додати матеріал


Індивідуальна програма реабілітації інваліда

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

1. Індивідуальна програма соціальної реабілітації інваліда

2. Карта індивідуальної реабілітації інваліда

2.1 Що дає інваліду заповнення карти ІПР?

2.2 Структура ІПР

2.3 Вибір виконавця ІПР

Список використаної літератури

1. Індивідуальна програма соціальної реабілітації інваліда

Відповідно до чинного російського законодавства інвалідом вважається людина, у якого є порушення здоров'я зі стійкими функціональними порушеннями, обмеженнями життєдіяльності і потребує заходи соціального захисту.

Соціальна реабілітація інвалідів регламентується численними законодавчими актами, на одному з яких, регламентує заходи щодо індивідуальної реабілітації інваліда, зупинимося в даній роботі більш докладно.

Стаття 11 ФЗ № 181-ФЗ "Про соціальний захист інвалідів у Російської Федерації" дається визначення: "Індивідуальна програма реабілітації інваліда (ІПР) - це розроблений на основі рішення уповноваженого органу, що здійснює керівництво федеральними установами, медико-соціальної експертизи комплекс оптимальних для інваліда реабілітаційних заходів, що включає в себе окремі види, форми, обсяги, терміни і порядок реалізації медичних, професійних та інших реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення, компенсацію порушених або втрачених функцій організму, відновлення, компенсацію здібностей інваліда до виконання певних видів діяльності ".

Основна мета ІПР, визначена у федеральному законі полягає в наступному - відновлення, компенсація порушених або втрачених функцій організму, відновлення, компенсація здібностей інваліда до виконання певних видів діяльності. Це означає, що в індивідуальну програму реабілітації повинні бути включені всі заходи, технічні та інші засоби реабілітації та реабілітаційні послуги, необхідні інвалідові для ведення повноцінної незалежного життя.

Індивідуальна програма реабілітації інваліда є обов'язковою для виконання відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також організаціями, незалежно від організаційно-правових форм та форм власності. Це означає, що державні організації та установи, статус яких дозволяє сприяти реалізації ІПР, не мають права відмовитися від її виконання.

Проте для самого інваліда ІПР має рекомендаційний характер, він має право відмовитися від того чи іншого виду, форми та обсягу реабілітаційних заходів, а також від реалізації програми в цілому.

ІПР інваліда містить як реабілітаційні заходи, що надаються інваліду безкоштовно відповідно до федеральної базовою програмою реабілітації інвалідів, так і реабілітаційні заходи, в оплаті яких бере участь або сам інвалід, або інші особи чи організації, незалежно від організаційно-правових форм та форм власності.

Обсяг реабілітаційних заходів, передбачених індивідуальною програмою реабілітації, не може бути менше встановленого федеральної базовою програмою реабілітації інвалідів.

Інвалід має право самостійно вирішити питання про забезпечення себе конкретним технічним засобом або видом реабілітації. Якщо передбачене програмою реабілітації технічне або інше засіб або послуга не можуть бути надані інваліду або якщо інвалід придбав відповідний засіб або оплатив послугу за власний рахунок, то йому виплачується компенсація у розмірі вартості технічного або іншого засобу, послуги, які повинні бути надані інваліду.

Основні принципи формування ІПР: індивідуальність; безперервність; послідовність; наступність; комплексність.

Індивідуальність означає необхідність врахування конкретних умов виникнення, розвитку та можливостей результату інвалідності у даного індивідуума.

Безперервність передбачає організаційне і методичне забезпечення нерозривності єдиного процесу реалізації різних реабілітаційних заходів.

Послідовність у проведенні реабілітації продиктована особливостями перебігу захворювання інваліда, можливостями його соціально-середовищного оточення, організаційними аспектами реабілітаційного процесу.

Наступність етапів реабілітації полягає в обліку кінцевої мети подальшого етапу при проведенні заходів попереднього. Основні етапи реабілітації: експертна діагностика і прогнозування, формування та реалізація ІПР, динамічний контроль над окремими результатами реабілітації.

Комплексність реабілітаційного процесу означає необхідність врахування численних аспектів реабілітації: медичних, психофізіологічних, професійних, санітарно-гігієнічних, соціально-середовищних, правових, навчально-виробничих і т.д.

ІПР розробляються в державних установах медико-соціальної експертизи при огляді і повторному огляді інвалідів. При формуванні ІПР фахівці бюро медико-соціальної експертизи зобов'язані не тільки розробити програму реабілітації, а й пояснювати інваліду мету, завдання та прогнозовані результати призначаються реабілітаційних заходів у ІПР.

Врахуйте, що за розробкою ІПР можна звертатися в бюро МСЕ не тільки в період огляду. Карта ІПР складається щорічно, в тому числі в тих випадках, коли інвалідність встановлена ​​без строку повторного огляду. ІПР повинна бути розроблена не пізніше місячного терміну з дня подачі письмової заяви.

Взаємодія реабілітаційних служб різної відомчої належності здійснюється на етапах формування, виконання, організації контролю виконання індивідуальної програми реабілітації, а також на етапі спільної діяльності з громадськими організаціями.

Органи охорони здоров'я, соціального захисту населення, освіти, зайнятості суб'єктів Російської Федерації систематично надають інформацію підвідомчим установам - виконавцям конкретних видів реабілітації та установам МСЕ про здійснювані ними реабілітаційних заходах, послуги та технічні засоби.

2. Карта індивідуальної реабілітації інваліда

З 2005 року на всій території РФ діє єдина форма ІПР. Вона розробляється на основі рішення федерального установи медико-соціальної експертизи, тому з проханням про заповнення ІПР слід звернутися в те місце, де інвалід отримує або буде отримувати свідоцтво про інвалідність.

2.1 Що дає інваліду заповнення карти ІПР?

ІПР - це основний механізм реабілітації інваліда, він покликаний забезпечувати облік індивідуальних потреб та адресність державної підтримки. В даний час дуже багато моментів реабілітаційного процесу ефективніше вирішуються і регулюються з представниками влади на всіх рівнях за наявності у інваліда ІПР. Наприклад, зараз ВУЗи та ссузів при прийомі документів від абітурієнтів з інвалідністю завжди вимагають ІПР; жоден інвалід не може стати на облік на біржі праці як безробітного без заповненої ІПР, що включає трудові рекомендації.

Значить, без ІПР буде складно отримати освіту, безкоштовно придбати нову професію, а потім і отримати роботу. За допомогою ДПР можна отримати деякі необхідні вам технічні засоби реабілітації, реабілітаційні послуги, в ІПР можуть бути прописані спеціальні умови, які повинні для вас створити в тому навчальному закладі, де ви навчаєтесь, або в тій організації, де ви працюєте.

Загалом, сформована для вас ІПР - це один з важливих механізмів вирішення ваших проблем, пов'язаних з інвалідністю.

Треба відзначити, що держава не завжди може надати необхідну вам реабілітаційну послугу. ІПР містить як реабілітаційні заходи, що надаються інваліду безкоштовно відповідно до Федеральним переліком технічних засобів і послуг, що надаються інваліду, так і реабілітаційні заходи, в оплаті яких беруть участь сам інвалід або інші особи чи організації, незалежно від організаційно-правових форм та форм власності.

Тому в якості виконавця в карті ІПР можна вказати не тільки державну організацію. Більш того, виконавцем повинна бути вказана та організація, яка надасть необхідні реабілітаційні послуги найкращим чином. Якщо ви вже сплатили реабілітаційні послуги або придбали технічні засоби реабілітації, зазначені в карті ІПР, держава зобов'язана відшкодувати ваші витрати.

Крім того, треба зазначити, що в ІПР включаються як реабілітаційні заходи, які надаються безкоштовно (оплачуються державою), так і ті, які оплачує сам інвалід. За законом безкоштовно надаються ті технічні засоби та послуги, які включені в федеральний перелік технічних засобів реабілітації і послуг, що надаються інваліду.

Даний перелік був затверджений Урядом, і, на жаль, його зміст досить бідно. Переглянувши цей документ можна сказати, що держава бере на себе оплату самого мінімального набору технічних засобів і послуг. У деяких регіонах вже давно були прийняті регіональні програми реабілітації інвалідів. Включені в них технічні засоби та послуги надаються інвалідам безкоштовно за рахунок коштів даного регіону.

2.2 Структура ІПР

Форма ІПР поділяється на кілька частин. Починається вона з докладних індивідуальних відомостей про інваліда. Цей розділ, крім анкетних даних, включає в себе відомості:

про освітній рівень (загальному і професійному);

про професії та спеціальності, кваліфікації і виконуваної до моменту огляду роботі (якщо така є чи була);

про групу інвалідності і ступеня обмеження здатності до трудової діяльності.

На підставі об'єктивних даних робиться експертний висновок і формується реабілітаційна програма.

Форма ІПР містить: програму медичної реабілітації; програму професійної реабілітації; програму соціальної реабілітації; програму психолого-педагогічної реабілітації (для дітей до 18 років).

Медична реабілітація інвалідів здійснюється з метою відновлення або компенсації втрачених або порушених функцій організму людини. Медична реабілітація включає:

1. Восстановительную терапію.

2. Реконструктивну хірургію.

3. Протезування і ортезування.

4. Забезпечення технічними засобами медичної реабілітації.

5. Санаторно-курортне лікування непрацюючих інвалідів.

Програма соціальної реабілітації в рамках ІПР включає:

інформування та консультування з питань соціально-побутової реабілітації інвалідів;

навчання самообслуговування, у тому числі інформування про технічні засоби реабілітації, навчання техніці і методичним прийомам для самообслуговування, навчання правилам особистої гігієни, користування одягом, одягання, прийому їжі і т.д.;

адаптаційне навчання сім'ї інваліда, що забезпечує інформування, консультування та навчання сім'ї інваліда з різних питань;

навчання інваліда користуванню технічними засобами реабілітації;

організацію життя інваліда в побуті;

забезпечення інваліда технічними засобами реабілітації, включаючи підбір, доставку технічного засобу, його сервісне обслуговування;

навчання персональної збереження, яке включає оволодіння знаннями і навичками таких видів діяльності, як користування газом, електрикою, туалетом, ванною, транспортному, ліками та ін;

навчання соціальним навичкам;

навчання соціального спілкування;

навчання соціальної незалежності;

надання допомоги у вирішенні особистих проблем, яке включає забезпечення інвалідам контролю народжуваності, отримання знань в області статевого виховання, виховання дітей та ін;

консультування з правових питань;

навчання навичкам проведення відпочинку, дозвілля, заняттями фізкультурою і спортом, яке включає придбання знань про різні види спортивної та дозвільної діяльності, навчання користуванню для цього спеціальними технічними засобами, інформування про відповідних установах, що здійснюють даний вид реабілітації.

Професійна реабілітація інваліда - це процес і система відновлення конкурентоспроможності інваліда на ринку праці. Програма професійної реабілітації включає наступні заходи та послуги:

1. рекомендації про протипоказання і доступних умовах і видах праці,

2. Професійна орієнтація.

3. Професійне навчання (перенавчання),

4. сприяння у працевлаштуванні,

5. технічні засоби реабілітації для професійного навчання (перенавчання) або праці.

Програма психолого-педагогічної реабілітації для дітей до 18 років включає наступні заходи:

1. отримання дошкільного виховання і навчання,

2. здобуття загальної освіти,

3. психолого-педагогічна корекційна робота,

4. технічні засоби реабілітації для навчання.

Отже, карта ІПР включає кілька розділів. Найбільш важливими є розділи, що включають реабілітаційні заходи з медичної, соціальної професійної та психолого-педагогічної реабілітації. Кожен розділ складається з двох частин. У першій намічаються заходи, послуги та технічні засоби, необхідні інвалідові для реабілітації. Друга частина містить відомості про виконавців, формах реабілітації, про терміни виконання програми та результати проведеної реабілітації (або причини невиконання).

При формуванні програми соціальної реабілітації необхідно визначити:

виконавця (установа);

форму реабілітації (амбулаторна, стаціонарна, пансіонат, відділення денного перебування, реабілітаційна квартира, клубна);

терміни виконання;

обсяг (зміст і кількість реабілітаційних заходів);

прогнозований результат (можливість компенсації, досягнення самообслуговування, самостійного проживання або інтеграції в суспільство).

2.3 Вибір виконавця ІПР

Ключовим пунктом при заповненні картки ІПР є вибір її виконавців. Виконавець вказується в графі навпроти кожного реабілітаційного заходи. У зв'язку з новою формою ІПР трохи змінюється порядок вказівки виконавця того чи іншого реабілітаційного заходи.

Раніше виконавця завжди вказувало бюро МСЕ, зараз МСЕ вказує лише частина виконавців, наприклад при забезпеченні технічними засобами реабілітації виконавця вказує виконавчий орган фонду соціального страхування, також виконавців деяких заходів вказує місцевий орган соціального захисту.

Інваліду або його законному представникові слід пам'ятати, що завданням реабілітації, відповідно до ст.9 ФЗ "Про соціальний захист інвалідів", є усунення або можливо більш повна компенсація обмежень життєдіяльності, викликаних інвалідністю. Тому в якості виконавців ІПР слід вибирати ті організації або тих осіб, які впораються з поставленим завданням найкращим чином. Ними можуть бути як державні, так і недержавні організації будь-яких форм власності. Розглянемо можливі варіанти участі фахівців бюро МСЕ та людей з інвалідністю (або їх законних представників) у виборі виконавців ІПР.

1. Виконавці ІПР - конкретні державні установи. Зазвичай органи МСЕ або інший орган, в якості виконавців ІПР пропонують одне чи ряд конкретних державних установ, які, на їхню думку, надають необхідні послуги або засоби реабілітації. Якщо ви вважаєте, що запропоновані органами МСЕ організації можуть виконати ІПР на належному рівні, ви можете використовувати надану можливість.

Після проходження курсу реабілітації або надання технічних засобів організація - виконавець ІПР робить відмітку про виконання заходів в карті ІПР. Послуги з ІПР надаються державними установами інваліду безкоштовно. Однак закон залишає за вами право самим вибрати виконавця ІПР замість запропонованого БМСЕ установи.

2. Виконавці ІПР - не конкретні організації, а установи певного типу. Органи МСЕ або інші органи можуть в якості виконавців назвати не конкретні організації, а організації певного типу, вирішальні завдання навчання або соціальної реабілітації щодо інвалідів (наприклад, "центр соціального обслуговування" або " школа ___ виду "). На практиці подібні організації далеко не завжди беруться за вирішення поставлених перед ними реабілітаційних завдань.

Тому для початку можна (рекомендованим листом поштою) запросити потенційних виконавців про можливості отримання послуг в рамках ІПР на їх базі. Якщо призначена виконавцем ІПР організація не в змозі надати необхідні вам послуги, можна отримати від неї відмову (бажано в письмовій формі). При цьому ви маєте право в якості виконавця ІПР відразу вибрати і яку-небудь іншу організацію.

3. Самостійний вибір інвалідом виконавця ІПР. Важливо відзначити, що відмова від організації, зазначеної в ІПР в якості виконавця, не є відмовою від комплексу заходів, рекомендованих індивідуальною програмою реабілітації: згідно ст.11 ФЗ "Про соціальний захист інвалідів у РФ" "інвалід вправі самостійно вирішити питання про забезпечення себе конкретним технічним засобом або видом реабілітації ". З цього випливає, що інвалід (або його законний представник) може вибрати виконавця ІПР на свій розсуд.

Критерієм вибору виконавця заходів у рамках ІПР є можливість повноти реалізації програми з його допомогою. Виходячи з цього, виконавцем ІПР може стати як державна, так і недержавна організація, здатна найбільш успішно реалізувати розроблену для вас органами МСЕ програму, незалежно від того, вписана вона фахівцями БМСЕ в карту ІПР.

Органи МСЕ можуть погодитися з вашими аргументами, скористатися отриманими рекомендаціями незалежних фахівців і внести запропонованих вами виконавців в карту ІПР. Однак на практиці фахівці бюро МСЕ в ряді випадків не погоджуються покласти відповідальність за виконання ІПР на недержавні організації. Незалежно від позитивного рішення органів МСЕ ви маєте право проходити рекомендований ІПР курс реабілітації в тій установі, яке підходить саме вам.

Вибір реабілітаційних установ для реалізації ІПР здійснюється:

1) з урахуванням територіальної близькості реабілітаційних послуг до споживача;

2) гарантії високої якості реабілітаційних послуг;

3) забезпечення комплексності реабілітаційних послуг, різноманіття форм і методів реабілітації на основі системного підходу до їх реалізації.

В установах, що реалізують індивідуальні програми реабілітації інвалідів, виділяється спеціаліст - організатор виконання ІПР, який:

веде первинний прийом інваліда;

здійснює контроль над виконанням реабілітаційних заходів відповідними фахівцями;

організовує колегіальне обговорення ефективності реабілітаційних заходів та необхідність її коригування.

Органи соціального захисту населення виконують як функції управління реабілітацією, так і функції виконання ІПР інвалідів.

Контроль над реалізацією ІПР здійснює бюро МСЕ, котра затвердила програму, і органи соціального захисту за місцем проживання інваліда.

Список використаної літератури

  1. Федеральний закон "Про соціальний захист інвалідів у Російській Федерації" № 181-ФЗ від 24.11.1995 (зі змінами на 14.08.08). Діюча редакція.

  2. Декларація ООН про права інвалідів / Права та можливості інвалідів в Російській Федерації: Спеціальна доповідь Уповноваженого з прав людини в Р.Ф. - М.: Юридична література, 2001. - С.55-60.

  3. До незалежного життя. Посібник для інвалідів. - М.: РООІ "Перспектива", 2000. - 277 с.

  4. Малєєва, Т. Інваліди в Росії - вузол старих і нових проблем / Т.В. Малєва, С.А. Васін / / Людина в соціальній державі. - 2001. - № 6. - С.22.

  5. Мігуренко, Р.А. Соціальна реабілітація: Навчальний посібник / Р.А. Мігуренко. - Томськ: вид-во ТПУ, 2005. - 160 с.

  6. Перші кроки. Початковий курс навчання правам людини. Навчальний посібник. - Ростов-н/Дону: Центр ГО і ПП, 2005. - 195 с.

  7. Ярська-Смирнова, Є.Р. Соціальна робота з інвалідами: Учеб. Посібник / Є.Р. Ярська-Смирнова, Е.К. Наберушкіна. - Саратов: Сарат. держ. техн. ун-т, 2003. - 224 с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Соціологія і суспільствознавство | Реферат
41.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Індивідуальна оздоровча програма Здоровий спосіб життя
Сутність і зміст соціальної реабілітації Фізкультура і спорт в реабілітації інвалідів
Фізичне виховання дитини-інваліда
Психологічна допомога сім`ї має дитину-інваліда
Дослідження образу інваліда у свідомості жінок за методикою СОЧ І
Соціально-педагогічна підтримка батьків виховують дитину-інваліда
Індивідуальна дезадаптація
Індивідуальна робота з учнями
Індивідуальна теорія особистості
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru