • """"""""""""" • """"""" • """""""¤ """""""""""" • " """""" • """"""¤ Ј Ј Ј Ј Ј Ј Ј Ј Ј Ј ђ """"""'"""""""""'"""""""" """""'"""""""'""""""" ‰ ђ """""""""""'"""""""'"""""" ‰ Код
VII. Заохочення, нагороди ______________________________
______________________________________________________
VIII. Навички роботи (поза спеціальності, так, ні):
на друкарській машинці _____________________________
на комп'ютері __________________________________
стенографії ____________________________________
має водійські права _______________________
IX. Додаткові відомості __________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
X. Відпустки
Період роботи Осно-вання Вид від-пуску Колі-чес-во робо-чих днів основ-ного від-пуску Додаткова відпустка Разом днів від-пуску Дата
початку оста-ня
з по кількість днів
основного і додаткового-ного відпустки
все-го
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Љ """"""""""" Ї Дата і причина звільнення "__" _______ 19__ р. ___ Ј Ј ђ """"""""""" ‰ Наказ від "__" ______________ 19__ р. N __________ Типова форма N Т-4 Затверджена Постановою Держкомстату Росії від 30.10.97 N 71а Коди
0301003
Форма по ОКУД
Організація ________________________________ по ОКПО
ОБЛІКОВА КАРТКА НАУКОВОГО ПРАЦІВНИКА
Номер документа Дата складання Табельний номер Алфавіт Вид роботи (основна, за обговорення спільних питань тітельству) Пол (чоловічий, жіночий)
1. Прізвище _____________ ім'я ______________ по батькові _____________ 2. Дата народження _________________________________________________ число, місяць, рік Љ """""""" Ї Ј Коди Ј """""""""¤ 3. Фундаментальну наукову, професійну освіту ________ Ј Ј аспірантура, ординатура, ад'юнктура, докторантура """""""""¤ _______________________________________________________ Ј Ј непотрібне закреслити """""""""¤ _______________________________________________________ Ј Ј найменування освітньої установи, дата його "" " """"""¤ закінчення Ј Ј 4. Вчений ступінь і галузь науки _____________________ """""""""¤ 5. Дата присудження наукового ступеня ____________________ Ј Ј Документ _______________ N _________________________ """""""""¤ найменування Ј Ј Ким видано документ _________________________________ """""""""¤ 6. Вчене звання, кафедра, спеціальність ______________ Ј Ј 7. Дата присвоєння вченого звання _____________________ """""""""¤ Документ __________________ N ______________________ Ј Ј найменування """""""""¤ Ким видано документ _________________________________ Ј Ј """""""""¤ 8. Спеціалізація з науково - дослідницької чи Ј Ј педагогічної роботи ______________________________ """""""""¤ ђ """""""" ‰ _______________________________________________________ Ј Ј Стаж роботи за цією спеціальністю __________________ """""""""¤ Ј Ј 9. Загальний науково - педагогічний стаж роботи __________ Ј Ј в тому числі педагогічний стаж роботи _____________ ђ """""""" ‰ Список наукових праць додається. Дата заповнення "__" _________________ 19__ р. Науковий працівник __________________ _______________________ підпис розшифровка підпису Начальник відділу кадрів ______________ _______________________ підпис розшифровка підпису Зворотний бік форми N Т-4 Присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання та зміна наукової спеціалізації після заповнення облікової картки
дата документ назва наукового ступеня, вченого звання, наукової спеціалізації
номер ким затверджений
1 2 3 4
Типова форма N Т-5 Затверджена Постановою Держкомстату Росії від 30.10.97 N 71а Љ """""""" Ї Ј Коди Ј """""""""¤ Форма по ОКУД Ј 0301004Ј """"" """"¤ Організація ________________________________ по ОКПО Ј Ј ђ """""""" ‰ Љ """""""""""""""'"""""""""""" "" "" Ї Н А (РОЗПОРЯДЖЕННЯ) ЈНомер документаЈДата составленіяЈ Про ПЕРЕКЛАДІ НА ІНШУ РОБОТУ """""""""""""""" • """""""""""""""" ¤ Ј Ј Ј ђ """""""""""""""'"""""""""""""""" ‰ ______________________________________ прізвище, ім'я, по батькові Љ """"" "" "" Ї Љ """"""""" Ї Љ """"""""" Ї тимчасово Ј Код Ј Ј Дата Ј Ј Дата Ј Переведено -------- "" "" """"""¤ """"""""""¤ """"""""""¤ постоянноЈ Ј з Ј Ј за Ј Ј ђ """"""""" ‰ ђ " """""""" ‰ ђ """"""""" ‰
Місце роботи Струк-турное підрозділи розподіл (філія, об'єд-нання, що цех, відділ) Всієї ділянки Каті-горія пер-сона-ла Про-фе-ся, посада Розмір тариф-ної ставши-ки, окла-так, руб. коп. Та-бель-ний но-заходів Над-БАР-ка до за-ра-бот-ної пла-ті, руб. коп., про-цент Під-пись на-чат-ника цеху, відділень-ла Дата
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Преж-неї
Нове
Љ """""""" Ї Ј Код Ј """""""""¤ Вид перекладу __________________________________________ Ј Ј """""""""¤ Підстава перекладу ____________________________________ Ј Ј заяву, доповідна і т.д . """""""""¤ Форма оплати праці ____________________________________ Ј Ј погодинна, відрядна і т.д. """""""""¤ Система оплати праці __________________________________ Ј Ј пряма, відрядна, акордна т.д. Ј Ј Умови праці _________________________________________ """""""""¤ нормальні, важкі, шкідливі, Ј Ј особливо важкі і т.д. ђ """""""" ‰ Тривалість робочого дня (тижня), ч ____________ Керівник _______________ _______________ __________________ посада підпис З наказом ознайомлений _____________________ підпис працівника "__" _____________ 19__ р. __________________________________________________________________ Зворотний бік форми N Т-5 Висновок медичного огляду __________________________________ __________________________________________________________________ ____________________ ____________________ ____________________ посада підпис "__" _________________ 19__ р. 1. Відмітки про проходження інструктажу з техніки безпеки, протипожежного мінімуму та інші
Вид інструктажу Дата Посада та підпис особи, яка проводила інструктаж
1 2 3
2. Довідка про незданих матеріальних цінностях
Найменування Кількість Дата і підпис працівника Сума заборгованості, руб. коп.
служби предмета
1 2 3 4 5
Типова форма N Т-6 Затверджена Постановою Держкомстату Росії від 30.10.97 N 71а Коди
0301005
Форма по ОКУД
Організація ________________________________ по ОКПО
Љ """""""""'""""""""""" Ї Н А (РОЗПОРЯДЖЕННЯ) Ј Номер Ј Дата Ј ПРО НАДАННЯ ВІДПУСТКИ ЈдокументаЈсоставленіяЈ """""""""" • "" " """"""""¤ Ј Ј Ј ђ """""""""'""""""""""" ‰ __________________________________________________________ Прізвище, ім'я, по батькові
Структурний підрозділ (філія, об'єднання, цех, відділ) Ділянка Категорія персоналу Професія-ся, посада Розмір тариф-ної ставки, окладу, руб. коп. Табель-ний но-заходів
1 2 3 4 5 6
Љ """"""" Ї Ј Код Ј Умови праці ____________________________________ """"""""¤ нормальні, важкі, шкідливі, Ј Ј особливо важкі і т.д. """"""""¤ Режим праці ______________________________________ Ј Ј ђ """"""" ‰ Надати щорічну відпустку за робочий рік з "__" _______ Љ """""" Ї робочих 19__ р. по "__" _____ 19__ р. включно на Ј Ј ----------- ђ """""" ‰ календарних днів (непотрібне закреслити) Љ """"" Ї робочих Додаткова відпустка на Ј Ј ---- ------- днів (непотрібне ђ """"" ‰ календарних закреслити)
Вид додаткової відпустки Код Кількість днів відпустки Підстава для додаткового-ного відпустки
1 2 3 4
Љ "" "" Ї робочих Всього на Ј Ј ----------- днів (непотрібне закреслити) ђ "" "" ‰ календарних з "__" _________ 19__ р. по "__" ________ 19__ р. включно. Керівник _____________ ______________ _________________ посада підпис Начальник (майстер) структурного підрозділу _____________ ____________________ підпис розшифровка підпису З наказом ознайомлений _____________________ підпис працівника "__" _____________ 19__ р. Зворотний бік форми N Т-6 Розрахунок оплати відпустки
Найменування виплат Місяці Всього
Виплати, що здійснюються з фонду оплати праці
Виплати, що здійснюються з інших джерел
Середній заробіток Љ """"""""""""""""'"""""""""""""""" Ї Љ """""""""""" "'"""""""'"""""""""'"""""""""'""""""" Ї ЈІз виплат, про-ЈІз виплат, про-Ј Ј Структурний ЈУчастокЈКатегоріяЈПрофес-ЈТабель-Ј Јізводімих з Јізводімих з Ј ЈподразделеніеЈ ЈперсоналаЈсія, Јний но-Ј Јфонда оплати Јдругіх джерелами Ј Ј (філія, Ј Ј ЈдолжностьЈмер Ј Јтруда Јков Ј Ј об'єднання, Ј Ј Ј Ј Ј """"""" ""'""""""" • """"""""'"""""""¤ Ј цех, відділ) Ј Ј Ј Ј Ј ЈмесячныйЈдневнойЈмесячныйЈдневнойЈ Ј Ј Ј Ј Ј Ј """"" "" "" • """"""" • """""""" • """""""¤ """""""""""""" • """"" "" • """"""""" • """"""""" • """""""¤ Ј Ј Ј Ј Ј Ј Ј Ј Ј Ј Ј ђ """"""" "'"""""""'""""""""'""""""" ‰ ђ """""""""""""'"""""""' """""""""'"""""""""'""""""" ‰
Нараховано Утримано
найменування нарахування за конкрет-ний період обчислюється відпустки місяць вид оп-ла-ти кореспондують-щий рахунок сума, руб. коп. дні Пенсіон-ний фонд, руб. коп. сума пре-доставляє-мих пільг, руб. коп. (Спра-вочной) прибутк-ний на-лог, руб. коп. Інші утримання
вид утри-жанія сума, руб. коп.
рахунок, субрахунок код ана-лити-чеського обліку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Заробітна плата за пе-ріод
Сума за від-пуск за течу-щий місяць з фонду оплати праці, руб. коп.
Сума за від-пуск за течу-щий місяць з інших дже-ників, руб. коп.
Сума за від-пуск за буду-щий місяць з фонду оплати праці, руб. коп.
Сума за від-пуск за буду-щий місяць з інших дже-ників, руб. коп.
Разом x x
До виплати ______ крб. __ Коп. по платіжній відомості (видатковому ордеру) N ___________ Бухгалтер ____________ __________________________ підпис розшифровка підпису Типова форма N Т-8 Затверджена Постановою Держкомстату Росії від 30.10.97 N 71а Коди
0301006
Форма по ОКУД
Організація ________________________________ по ОКПО
Љ """""""""'""""""""""" Ї Н А (РОЗПОРЯДЖЕННЯ) Ј Номер Ј Дата Ј ПРО ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЈдокументаЈсоставленіяЈ (КОНТРАКТУ) """""""""" • """""""""""¤ Ј Ј Ј ђ """""""""'""""""""""" ‰ __________________________________________________________ прізвище, ім'я, по батькові
Структурний підрозділ (цех, відділ) Ділянка Категорія персоналу Професія-ся, посада Розмір тариф-ної ставки, окладу, руб. коп. Табель-ний но-заходів Причина звільнення
1 2 3 4 5 6 7
Љ """"""" Ї Ј Код Ј Умови праці ____________________________________ """"""""¤ нормальні, важкі, шкідливі, Ј Ј особливо важкі і т.д. ђ """"""" ‰ Љ """"""" Ї Ј Дата Ј """"""""¤ Звільнити з Ј Ј Причина звільнення __________________________ ђ """"""" ‰ __________________________________________________________________ Підстава звільнення _____________________________________________ Узгодження звільнення з профспілковим органом ____________________ номер і дата постанови не відпрацьовано ------------------------------------- днів відпустки компенсація Керівник ___________ ________________ ____________________ посада підпис Начальник (майстер) структурного підрозділу _______________ ___________________ підпис розшифровка підпису "__" _________ 19__ р. Довідка про незданих матеріальних цінностях
Найменування Кількість Дата і підпис працівника Сума заборгованості, руб. коп.
служби предмета
8 9 10 11 12
З наказом ознайомлений ___________________ підпис працівника "__" __________ 19__ р. Зворотний бік форми N Т-8 Розрахунок
Найменування виплат Місяці Всього
Виплати, що здійснюються з фонду оплати праці
Виплати, що здійснюються з інших джерел
Середній заробіток Љ """"""""""""""""'"""""""""""""""" Ї Љ """""""""""" "'"""""""'"""""""""'"""""""""'""""""" Ї ЈВиплати, вироб-ЈВиплати, вироб-Ј Ј Структурний ЈУчастокЈКатегоріяЈПрофес - ЈТабель-Ј Јводімие з фондаЈводімие з Ј ЈподразделеніеЈ ЈперсоналаЈсія, Јний но-Ј Јоплати праці Јдругіх джерелами Ј Ј (філія, Ј Ј ЈдолжностьЈмер Ј Ј Јков Ј Ј об'єднання, Ј Ј Ј Ј Ј """"""""" '""""""" • """"""""'"""""""¤ Ј цех, відділ) Ј Ј Ј Ј Ј ЈмесячныйЈдневнойЈмесячныйЈдневнойЈ Ј Ј Ј Ј Ј Ј """"""" "" • """"""" • """""""" • """""""¤ """""""""""""" • """"""" • """"""""" • """"""""" • """""""¤ Ј Ј Ј Ј Ј Ј Ј Ј Ј Ј Ј ђ """"""""' """""""'""""""""'""""""" ‰ ђ """""""""""""'"""""""'"" """""""'"""""""""'""""""" ‰
Нараховано Утримано
найменування нарахування місяць вид оплати кореспондують-щий рахунок сума, руб. коп. дні Пенсіон-ний фонд, руб. коп. сума пре-доставляє-мих пільг, руб. коп. (Спра-вочной) піді-Ходна податок, руб. коп. інші утримання
вид утри-жанія сума, руб. коп.
рахунок, субрахунок код ана-лити-чеського обліку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Заробітна плата за пе-ріод
Компенсація за невикорис-зовано від-пуск
Вихідна по-собіе x x x x x x x
Разом x x
До виплати ______ крб. __ Коп. по платіжній відомості (видатковому ордеру) N ___________ Заборгованість за працівником ______ крб. __ Коп. Прибутковий ордер N ___________ Бухгалтер ____________ __________________________ підпис розшифровка підпису "__" __________ 19__ р. Типова форма N Т-53 Затверджена Постановою Держкомстату Росії від 30.10.97 N 71а Коди
0301011
Форма по ОКУД
Дата складання
Організація ________________________________ по ОКПО
Структурний підрозділ __________________________
Кореспондуючий рахунок
Код цільового призначення
Вид операції
У касу для оплати в строк з __________ по ___________ 19__ р. ______________________________________________________________ сума прописом ______________________________________________________________ (___________ руб. ___ Коп.) Керівник ____________ _______________ ____________________ посада підпис Головний бухгалтер ____________ _______________________________ підпис розшифровка підпису "__" _____________ 19__ р. ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ N ___________ ЗА "__" ________ 19__ Г. 2-а, 3-а, 4-а сторінки форми N Т-53
Номер за поряд-ку Табельний номер Прізвище, і., О. Сума, руб. коп. Розписка в отриманні Примітка
1 2 3 4 5 6
Кількість аркушів ___ За цієї платіжної відомості виплачено рублів _________________________________________________ сума прописом _______________________________________ (__________ руб. ___ Коп.) І депоновано карбованців ____________________________________________ сума прописом _______________________________________ (__________ руб. ___ Коп.) Виплату зробив __________ ___________ ______________________ посада підпис Перевірив бухгалтер _____________ _____________________________ підпис розшифровка підпису "__" ________ 19__ р. За зразками 2-й і 3-ї сторінок друкувати вкладні листи зі своїм оборотом без зміни. Над таблицею друкувати текст: "Вкладний лист до форми N Т-53". Підписи друкувати на 4-й сторінці. Типова форма N Т-54 Затверджена Постановою Держкомстату Росії від 30.10.97 N 71а Коди
0301012
Форма по ОКУД
Дата складання
за ЄДРПОУ
Організація __________________________________________________ Структурний підрозділ ____________________________________
Номер доку-мента Розрахунковий період Струк-турное підрозділи поділ Каті-горія персо-налу Табель-ний номер Код кате-горії на-логопла-датків Код місця житель-ства Сімейний стан -Яку кiлькiсть Дата пос-тупленого на роботу
з по де-тей іжді-вен-ців
ЛИЦЬОВОЇ РАХУНОК Прізвище, ім'я, по батькові ___________ Дата народження _____________
Переміщення Відмітки про використання відпустки
дата номер наказу (розпорядження-ряжения) структурний підрозділ-ня професія, посада умови праці тариф-ний розряд (клас) розмір тарифної ставки, окладу, руб. коп. вид відпустки наказ (распоря-ються) за який період час кіль-кість днів
з по
дата номер
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Утримання і внески
вид утримання (номер і дата документа) період утри-жанія сума утримання, руб. коп., або про-цент розмір утримання за місяць, руб. коп.
з по
15 16 17 18 19
Місяць Номер доку-мента Дні / години Нараховано за видами оплат
пошкод-обелівську сдел-но інші пошкод-обелівську, руб. коп. відрядно, руб. коп. доплату за роботу за роботу в святкові (вихідні) дні, руб. коп. доплата за роботу в понад-урочний час, руб. коп. премія
у нічний час, руб. коп. в вечірній час, руб. коп. код про-цент сума, руб. коп.
код код кіль-кість
код
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1932 33 34
Утримано і зараховано, руб. коп. Пільги, руб. коп. Заборго-ваність, руб. коп. Разом до ви-пла-ті, руб. коп.
посібник з часів-ної непрацездатності-ності інші за все, руб. коп. видано за першу половину місяця (аванс) Пенсійне-ційний фонд піді-хід-ний на-лог за товари, куплені в кредит все-го сума кратних міні-мінімальних оплат праці мате-ріалів-ва по-міць
код сума, руб. коп. код
місяць дні сума, руб. коп.
код
код
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Зворотний бік форми N Т-54 Прізвище, ім'я, по батькові __________ Табельний номер ____________
Місяць Номер документа Дні / години Нараховано за видами оплат
пошкод-обелівську сдел-но інші
пошкод-обелівську, руб. коп. відрядно, руб. коп. доплата за роботу за роботу в святкові (вихідні) дні, руб. коп. доплата за роботу в понад-урочний час, руб. коп. премія
код код кіль-кість у нічний час, руб. коп. у вечірній час, руб. коп. код про-цент сума, руб. коп.
код
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Утримано і зараховано, руб. коп. Пільги, руб. коп. Заборго-ваність, руб. коп. Разом до ви-пла-ті, руб. коп.
видано за першу половину місяця (аванс) Пенсійне-ційний фонд прибутк-вий податок за товари, куплені в кредит все-го сума кратних міні-мінімальних оплат праці мате-ріалів-ва по-міць
посібники з тимчасової непрацездатності ної-ності інші за все, руб. коп.
код
код сума, руб. коп.
місяць дні сума, руб. коп.
код
код
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Бухгалтер __________________ __________________________ підпис розшифровка підпису "__" __________ 19__ р. Типова форма N Т-54а Затверджена Постановою Держкомстату Росії від 30.10.97 N 71а ЛИЦЬОВОЇ РАХУНОК З "__" ___________ 19__ Р. ПО "__" _______ 19__ Г. Коди
0301013
Форма по ОКУД
Дата складання
Організація ____________________________________ за ЄДРПОУ
Структурний підрозділ ________________________________________ Прізвище, ім'я, по батькові _______________ Дата народження _____________
Номер доку-мента Розрахунковий період Структур-ное під-розділі-ня Каті-горія персо-налу Табель-ний номер Код кате-горії податко-платника-чальника Код місця жи-тель-ства Дата поступ-лення на ра боту-
з по
Переміщення Відмітки про використання відпустки Кількість
дата номер прик-за (рас-поря-ди) структур-не під-поділ (цех, від-справ, всієї ділянки) професія, посада умови праці тариф-ний розряд (клас) розмір та-ріфной ставки, окладу, руб. коп. вид відпусток-ка наказ (рас-порядження) час колі-чес-ть днів за який період Де-тей іжді-віденців
з по
дата номер
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Утримання і внески
вид утри-жанія (но-заходів і так-та доку-мента) період утримання сума утримання, руб. коп., або про-цент розмір утримання за місяць, руб. коп. вид утри-жанія (номер і дата до-кумента) період утримання сума утримання, руб. коп., або про-цент розмір утримання за місяць, руб. коп.
з по з по
17 18 19 20 21 17 18 19 20 21
Бухгалтер ___________ _________________________ підпис розшифровка підпису "__" ___________ 19__ р.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
141.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Автоматизовані системи обробки інформації
Автоматизовані системи обробки інформації та управління
Автоматизовані системи управління обробки інформації в торгівлі
Розробка навчального проекту автоматизованої системи обробки економічної інформації
Аналіз автоматизованої системи обробки економічної інформації підприємства Шляхрембуд
Аналіз автоматизованої системи обробки економічної інформації підприємства Шляхрембуд 2
Характеристика автоматизованої системи обробки економічної інформації на підприємстві ВАТ ВЕК Сумигазмаш
Характеристика автоматизованої системи обробки економічної інформації на підприємстві ВАТ ВЕК Сумигазмаш 2
Характеристика автоматизованої системи обробки економічної інформації на підприємстві ВАТ Авто Сервіс 2
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru