додати матеріал


Інфляція її вимір і методи прогнозування

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Під інфляцією слід розуміти знецінення грошей. Вона може викликатися різними причинами (емісією грошей, очікуванням зростання цін, зміною цін на сировину і т.д.).

Інфляція може бути відкритою і прихованою. Прихована інфляція супроводжується дефіцитом товарів, відкладеним попитом, постійними цінами. При відкритій інфляції ціни ростуть разом із зростанням витрат. Темпи зростання цін є одним з критеріїв визначення відкритого виду інфляція. Виходячи з темпів зростання, виділяють 3 види інфляції: помірну, галопуючу, гіперінфляція. У залежності від ступеня прогнозування виділяють очікувану і неочікувану (стрибкоподібну) інфляцію. Виходячи з критерію розбіжності цін різних груп товарів, розрізняють збалансовану і незбалансовану інфляцію [1].

Дефляційними заходами вважаються: збільшення податків, відсоткових ставок, зниження дефіциту державного бюджету, зниження темпів зростання заробітної плати, посилення зовнішньоекономічного регулювання та ін

Для населення компенсаційними заходами при зростанні цін можуть виступати: індексація доходів; періодичний перегляд ставок і окладів, що працюють з фіксованими доходами; зняття обмежень на зростання заробітної плати працівникам виробничої сфери за умови зростання ефективності виробництва, розширення джерел доходу ін

Один з найбільш наочних показників наявності чи відсутності інфляції, її глибини є показник індексу цін. Показники інфляції покликані дати кількісну оцінку інфляційних процесів.

Індекси - це відносні показники, що характеризують співвідношення цін у часі. Вони розраховуються по відношенню до базового періоду [2].

Темп інфляції для даного року можна обчислити таким чином: відняти індекс цін минулого року із індексу цього року, поділити цю різницю на індекс минулого року, а потім помножити на 100.

В якості непрямого показника рівня інфляції використовуються статистичні дані про ставлення товарних запасів до суми грошових внесків населення (скорочення запасів і зростання вкладів свідчать про підвищення ступеня інфляційного напруги). Дані про перевищення доходів населення над витратами у відсотках до доходів також можуть характеризувати рівень інфляції. Якщо доходи ростуть швидше або навіть однаково з цінами, це свідчить про небезпеку розкручування інфляційної спіралі.

Прогнозування інфляції здійснюється на основі індексів зміни споживчих цін з урахуванням незадоволеного попиту. Незадоволений попит прирівнюється до вимушених заощаджень населення. Вони розраховуються наростаючим підсумком за ряд років, виходячи з розмірів їх щорічних приростів. При цьому індекс необхідних заощаджень прирівнюється до індексу товарообігу та послуг. Співвідношення приросту вимушених заощаджень з об'ємом товарообігу і послуг дає уявлення про прихованої інфляції, або відношенням індексу грошових доходів населення до індексу товарообігу та послуг [3].

На макрорівні рівень інфляції можна визначати на основі рівняння Фішера [4]:

MV = PQ, (1.1)

де М - кількість грошей в обігу, V - швидкість їх обігу, Р - ціна, Q - обсяг продажів товарів і послуг.

У силу породження інфляції багатьма факторами, її рівень можна прогнозувати шляхом розробки багатофакторних моделей. Факторами можуть виступати: зміна курсу валюти, зростання грошової маси, зміна ставки рефінансування і т.д. Поширеним способом прогнозування інфляції є також розрахунок її рівня на основі дефлятора ВВП.

Таким чином, під інфляцією слід розуміти знецінення грошей. Один з найбільш наочних показників наявності чи відсутності інфляції, її глибини є показник індексу цін. В якості непрямого показника рівня інфляції використовуються статистичні дані про ставлення товарних запасів до суми грошових внесків населення (скорочення запасів і зростання вкладів свідчать про підвищення ступеня інфляційного напруги). Прогнозування інфляції здійснюється на основі індексів зміни споживчих цін з урахуванням незадоволеного попиту. На макрорівні рівень інфляції можна визначати на основі рівняння Фішера. У силу породження інфляції багатьма факторами, її рівень можна прогнозувати шляхом розробки багатофакторних моделей.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
8.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Інфляція природа вимір соціально економічні наслідки
Прогнозування критичного тиску Основні методи прогнозування
Інфляція причини сутність і методи боротьби Особливості інфляційних процесів в Росії
Методи прогнозування
Методи фінансового прогнозування
Методи і результати прогнозування
Методи бюджетного планування та прогнозування
Методи прогнозування у різних галузях
Методи соціально-економічного прогнозування
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru