Ідентифікація класифікація та оцінка якості килимів та інших текст

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
РОСІЙСЬКА МИТНА АКАДЕМІЯ
РОСТОВСЬКИЙ ФІЛІЯ
Кафедра організації митного контролю та
технічних засобів митного контролю
Дипломна робота на тему:
«Ідентифікація, класифікація та оцінка якості килимів
та інших текстильних підлогових покриттів в митній справі »
Ростов-на-Дону
2002
Дипломна робота складається з 56 сторінок машинописного тексту, 7 таблиць і 34 літературних джерел.
Структура роботи включає в себе вступ, чотири глави, висновок і список використаної літератури.
Килими, килимові вироби, міжнародна торгівля, товаропотоки, виробництво килимів, споживчі властивості, класифікація, ідентифікація, сертифікація, оцінка якості, маркування, контроль якості.
Метою роботи є систематизування знань товарознавчі характеристик килимів та інших текстильних підлогових покриттів в митних цілях. У роботі визначено місце килимових виробів у регіоні діяльності митниць Південного митного управління, описана їх номенклатура за митними режимами, наведені особливості діагностичних та ідентифікаційних ознак, що використовуються при визначенні класифікаційних угруповань у митних цілях, висвітлено питання оцінки якості та маркування килимів, обумовлені варіанти взаємодії з митними лабораторіями.
ЗМІСТ
"1-3" введення ............................................ .................................................. .......... 4
глава 1. Характеристика споживчих властивостей килимових виробів і способів виробництва .......................................... ... 6
1.1. Поняття про споживчої вартості товарів .................................. 6
1.2. Утилітарні, естетичні властивості та надійність ............................. 7
1.3. Сировина і матеріали ворсу і каркасів ............................................ ...... 8
1.4. Килими ручної роботи ............................................... ........................... 9
1.5. Килими машинного виробництва ............................................... ........ 12
Глава 2. Килими та підлогові текстильні покриття в міжнародній торгівлі .......................................... ..................... 15
2.1. Номенклатура і товарообіг килимових виробів за митними режимами 15
2.2. Обсяги та напрямки товаропотоків килимових виробів .............. 18
Глава 3. Ідентифікація та особливості класифікації килимових виробів у митних цілях .............................. 19
Глава 4. Сертифікація, оцінка якості та маркування килимових виробів .......................................... ...................................... 34
Висновок ................................................. .............................................. 46
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ..................................... 50

введення

Розвиток зовнішньоекономічної діяльності Російської Федерації і бажання вступу до Світової організації торгівлі (СОТ) надають особливу роль діяльності митним орган, ам. Від професіоналізму, компетентності, ініціативності їх співробітників і вміння застосовувати закони та нормативні акти в значній мірі залежить забезпечення економічної безпеки країни і наповнення ринку якісними товарами як вітчизняного так і зарубіжного виробництва за прийнятну ціну.
Продукція текстильної промисловості, в тому числі килими та килимові вироби, займають значне місце в міжнародній торгівлі в регіоні Південного митного управління (ЮТУ). Широкий асортимент килимів та текстильних підлогових покриттів, різноманітність вихідних матеріалів для їх виготовлення, способів ручного і машинного виробництва, місць походження роблять дану групу товарів дуже непростий при визначенні класифікаційного положення згідно ТН ЗЕД в процесі митного оформлення, що і послужило підставою для вибору теми цієї дипломної роботи. На додаток до цього слід зазначити, що технології виробництва килимів на сучасному етапі постійно вдосконалюються, розширюється набір текстильних волокон для ворсового покриття, отже необхідно постійно переробляти і доповнювати існуючі методичні розробки та вказівки новими даними. Тому нами була поставлена ​​мета узагальнити наявні відомості, доповнити їх результатами, отриманими на підставі власного досвіду, і викласти їх у цій роботі, яка, ми сподіваємося, допоможе полегшити і прискорити процедуру митного оформлення цієї групи товарів.
Для досягнення зазначеної мети нами було поставлено завдання дати характеристику споживчими властивостями килимових виробів, описати способи виготовлення килимів ручної роботи і машинного виробництва, визначити їх місце в міжнародній торгівлі, ознайомити з номенклатурою товарів 57 групи ТН ЗЕД, переміщуваних у регіоні діяльності митниць ЮТУ за останні два року, звернувши при цьому увагу на особливості діагностичних та ідентифікаційних ознак, що використовуються при визначенні класифікаційних угруповань у митних цілях, та висвітлити питання, що стосуються оцінки якості та маркування килимів.
Результати цих положень, які викладені в чотирьох розділах і ув'язненні, і виносяться на захист.
Виконання випускної роботи здійснювалось у період 2001-2002 років, при цьому використовувалися матеріали відділу статистики та аналізу ЮТУ, фондові матеріали Північно-Осетинської митниці, Північно-Кавказького Центру стандартизації, метрології та сертифікації, а також наукова та методична література Ростовського філії Російської митної академії.
Складаю щиру подяку їх співробітникам, які надали мені консультаційну допомогу у виконанні цієї роботи.

глава 1. Характеристика споживчих властивостей килимових виробів та способів виробництва

1.1. Поняття про споживчої вартості товарів

Співробітники митних органів і митних лабораторій повинні володіти глибокими знаннями не тільки в області митних технологій, але також вміти розпізнати ввозяться та вивозяться товари, визначати їх якість, безпеку, фактори, що впливають на формування та збереження якості товарів, тобто відповідати на питання, що вивчаються товарознавством [17]. Товарознавці-митники повинні знати як формуються споживчі властивості різних товарів. Без знань характеристик якості використовуваних сировини і матеріалів, сутності процесів виготовлення виробів, змін, які відбуваються при їх виробленні, важко буде визначити їх класифікаційне положення згідно товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД), виявити причини появи дефектів, встановити ставки митних платежів.
Розширення торговельних зв'язків між країнами викликало потребу в описі товарів як предмета експорту та імпорту, визначенні їх споживчих властивостей. Споживчі властивості це об'єктивні особливості товару, що обумовлюють його корисність і здатність задовольняти конкретні потреби людей у ​​процесі експлуатації або споживання. Продукція, володіючи певною сукупністю властивостей, не може проявити себе як споживча вартість, якщо вона не знаходить попиту і тим самим не проявляє себе в експлуатації, тобто тільки в споживанні продукт стає товаром. Предметом вивчення товарознавства та є споживча вартість.
Нижче нами будуть охарактеризовані споживчі властивості конкретної групи товарів, а саме килимових виробів.

1.2. Утилітарні, естетичні властивості та надійність

Текстильні товари, в тому числі і килими, давно використовуються людиною для задоволення утилітарних і естетичних потреб. Килимові вироби являють собою художньо-декоративні текстильні вироби побутового призначення, виготовлені ручним або машинним способом. До них відносяться: килими, килимові доріжки, килимки, килимові покриття, портьєри, покривала, скатертини та ін [33].
Експлуатаційні властивості килимових виробів обумовлюються сировинним складом, способом вироблення, видом обробки, а за своїми споживчими якостями повинні відповідати трьом групам вимог: утилітарним, естетичним і надійності [32].
До утилітарним властивостей відносяться: маса килимових виробів; стійкість до забруднень (особливо для підлогових покриттів); можливість і легкість очищення ворсової поверхні; термостійкість і вогнестійкість, що має велике значення при експлуатації в адміністративних, громадських та спеціальних приміщеннях; теплоізоляційні і звукоізолюючі властивості; светоустойчивость і електростатичність.
Для цієї групи виробів важливе значення відіграють естетичні властивості, а саме: художньо колористичне оформлення (вид, яскравість малюнка та його гама кольорів); висота, об'ємність і густота ворсу; блиск і матування ворсової поверхні; відповідність моді і ексклюзивність виробу.
До властивостей надійності відносять сохраняемость і довговічність, ремонтопридатність, надійність закріплення ворсу і ворсових пучків, стійкість волокон ворсу до багаторазового вигину і чистячим засобам, стійкість до дії мікроорганізмів і комах (молі, килимовому жучка). Фізична довговічність килимових виробів залежить від призначення, природи текстильних волокон, способу виробництва і може складати 20 і більше років.
Залежно від призначення, способу і місця експлуатації килимового виробу поєднання споживчих властивостей може зміняться в ту чи іншу сторону.

1.3. Сировина і матеріали ворсу і каркасів

Визначальними факторами формування споживчих властивостей килимових виробів є складові їх сировину і матеріали. Основними видами сировини для виготовлення килимової ворсової пряжі в минулі часи були груба і напівгруба овеча вовна, остьова козяча і верблюжа шерсть, які характеризуються хорошою окрашиваемость, пружністю, здатністю чинити опір звалювання і багаторазовим вигинів.
В даний час широке поширення у формуванні ворсу отримали хімічні штучні й синтетичні волокна. Штучні волокна в основному представлені ацетатних і мідно-аміачними, а синтетичні капроном, лавсаном, нітрон, полівінілхлоридними гребеневих або апаратного способів прядіння.
Для створення каркаса килимовій тканини використовують кручену пряжу з бавовни, льону, джуту, хімічних волокон і їхніх сумішей.
Пряжу забарвлюють барвниками, які забезпечують отримання забарвлення, стійкою до світла, тертя і хімічними реагентами з урахуванням зміни кольору після обробки та хімічного чищення. У килимовому виробництві широко застосовуються кислотні, протравні, кубові, активні, металлсодержащих та дисперсні барвники.
Окремо слід згадати про матеріали для нетканих килимових виробів. В якості сировини для них можна використовувати всі види волокон і ниток. Однак з економічної точки зору застосування деяких текстильних волокон, наприклад, тонковолокнистого бавовни, вовни недоцільно. Тут широко використовуються непрядомие, низькосортні, гребеневі пачоси, відновлену вовну, відходи текстильного і трикотажного виробництва, а також хімічні волокна [19].
З виворітного боку килимові вироби можуть бути оброблені латексним або крохмально-клейовим розчином, молеустойчівимі і протигнильними препаратами. Окремі види можуть дублюватися губчастої пористої теплозвукоізоляційної пенолатексной, полівінілхлоридної і пеноуретановой основою.

1.4. Килими ручної роботи

Килимові вироби ручного виробництва за структурою поверхні бувають ворсові й безворсові (гладкі).
Ворсові виробляються з трьох систем ниток: основи і качка, утворюють полотно тканин, і кольорових ниток ворсової основи, які формують малюнок килимового виробу. Грунт (каркас) килима виходить переплетенням бавовняних або вовняних ниток основи і качка, а ворс утворюється шляхом в'язки ворсових вузлів з відрізків вовняних та шовкових ниток навколо ниток основи.
Ворсообразующіе переплетення представляють собою полуторний і подвійний килимові вузли. Полуторний килимовий вузол утворюється ворсової ниткою, обвиваючи з лицьового боку грунту одну нитку основи, а з виворітного - дві сусідні нитки основи. Утокові нитки, переплітаючись з нитками основи, затискають ворсові вузли в грунті. Ворсова нитка подвійного килимового вузла обвиває дві сусідні нитки основи, утворюючи дві петлі по одній на кожній нитки [34].
Зазвичай використовують три види вузлів:
1) вузол гіордіес або турецький вузол, де нитка ворсу прокладається над двома суміжними основними нитками і обидва його кінця назад прокладаються між цими нитками таким чином, щоб зробило повний оберт навколо них; обидва кінці піднімаються для освіти поверхні килима;
2) вузол сенна або перська килимовий вузол, в якому ворсова нитка закручується навколо однієї основної нитки і потім пропускається під наступною основною ниткою, обидва кінці піднімаються для освіти поверхні килима;
3) вузол з однією основною ниткою, у яких кожна утокова нитка закручена ними пов'язана з вузлом з одного основною ниткою, кожна воросовая нитка робить півтора обороту навколо основної нитки, при цьому обидва піднятих кінця утворюють поверхню килима.
Випускають ворсові килими різної щільності: нізкоплотний - до 90 тис. вузлів на 1 м 2, среднеплотние - від 90 до 176 тис. вузлів і високощільні - більше 176 тис. вузлів. Використовуються вони зазвичай для підлогових покриттів, а іноді і як декоративні (драпірування, скатертини і т.д.).
Ворсові килими ручного виробництва в основному східного походження: Туреччина, Іран, республіки Середньої Азії, Афганістан, Пакистан, Китай, Індія, або з Північної Африки (Алжир, Туніс, Марокко, Єгипет).
Безворсові килими та килимові вироби ручного ткацтва виробляються з одностороннім і двостороннім малюнком і за своєю структурою являють килимову тканину, що складається з кольорових ниток основи і качка полотняного переплетення.
Малюнок односторонніх переплетень утворюється шляхом відбиття узороутворювальних ниткою кожної пари основних ниток. Малюнок на лицьовій поверхні килима набуває вигляду шнурочка, виконаного косими стібками гладі (Ямані) або вид кіски (сумахи). Качок в килимах «сумах» вовняний, в той час як основа може бути вовняною або бавовняною або навіть з козячої шерсті. Фон таких килимів зазвичай прикрашають плоскі багатобарвні зірки (від трьох до п'яти), що мають вигляд медальйонів. Бордюр складається з однієї широкої головної смуги і з двох або трьох додаткових смуг. Зворотний бік шерстиста через решт довжиною в кілька сантиметрів, що залишаються після того як утокові нитки обірвані.
Подібні килимах «сумах» килими «сіле», які виготовляються тим же способом, але малюнок у них в основному складається з мотивів у формі S, розташованих колом з вкрапленими фігурами тварин по поверхні килима. Основа і качок у них вовняні (в окремих випадках основа бавовняна).
Безворсові двосторонні килими виробляються з ниток основи і кольорового утка полотняним переплетенням. У залежності від характеру взаємозв'язку кольорових утков розрізняють кілька варіантів переплетень: «палас» - переплетення різнокольорових утков з нитками основи без зчеплення кольорових ниток між собою; «килим» або «кермані» - різнокольорові качки між собою зчеплені і закріплені за спільну нитку основи.
В килимах «килим» бордюр є тільки на коротких кінцях, або такою зовсім відсутня. Малюнок цих килимів прямолінійний, ніколи немає рослинних або квіткових орнаментів. Основа зазвичай вовняна, а качок вовняний або бавовняний.
До безворсові килимовим виробам відносять і важкі тканини ручного ткацтва. Вони зазвичай багатобарвні з плоскою поверхнею без петель і ворсу. У деяких тканин є по довжині просвіти між основними нитками, що утворюють розрив між утоковими нитками різних кольорів. Ці тканини використовують для підлогових або диванних покриттів, портьєр і фіранок. Готові вироби з них підрубані, з бахромою або пришитою облямівкою, а також можуть бути оброблені будь-яким іншим способом.
Килими ручної роботи прямокутної форми мають крайки, які точно паралельні, тому розміри килима встановлюють по прямих лініях, які проходять через середину протилежних сторін [9, 24, 34].

1.5. Килими машинного виробництва

Килимові вироби машинного виробництва також можуть бути безворсові (паласи), що представляють собою одношарову тканину, утворену кольоровими нитками основи і качка, вироблену простим або діагоналевим переплетенням на ткацьких верстатах. Жакардові безворсові килимові вироби тчуть на многочелночних гобеленових верстатах з машиною жаккарда (колірна гама може становити не більше п'яти кольорів).
Двухполотние жакардові килими виробляються на двухполотних килимоткацька верстатах як два самостійних грунтових полотна, з'єднаних ворсової ниткою. Потім полотна розділяються спеціальним різальним механізмом на верхнє і нижнє. Це самі щільні і високоякісні килими машинного способу виробництва [5, 30]. Для їх вироблення використовують в основному напіввовняної пряжі і пряжу з хімічних волокон.
Ворсові килимові вироби машинного виробництва являють собою багатошарову тканина з ворсом на лицьовій стороні, утворену двома або трьома нитками основи, переплетених утком. Виробляються вони на різних верстатах і різними способами, коротка характеристика яких наводиться нижче.
На пруткових верстатах виробляються пруткові килими. Вони утворюються з трьох видів основ - корінний, настилочний і ворсової. Ворс закріплюється двох-або трехуточним переплетенням, при цьому ворс може бути нерозрізним. За колористическому оформлення вони можуть бути однотонні (червоні, сині, жовті, зелені та ін) або двох-, трьох-або чотирьохкольорових. Висота ворсу від трьох до п'яти міліметрів.
Килими аксмінстерські і килимові вироби являють собою багатобарвні орнаментальні килими та килимові доріжки найбільшою мірою імітують структуру виробів ручної виробки: поверхня їх нагадує ручний ворсовий вузол, утворений U-образними окремими пучками ворсової пряжі п'яти і більше кольорів. Каркас виготовляється з корінної і настилочними основ і качка. Висота ворсу вісім-дев'ять міліметрів.
Стрічкові килимові вироби виробляються в дві стадії. Спочатку на ткацькому верстаті готують напівшерстяне багатобарвне полотно, яке розрізається по довжині на окремі смужки - стрічки. Стрічки запарюють і піддають крученню. Підготовлені таким способом стрічки нагадують сінелевую нитку. Потім на многочелночном верстаті тчуть килимове виріб, в якому підібрані по малюнку і кольору стрічки служать ворсові утком. Кількість кольорів при цьому необмежено.
Крім цього машинні килимові вироби виробляються нетканим способом.
Тафтингові килими. Їх виготовляють на тафтінгових многоігольних прошивних машинах наступним чином. На заздалегідь виткану тканина з джуту, льону або синтетичних волокон (частіше пропіленових) або нетканий матеріал з вивороту прошивають ворсову пряжу або синтетичну текстуровану нитку. Ворс залишають у формі петлі і розрізають. За технологією виробництва тафтингові килими є ворсу-прошивними.
Голкопробивні покриття (в основному для підлог) отримують скріпленням голками спеціального профілю з щербинами двох шарів - декоративного і підкладкового з подальшою просоченням полімерним сполучним. Голкопробивні вироби характеризуються великою м'якістю, а показники властивостей залежать від типу волокна і числа проколів.
Трикотажні килимові вироби виробляються на основовязальних рашель-машинах за один технологічний прийом з використанням трьох систем основ: ворсової, корінний і настилочними. Ворсову пряжу виробляють з извитого капронового джгута, об'ємної лавсановій нитки або із суміші штучних і синтетичних волокон.
Флокированниє килимові вироби являють собою неткані ворсові вироби машинного (механічного) виробництва. Їх виготовлення здійснюється електростатичним способом, який полягає в нанесенні ворсу на грунт в електростатичному полі.
Процес отримання флокированним килимових виробів складається з наступних стадій: підготовка забарвлених поліамідних відрізків волокон завдовжки два-три міліметри для ворсу; приготуванням грунтового матеріалу з нанесенням на нього речовини, що клеїть; нанесення в електростатичному полі відрізків ворсу на грунт килима в камері флокированія.
Ворс в камеру подається з бункера дозатором. Під дією сил електростатичного поля і власної маси ворс спрямовується на клейовий шар грунтового матеріалу, де розташовується уздовж силових ліній електростатичного поля в строго вертикальному положенні.
Сформований флокируй ворсове покриття, піддається тепловій обробці з подальшим охолодженням і обробляється смолами з виворітного боку. Для додання каркаскості з вивороту наносять підкладку з пеногубчатой ​​гуми [3, 16, 19].
Виготовлення в'язально-прошивних килимових виробів здійснюється на сучасних в'язально-прошивних машинах з використанням принципу петлеобразованія на трикотажних основовязальних машинах. Від трикотажних килимів вони відрізняються більш жорсткою конструкцією основних вузлів, так як голки в'язально-прошивний машини при кожному робочому ході проколюють нитковий або волокнистий полотно. В'язально-прошивні килимові вироби виробляються з трьох систем ниток: ворсової основи, прошивних основи і качка. З виворітного боку килими обробляються смолами, а для додання каркасного з вивороту наносять підкладку з піно-губчастої гуми [5, 16].
Діагностичні відмітні ознаки різних видів килимів та килимових виробів, що дозволяють однозначно відносити з в конкретні класифікаційні угруповання згідно ТН ЗЕД будуть розглянуті в третьому розділі цієї роботи.

Глава 2. Килими та підлогові текстильні покриття в міжнародній торгівлі

2.1. Номенклатура і товарообіг килимових виробів за митними режимами

Килими та килимові вироби не відносяться до товарів першої необхідності, однак зі зростанням економічного добробуту суспільства потребу в них буде зростати. Проведена Російською державою протекціоністська політика у зовнішній торгівлі спрямована на захист вітчизняних виробників текстильних товарів. Виробництво килимів у Росії досить розвинена галузь текстильної промисловості, її потужності здатні наситити як внутрішній ринок, так і здійснювати експортні поставки. Специфічною особливістю даного роду товарів є те, що в кожній країні, регіоні вони мають свій національний колорит, що купується в результаті різних способів виробництва, вихідних матеріалів, підбору колірної гамми і видів малюнка. За цим міжнародні товаропотоки килимових виробів дуже різноманітні і часто носять двосторонній характер.
Нами були проаналізовані дані номенклатури килимових виробів за митними режимами і країнам постачальникам відділу статистики та аналізу ЮТУ за 2000-2001 роки. Їх результати представлені в таблицях 2.1, 2.2.
За досліджуваний період митного оформлення підлягали вироби всіх п'яти позицій товарної групи 57 «Килими та інші текстильні покриття для підлоги». При цьому були задіяні сім митних режимів: експорт, випуск для вільного обігу, тимчасове ввезення, тимчасове вивезення, переробка під митним контролем, відмова на користь держави, знищення. За обсягами переміщення переважають митні режими випуск для вільного обігу (обсяги поставок у 2000 році склали на суму 621,01 тис. доларів, а в 2001 році - 1201,14 тис. доларів і експорт (обсяги поставок у 2000 році на суму 43,92 тис. доларів, у 2001 році - 65,29 тис. доларів). Тобто намітилася тенденція збільшення товарообігу в 2001 році в порівнянні з попереднім років, а ось імпорт килимових виробів продовжує переважати над експортом. Співвідношення вартості товарів імпорт-експорт у 2000 році склало 14, а в 2001 році - 18 разів.
Таблиця 2.1
Переміщення килимів та текстильних підлогових покриттів по Юту
за 2000-2001 роки за митними режимами
Код
Найменування товару,
митний режим
2000
2001
вартість, тис. дол
вага, тонн
вартість, тис. дол
вага, тонн
Експорт
5701
Вузликові килими
13,62
0,78
0,07
0,01
5702
Ткані килими
27,25
2,76
-
-
5703
Тафтингові килими
0,87
0,14
11,72
5,04
5705
Інші килими
2,18
0,21
23,50
2,73
Разом:
43,92
3,89
65,29
7,78
Тимчасове ввезення
5702
Ткані килими
9,89
3,37
1,50
1,20
5703
Тафтингові килими
16,16
11,71
0,05
0,03
5704
Килими з повсті
0,15
0,09
-
-
Разом:
26,20
15,17
1,55
1,23
Тимчасове вивезення
5702
Ткані килими
-
-
0,42
0,02
5705
Інші килими
0,79
0,11
-
-
Випуск для вільного обігу
5701
Вузликові килими
3,95
3,87
0,56
0,09
5702
Ткані килими
442,51
109,40
838,73
249,00
5703
Тафтингові килими
54,34
27,66
293,61
109,63
5704
Килими з повсті
-
-
0,04
0,04
5705
Інші килими
120,21
48,93
68,20
43,37
Разом:
621,01
189,86
1201,14
402,13
Переробка під митним контролем
5702
Ткані килими
8,61
0,54
-
-
Відмова на користь держави
5701
Вузликові килими
0,92
0,27
-
-
5702
Ткані килими
0,05
0,13
1,70
0,18
5703
Тафтингові килими
2,84
0,87
-
-
5705
Інші килими
0,02
0,01
-
-
Разом:
3,83
1,28
1,70
0,18
Знищення
5703
Тафтингові килими
0,01
0,01
-
-
Таблиця 2.2
Експортно-імпортні поставки килимових виробів за ЮТУ в 2000-2001 рр..
Код країни
Найменування
країни
Експорт
Імпорт
тис. дол
вага, тонн
тис. дол
вага, тонн
056
Бельгія
- /
- /
2,05 / 164,44
0,40 / 33,57
112
Білорусія
-
-
- / 18,15
- / 8,40
124
Канада
-
-
- / 2,23
- / 0,23
156
Китай
-
-
63,22 / 49,66
6,66 / 22,47
191
Хорватія
-
-
19,79 / -
3,19 / -
196
Кіпр
- / 0,07
- / 0,01
-
-
203
Чехія
0,08 / -
0,05 / -
0,08 / -
0,05 / -
250
Франція
-
-
0,26 / -
0,04 / -
276
Німеччина
-
-
8,62 / 25,83
0,56 / 20,75
300
Греція
-
-
- / 0,42
- / 0,02
356
Індія
-
-
0,35 / -
0,07 / -
364
Іран
12,77 / -
7,47 / -
47,32 / 0,43
13,09 / 0,44
376
Ізраїль
-
-
0,68 / -
0,24 / -
380
Італія
0,15 / 0,05
0,04 / 0,03
0,98 / -
0,23 / -
398
Казахстан
15,25 / 65,21
1,91 / 7,77
- / 0,04
- / 0,04
410
Корея
-
-
- / 0,10
- / 0,04
498
Молдова
-
-
431,80 / 727,95
108,19 / 175,73
616
Польща
- / 0,75
- / 0,60
- / 0,75
- / 0,60
710
ПАР
-
-
- / 0,05
- / 0,02
752
Швеція
-
-
0,21 / -
0,03 / -
760
Сирія
-
-
- / 45,36
- / 20,38
784
ОАЕ
-
-
- / 5,83
- / 3,53
792
Туреччина
28,38 / -
1,91 / -
17,58 / 114,96
8,85 / 91,61
804
України
0,40 / -
0,06 / -
39,35 / 42,57
21,60 / 22,80
818
Єгипет
-
-
0,92 / -
0,27 / -
840
США
-
-
12,58 / 4,07
35,58 / 2,06
860
Узбекистан
-
-
1,44 / 0,88
0,31 / 0,25
Разом:
57,03 / 66,08
11,38 / 8,47
647,21 / 1204,01
199,37 / 402,92
Примітка: у чисельнику дані за 2000 рік; в знаменнику - за 2001 рік.
Переміщення килимових виробів з інших митних режимів незначне.
Що стосується номенклатури (асортименту) переміщуються килимів, то ввозилися переважно ткані (товарна позиція 5702) і тафтингові (позиція 5703) килими, а в асортименті експорту крім зазначених товарних позицій значне становище займали вузлові (позиція 5701) та інші (позиція 5705) килими.

2.2. Обсяги та напрямки товаропотоків килимових виробів

У період 2000-2001 років міжнародна торгівля килимовими виробами через митниці Південного митного управління здійснювалася з 27 країнами (див. табл. 2.2). При цьому постачання російських товарів проводилися всього у вісім країн, загальна вартість яких у 2000 році склала 57,03 тис. дол, а в 2001 році - 66,08 тис. дол Найбільш великі споживачі російських килимів - Туреччина, Казахстан та Іран.
Завозилися килими в Росію з 26 країн (Кіпр поставки не виробляв). Картина закордонних поставок за аналізований період змінювалася. Так у 2001 році припинився ввезення килимових виробів з Хорватії, Чехії, Франції, Індії, Ізраїлю, Італії, Швеції, Єгипту, і з'явилися нові торгові партнери-постачальники: Білорусія, Канада, Греція, Казахстан, Корея, Польща, ПАР, Сирія, ОАЕ .
Найбільшим постачальником килимових виробів у Росію є Молдова. Її постачання в 2001 році склали на суму 727,95 тис. доларів, або 60% від загального обсягу. Потім слід Туреччина, Бельгія, Китай, Сирія та України.
Виходячи з викладеного в цій главі слід вказати на можливість і необхідність розширення ринку асортименту та обсягів поставок російських килимових виробів за кордон.

Глава 3. Ідентифікація та особливості класифікації килимових виробів у митних цілях

Посадові особи митних органів, що здійснюють митний контроль і оформлення, повинні володіти цілим комплексом знань про переміщуваний товар - від використовуваних сировини і матеріалів, способи виробництва, споживчі властивості до вимог маркування і оцінки якості. Без цього професійна діяльність буде носити поверховий характер, можливі помилки при ідентифікації товарів, достовірному визначенні вартості, встановлення ставки мита, податків та інших платежів [12, 17, 23]. Крім цього повнота знань основоположних характеристик товару дозволить кваліфіковано визначити причини і місце утворення дефектів - виникли вони на стадії технологічних процесів, в результаті неправильної упаковки, транспортування, зберігання, в тому числі на митних складах, або з інших причин.
Номенклатура споживчих властивостей, діагностичних та ідентифікаційних ознак для конкретного товару може включати десятки найменувань. Тому визначення таких властивостей і показників у залежності від цілей використання є важливим завданням не тільки товарознавців, але й митників. Співробітники митних органів повинні мати необхідними знаннями про фізичні і хімічні властивості товару і методи їх дослідження, бачити необхідні відмінності між товарами без допомоги фахівців, уникати характеристик товару, які не можуть бути перевірені за об'єктивними показниками існуючими і наявними у розпорядженні митних постів і митниць методами і засобами.
Центральною ланкою характеристики товару, його класифікації та оцінки якості є ідентифікація, мета якої виявити і підтвердити справжність конкретного виду і найменування товару згідно з відомостями, що містяться в товарно-супровідних документах та на маркуванні. При цьому треба пам'ятати, що не всі ознаки можуть використовуватися в якості ідентифікаційних, а лише ті, які відповідають наступним вимогам:
1) бути типовими для конкретного виду, найменування або однорідної групи продукції;
2) бути об'єктивними і порівнянними;
3) бути перевіряються і відтворюваними;
4) бути важкими для фальсифікації.
Крім цього результати ідентифікації повинні бути незалежними від суб'єктивних даних випробувача (його компетентності та професіоналізму), від інтересів виробника, постачальника і споживача, а також умов проведення випробувань [13, 21, 29].
Для цілей ідентифікації застосовуються дві групи методів - органолептичні та вимірювальні, на характеристиці яких ми зупинимося нижче.
При організації експертного забезпечення митного оформлення та контролю килимових виробів може призначатися ідентифікаційна експертиза, яка проводиться митними лабораторіями ГТК РФ із залученням в необхідних випадках інших організацій. Підставою для проведення зазначеної експертизи є напрямок, доручення або постанова посадових осіб митних органів. З метою її здійснення для килимів і інших підлогових покриттів можуть здійснюватися такі види ідентифікації:
- Асортиментна або видова, коли потрібне підтвердження їх належності до конкретного виду виробів, тобто чи є вони вузликовим ручної роботи, тафтингові або нетафтингові, флокированним або нефлоковані, аксмінстерскімі, обробленими або необробленою;
- Якісна чи квалиметрической щодо встановлення відповідності вимогам якості, викладеними в нормативах і технічних документах;
- Товарно-партійний, завдання якої встановлення приналежності за частини товару (одиничному примірнику або середній пробі) конкретної товарної партії. За партію текстильних виробів приймають кількість одиниць продукції одного найменування, одного артикулу або одного сорту, оформленими одними товарно-супровідними документами. В даний час вирішується питання про нанесення на товар маркування, що вказує на приналежність їх до конкретної товарної партії.
Це основні види ідентифікації. Крім цього у митній практиці використовуються, або потенційно можуть використовуватися, наступні види ідентифікації [2, 21]:
- Метод найменувань, тобто по наданим кожному товару конкретного найменування за відповідним визначенням. Так Гармонізована система опису і кодування товарів, а ТН ЗЕД Росії побудована на її основі, в примітках до розділів і груп дає перелік визначень, що дозволяють однозначно класифікувати оформлюваний товар. Цю ж мету призначені виконувати і відповідні стандарти, наприклад, ГОСТ Р 51121-97 «Товари непродовольчі. Інформація для споживачів ».
- Метод цифрових номерів, привласнюються товарах. Перевага цього методу полягає в тому, що вони забезпечують просту і коротку по кількості знаків ідентифікацію товару. Так шестизначний код товару у вантажній митній декларації 570310 згідно ТН ЗЕД визначає продукцію як килими та інші текстильні покриття для підлоги тафтингові з овечої вовни або тонкої вовни тварин, а згідно ЄДРПОУ продукції ОК005-93 в сертифікаті відповідності ГОСТ Р ця продукція буде мати цифровий шестизначний код 817111;
- Класифікаційний метод, який дозволяє за встановленими правилами і ознаками виділяти з безлічі товарів необхідні об'єкти, що володіють певними ознаками. Так у ТН ЗЕД використовується Фасетноє метод класифікації, шість Основних правил інтерпретації, чотири принципи (ознаки) при класифікації товарів на рівні розділів: 1) за походженням товару, 2) за хімічним складом, 3) за видом матеріалу, 4) за функціональним призначенням товару . При утворенні груп закладений принцип послідовності обробки товарів: від сировини, напівфабрикатів до готових виробів, а також значення товару в міжнародній торгівлі. При формуванні товарних позицій і підпозицій застосовується своя послідовність ознак, що у загальному вигляді можна виразити таким чином: ступінь обробки, призначення, вид матеріалу з якого виготовлений товар, ціна товару в світовій торгівлі, сезонність, форма, розміри так далі. Розділ XI ТН ЗЕД «Текстильні матеріали та текстильні вироби» класифікований за функціональним призначенням. Група 57 «Килими та інші текстильні покриття для підлоги» класифікуються за цією ж ознакою, а всередині групи при побудові товарних позицій і підпозицій використовуються наступні ознаки: спосіб виготовлення і обробки, вид матеріалу, форма і розміри [15];
- Метод умовних позначень застосовується поряд з найменуванням товару чи сировини. Наприклад, каркас килима виготовлений з бавовняних (ХБ) ниток, а ворс - напівшерстяної (ПШ);
- Контрольний метод використовується для ідентифікації товарів в тих випадках, коли опис конкретних характеристик (властивостей, показників властивостей і методів їх визначення) представлений у нормативних або технічних документах. Ідентифікація включає найменування виробу, його умовне позначення (код) і посилання на документ, що містить всебічні вимоги до цього виробу. Наприклад, посилання на ГОСТ 28415-89 «Покриття та вироби килимові ткані машинного способу виробництва. Загальні технічні умови ». У тому випадку, коли зазначена інформація не повною мірою забезпечує ідентифікацію конкретного товару, то, як правило, додається інформація про виробника продукції;
- Метод автоматичної ідентифікації, що отримав розвиток завдяки впровадженню електроніки та створення засобів забезпечують сприйняття (сканування), розпізнавання та обробку інформації про товари. Для автоматичної ідентифікації використовуються штрихові коди, радіоетікеткі, магнітні смуги, оптично розпізнавані знаки та інші засоби інформації про товари.
У ідентифікаційних цілях можуть використовуватися і інші методи: описовий, описово-контрольний, але вони в практичній роботі митників для ідентифікації килимових виробів використовуються рідко.
Слід зазначити, що стосовно митну практиці зміст понять «ідентифікація» і «ідентичні товари» набувають дещо іншу смислове навантаження. Так у словнику-довіднику «Митна справа» [27] ідентифікація товарів і транспортних засобів визначається як форма митного контролю, а ідентичними товарами є товари, однакові у всіх відносинах з оцінюваними товарами, у тому числі за фізичними характеристиками, якістю та репутації на ринку, країні походження товару, виробникові. А незначні розбіжності в зовнішньому вигляді не можуть служити підставою для відмови у розгляді товарів як ідентичних, якщо в іншому вони відповідають зазначеним вище вимогам. У цьому ж джерелі вказується, що товари не вважаються ідентичними з оцінюваними, якщо вони не вироблені в одній і тій же країні.
На стадії митного контролю та оформлення килимових виробів може виникнути необхідність уточнення об'єктивної та достовірної інформації про переміщувані товари. У таких випадках призначається проведення митної експертизи. Ідентифікаційна експертиза, як один з видів митної експертизи, передбачає великий обсяг аналітичних та фізико-хімічних досліджень. Під час їх виконання встановлюють чи відповідають представлені зразки якісними показниками, заявлених у договірних документах, стандартах, технічних паспортах, сертифікати відповідності та в інших нормативно-технічних та товаросупровідних документах.
Наказом ГТК РФ № 864 від 23.12.1998 року затверджено «Типовий порядок взаємодії митних органів і митних лабораторій при проведенні технологічних операцій митного оформлення та митного контролю товарів». Цей порядок грунтується на статтях Митного кодексу РФ [28]:
- Ст. 9 «... для проведення експертиз та досліджень товарів в митних цілях ГТК створює митні лабораторії»;
- Ст. 126 «Порядок провадження митного оформлення»;
- Ст. 135 «Взяття проб і зразків товарів з метою митного оформлення»;
- Ст. 173 «Обов'язки та права декларанта»;
- Ст. 183 «Залучення спеціалістів та експертів для надання сприяння у проведенні митного контролю»;
- Ст. 192 «Час перебування під митним контролем»;
- Ст. 193 «Митний контроль після випуску товарів і транспортних засобів»;
- Ст. 194 «Терміни перевірки митної декларації, документів і огляду товарів і транспортних засобів».
«Типовий порядок», Накази ГТК РФ № 203 від 04.04.1996 р., № 1251 від 27.12.2001 р. і вказівку ГТК РФ № 01-14/229 від 28.02.1997 року визначають взаємодію митних органів з митними лабораторіями в питаннях ідентифікації товарів і встановленню їх окремих показників, що визначають застосування заходів тарифного і нетарифного регулювання, з метою припинення спроб ухилення від оплати митних платежів, від виконання особливого порядку, митного оформлення товарів деяких категорій. Метою такої взаємодії при проведенні митного оформлення товарів є перевірка достовірності декларування окремих товарів, ідентифікації яких вимагає проведення лабораторних досліджень.
Зазначені документи є основними при проведенні ідентифікаційних експертиз. Прогресивним у них є введення нової спрощеної форми звернення митних органів у митну лабораторію у формі «Направлення на дослідження» і відповідь лабораторії у формі «Довідка експерта». Така форма звертання припускає постановку питання, для вирішення якого не вимагається проведення довготривалих аналізів, і, отже, підвищується оперативність прийняття рішень при митному оформленні.
У загальному плані алгоритм проведення досліджень (експертиз) килимових виробів включає набір таких дій:
- Перегляд представлених документів та виявлення необхідності отримання додаткових матеріалів (при необхідності робиться запит про подання таких);
- Отримання від особи, яка звернулася із запитом, зразків товарів;
- Первісне вивчення характеристик, включаючи маркування, упаковку, зовнішній вигляд і т.д.;
- Визначення набору діагностичних та ідентифікують ознак товару і методів їх визначення;
- Проведення досліджень та випробувань;
- Аналіз і синтез отриманих результатів;
- Формулювання висновків;
- Оформлення і видача висновку експерта або іншого документа митної лабораторії;
- Оформлення звіту про проведені експертизи;
- Оформлення справи за проведену експертизу (дослідження) і направлення його до архіву лабораторії.
Асортимент килимових виробів дуже широкий, тому для ідентифікації конкретної різновиди повинен бути визначений такий набір ознак, який характеризує його сутність і, завдяки цьому виділяє його з багатьох інших, часто дуже схожих об'єктів. При цьому інспектор інтуїтивно прагне виділити мінімальне число основних ознак: найменування виробу, його умовне позначення або код, позначення нормативного або технічного документа, що визначає характеристику даного товару. Якщо мінімального набору недостатньо, то інформація повинна доповняться його фізичними, хімічними і експлуатаційними (споживчими) характеристиками.
Ідентифікація є попереднім ланкою класифікації товарів, яка має важливе значення у формуванні товарних потоків, прискорення проходження митних процедур і підвищення їх ефективності. При цьому слід зазначити, що чисто товарознавчі підхід до класифікації килимових виробів буде дещо відрізнятися від митного підходу, тому що підхід з митних позицій має дотримуватися Основних правил інтерпретації ТН ЗЕД, пояснень, виключень і приміток до розділів та груп, термінології, а також обов'язково враховувати ті властивості, ознаки, їх показники та методи визначення, які приймаються в якості визначальних і рекомендуються при виділенні класифікаційних угруповань [5, 24, 31]. Код класифікаційної угруповання згідно ТН ЗЕД повинен проставлятися при заповненні вантажної митної декларації.
Розглянуті нами товари включені в розділ XI ТН ЗЕД «Текстильні матеріали та текстильні вироби», група 57 «Килими та інші текстильні покриття для підлоги», які виділені за функціональним призначенням.
У коментарях до ТН ЗЕД [15] і поясненнях до ТН ЗЕД [24] дається визначення килимах текстильним (textile carpets) для групи 57. Це покриття для підлоги, в яких текстильний матеріал утворює лицьову поверхню виробу в процесі експлуатації. Вироби аналогічні підлоговим текстильним покриттям (драпірування, скатертини) за своїми характеристиками, але призначені для використання в інших цілях, відносяться також до цього поняття.
У описуваної товарній групі продукція класифікується як готові вироби, тобто виконані за розміром, підшиті з підкладкою, бахромою, зшиті з окремих частин і т.д. Вони можуть бути у формі квадратних килимків, прікроватних і камінних килимків, а також у формі доріжок для кімнат, коридорів, проходів або сходів у шматках довжиною підходящої для розрізання та обробки. Килимові вироби можуть бути просочені (наприклад, латексом) або укріплені підкладкою з тканин або нетканих полотен, або пористою гумою або пластмасою.
Лінолеум і інші підлогові покриття, що складаються з покривного шару, накладеного на текстильну основу, до цієї групи не включаються.
Вироби, що містять два і більше текстильних матеріалів, класифікуються за текстильним матеріалом, що домінує за масою в порівнянні з будь-яким іншим текстильним матеріалом в даному товарі. Грунтова тканину (каркас) при цьому до уваги не береться.
У загальному вигляді на рівні позицій класифікація килимових виробів представлена ​​нами в таблиці 3.1.
Таблиця 3.1
Класифікація килимових виробів за ТН ЗЕД
Килимові вироби
Ручний
роботи
Позиція
Машинні ткані
Позиція
Машинні
неткані
Позиція
ворсові
безворсові
5701
5702
двухполотние жакардові,
пруткові
аксмінстерскіе
безворсові (паласи)
5702
5702
5702
5702
тафтингові
іглропробівние
трикотажні
флокированниє
в'язально-прошивні
5703
5704
5705
5705
5705
Надалі, при визначенні більш дрібних класифікаційних угруповань (підпозицій, підсубпозицій) всередині позицій до уваги приймаються вид текстильних волокон, кількість вузлів на 1 метр основи (для вузликових килимів ручної роботи), форма і площа, а також вид обробки.
Роз'яснення терміна «оброблене» дається в примітці 7 до розділу XI Пояснень до ТН ЗЕД. Це вироби, розрізані але не у формі квадрата або прямокутника; вироби у закінченому вигляді і готові до використання або можуть бути використані лише після розділення розрізання і не потребують зшивання або подальшої обробки; вироби підрублені або мають пружок, з вузликовою бахромою на всіх краях; вироби, викроєні за розміром і з ажурною обробкою; вироби із зшитих або склеєних частин; вироби пов'язані машинного чи ручного в'язкою і складаються з декількох предметів.
Товарна група 57 «Килими та інші текстильні покриття для підлоги» включає п'ять товарних позицій.
Позиція 5701 «Вузликові килими та інші текстильні покриття для підлоги, оброблені чи необроблені» включає ткані вузликові килими, доріжки і килимки, звичайно ручної роботи, в яких нитки ворсу зав'язуються вузлом або закручуються повним оборотом навколо, принаймні, однієї основної нитки. Вузли, за допомогою яких закріплені ворсові нитки, можна спостерігати біля основи останніх з лицьового боку килима. Дані вироби в основному східного походження. Проте їх виробляють також на механічних верстатах, при цьому килими виходять з більш рівною структурою і більше паралельними крайками, ніж у килимів ручної роботи. Більш докладно стадії виробництва і види вузлів наведені у розділі 1.
Усередині позиції виділяються дві підпозиції по виду текстильних волокон, а всередині підпозиції 570110 і за кількістю вузлів на 1 метр основи.
Позиція 5702 «Ткані килими та інші текстильні покриття для підлоги, нетафтингові, нефлоковані, оброблені чи необроблені, включаючи" килим »,« сумах »,« кермані "та аналогічні килими ручної роботи» об'єднує ткані безворсові килими ручної роботи підпозиції 570210. Це важкі тканини ручного ткацтва, барвисті, з плоскою поверхнею без петель і ворсу. Утокові нитки, що формують малюнок таких килимів, переплітаються між собою або огинають основу так, що в останній утворюються просвіти по довжині, що створюють розрив між утоковими нитками різних кольорів. Різниця між лицьовою поверхнею і виворотом незначні. Іноді, при зміні кольорового качка, обірвані кінці уточнив пряжі, залишаються на вивороті.
У цій самій товарній позиції під іншими ворсовими килимами виділяються аксмінстерскіе, жакардові двухполотние і пруткові килими. Це ткацькі килими машинної роботи. Зворотний бік їх представляє міцну важку грунтову тканину.
Килими аксмінстерські багатобарвні з різноманітними малюнками, U образні вузли уточнено ворсу закріплюються на лицьовій поверхні каркасної тканини. Ворс на виворіт не виводиться.
Жакардові килими в малюнку мають не більше п'яти кольорів, отримують їх так само, як ворсові тканини. Ворсова нитка зазвичай вовняна або напіввовняна, з вивороту вона повторює малюнок килима.
Ворсові килими отримують також із застосуванням сінелевой пряжі. Сінелевая нитка може бути введена як додаткова основа, що огинає нитку утка.
Тонкі килимки можуть випускатися махровим переплетенням або шляхом простого закріплення жорстких пучків ворсу при отриманні дверних матів або щіновок.
У позицію 5702 включають інші безворсові, оброблені і необроблені килими, які отримують як двухліцевие тканини складним переплетінням і як тканини простих переплетень з грубої кокосової, паперової йди джутової пряжі.
Дана товарна позиція не включає мати і плетільних вироби групи 46 «Вироби із соломи, альфи та інших матеріалів для плетіння; кошикові та плетені вироби».
У товарній позиції 5703 «Килими та інші текстильні покриття для підлоги тафтингові; оброблені чи необроблені» класифікуються тафтингові (ворсопрошівние) килими, які мають каркасну тканина з поліпропіленових ниток (або нетканий матеріал), прошиті ворсової, частіше синтетичної пряжею. Ворс може бути петельним чи розрізаним. Ворсова нитка утворює стібки на вивороті і може бути легко вилучена без руйнування каркасною тканини. Тому для збереження структури килима нитку закріплюють з вивороту проклеюванням, потім до вивороту приклеюють дублюючий матеріал, наприклад, грубу тканину полотняного переплетення. Ці вироби від тектсільних виробів товарної позиції 5802 «Тканини махрові рушникові та аналогічні махрові тканини ...» відрізняються жорсткістю, товщиною і міцністю, які їх роблять придатними для використання в якості підлогових покриттів.
Товарна позиція 5704 «Килими та інші текстильні покриття для підлоги з повсті, нетафтингові і нефлоковані, оброблені і необроблені» включає повсть, що має характеристики підлогового покриття. Пояснення терміну «повсть» надано у поясненні до товарної позиції 5602: повсть це виріб, отримане накладенням одного на інший деякого числа шарів текстильних волокон (зазвичай полотен), які потім змочуються парою або гарячою мильною водою і піддаються посиленому пресуванню і дії суканням або ударів, що забезпечує взаємне зв'язування волокон та освіта полотна рівної товщини. Килимові вироби можуть бути двошаровими різнокольоровими з рельєфом на поверхні, з латексної основною. Отримують їх зазвичай на голкопробивних верстатах.
Закінчується досліджувана група товарною позицією 5705 «Килими та текстильні покриття для підлоги, оброблені чи необроблені», в якій класифікуються інші килимові вироби, ніж у вищезгаданих більш специфічних товарних позиціях цієї групи. Це килими з клеєного ворсом або до підкладки, або безпосередньо до клеїть речовині, утворюючому підставу. Поверхня таких килимів може мати петельний ворс, розташований рядами або по малюнку, або ворс встановлений вертикально в текстильну підкладку з покриттям з гуми або полімерів (флокированниє килими).
У цю ж позицію включають в'язально-прошивні килими, які мають характерну виворіт - паралельно розташовані нитки основи, пров'язати в поперечному напрямку ланцюжком, ворс на вивороті відсутня. На відміну від тафтінгових килимів видалення ворсу з них неможливо без руйнування каркаса. З виворітного боку килими часто зміцнюють шаром латексу.
В'язані килими і доріжки зазвичай мають вигляд килима, плюшу або хутра з трикотажною основою.
Аналіз особливостей класифікації килимових виробів 57 групи показує, що вони мають багато схожих властивостей з такими текстильними виробами як тканини складного переплетення, деякі види нетканих матеріалів, штучне хутро, а відрізняє їх від вищевказаних товарів, в основному, призначення (підлогові покриття) і специфічні способи виготовлення.
Крім визначення класифікаційного становища товарів згідно ТН ЗЕД, код якого проставляється у вантажній митній декларації, при заповненні сертифіката відповідності заповнюється графа код товару за загальнодержавним класифікатором продукції ОК 005-93. Отже необхідно знати і класифікаційне положення килимових виробів, які підлягають обов'язковій сертифікації [1, 22].
Класифікація продукції (ОКП) є систематизований звід кодів і найменувань угруповань продукції, побудований по ієрархічній системі класифікації, і використовується при сертифікації продукції відповідно до груп однорідної продукції.
Кожна позиція ОКП містить шестизначний цифровий код, однозначне контрольне число і найменування угруповання продукції. У ОКП передбачена п'ятиступінчаста ієрархічна класифікація з цифровою десятковою системою кодування. На кожній ступені класифікації поділ здійснено по найбільш значущих економічних і технічних класифікаційними ознаками. На першій ступені класифікації розташовуються класи продукції (дві цифри), на другій - підкласи (одна цифра), на третій групи (одна цифра), на четвертій - підгрупи (одна цифра) і на п'ятій - види продукції (одна цифра).
Килимові вироби за ОКП включені в 81 клас «Продукція текстильної промисловості (без пряжі, тканин, нетканих матеріалів і трикотажних виробів), а їх подальша класифікація представлена ​​в таблиці 3.2.
Таблиця 3.2
Класифікація килимових виробів за ОКП
Найменування угруповання
Код
КЧ
Килими та вироби килимові, доріжки підлогові
817000
9
Килими та вироби килимові
817100
2
Килими:
817110
7
- Тафтингові
817111
2
- Пруткові жакардові
817112
8
- Пруткові гладкі
817113
3
- Аксмінстерскіе
817114
9
- Двухполотние жакардові
817115
4
- Стрічкові
817116
3
- Безворсові
817117
5
- Неткані
817118
0
- Ручний вироблення
817119
6
Доріжки килимові:
817120
1
- Прошивні тафтингові
817121
7
- Пруткові жакардові
817122
2
-Пруткові гладкі
817123
8
- Аксмінстерскіе
817124
3
- Іглопробівниє латексні
817125
9
- В'язально-прошивні
817126
4
- Безворсові
817127
7
- Трикотажні
817128
5
- Букльований
817129
0
Клаптик килимовий мірний:
817160
1
- Від килимів
817161
5
- Від доріжок килимових
817162
0
Доріжки підлогові
817200
6
Доріжки підлогові бавовняні:
817210
0
- Безворсові
817217
9
- Трикотажні
817218
4
Доріжки підлогові лляні:
817230
8
- Безворсові
817237
8
- Трикотажні
817238
3

Глава 4. Сертифікація, оцінка якості та маркування килимових виробів

Російська Федерація від 1 травня 1998 року підписано Угоду з Комісією Європейського Союзу з торгівлі текстильними товарами щодо особливостей нетарифного регулювання в міжнародній торгівлі текстильними товарами, в результаті чого досягнуто Розуміння з питань сертифікації. Вона передбачає спрощення процедур сертифікації щодо текстилю та одягу і прозорість процедур оцінки відповідності. Взаємна лібералізація торгівлі текстильними товарами між Європейським Союзом (ЄС) і Росією має важливе торгово-політичне значення, так як воно порушує вкрай чутливу галузь промисловості як для Росії, так і для ЄС.
Сертифікація є важливим механізмом оцінки та забезпечення якості продукції. У Російській Федерації сертифікація була введена в 1992 році як захисна міра у зв'язку з тим, що на молодий російський ринок хлинули товари, серед яких була велика кількість низької якості і просто небезпечних для здоров'я і життя людей. У Законі України «Про захист прав споживачів» (ст. 7, п. 4) вказується, що товар, на який законами або стандартами встановлені вимоги, що забезпечують безпеку життя, здоров'я споживача та охорону навколишнього середовища підлягають обов'язковій сертифікації в установленому порядку. Перелік товарів затверджується Урядом Російської Федерації, і далі «не допускається продаж товару, в тому числі імпортного, без інформації про проведення обов'язкової сертифікації й не маркірованого у встановленому порядку знаком відповідності».
У розвиток сертифікації Держдумою РФ 2 липня 1998 було прийнято рішення «Про внесення змін і доповнень до Закону РФ« Про сертифікації продукції та послуг », що передбачає поряд із сертифікацією підтвердження відповідності, яке здійснюється через ухвалення виробником (продавцем, виконавцем) декларації про відповідність.
Декларація про відповідність - документ, в якому виробник (продавець, виконавець) засвідчує, що поставляється (продається) їм продукція відповідає встановленим вимогам. Таким чином, підтвердження відповідності проводиться за допомогою не тільки сертифіката, але і декларації про відповідність. Зареєстрована в центрі по сертифікації декларація про відповідність має юридичну силу нарівні з сертифікатом.
Відповідно до зазначеного закону Уряд РФ прийняв постанову від 7 липня 1999 року № 776 «Про затвердження переліку продукції, відповідність якої може бути підтверджена декларацією про відповідність, порядку прийняття декларації про відповідність та її реєстрації».
Обов'язковій сертифікації згідно з постановою Уряду РФ від 13 серпня 1997 року № 1013 «Про затвердження переліку товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації, та переліку робіт і послуг, що підлягають обов'язковій сертифікації» і доповненням до постанови Уряду РФ від 24 травня 2000 року № 403 підлягають «килими та килимові вироби, доріжки для підлоги »(код за ОКП - 81700).
Сертифікація вітчизняної та імпортної продукції проводиться за одним і тим же правилам. Таким чином, право споживача забезпечується обов'язковою сертифікацією не лише вітчизняної, але й імпортної продукції [4, 18].
Постачальники імпортної продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації відповідно до законодавства, повинні представляти в митні органи сертифікати або свідоцтва про їх визнання разом з вантажною митною декларацією. При цьому передбачається можливість ввезення проб і зразків товарів для проведення їх випробувань в російських центрах з сертифікації.
Імпортні товари, безпека яких не підтверджена при сертифікаційному випробуванні, не пропускаються через митний кордон. При цьому можливі два рішення: іноземний товар забирає відправник, або товар потрапляє під митний режим знищення.
Порядок ввезення на територію Російської Федерації товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації, визначається наказом Державного митного комітету РФ № 217 від 23 травня 1994 року. Список товарів, для яких потрібно підтвердження проведення обов'язкової сертифікації при випуску на митну територію Російської Федерації, затверджений наказом ГТК РФ від 14 серпня 1996 року № 496 в редакції, введеної в дію з 1 квітня 2000 року наказом ГТК від 10 березня 2000 року № 176. Однак у цьому списку килими та килимові вироби і доріжки текстильні покриття для не значаться.
За останні роки відбулося насичення внутрішнього ринку країни найрізноманітнішими товарами як вітчизняного так і зарубіжного виробництва. Це призвело до спаду споживчого попиту, а вимога до якості продукції зросли. Крім цього серед споживачів відбулося розшарування за рівнем доходів, а, значить, і за рівнем потреби. Кожен товару повинен бути не тільки якісним, але і мати точний соціальний адресу. Це повною мірою стосується і описуваної нами групи товарів - килимових виробів. Саме ці товари призначені задовольняти не тільки утилітарні потреби, а й значною мірою естетичні і соціальні.
В даний час відбувається перехід від тотального управління якістю до тотального (загального, всеохоплюючому) менеджменту якості, який передбачає системність, тобто охоплює не лише управління якістю, а й забезпечення якості. Відносини між постачальниками і споживачами повинні носити відкритий і довірчий характер. У цій системі якості знаходиться місце і митним працівникам. В основі такої впевненості лежить сертифікація систем якості на відповідність стандартам серії ISO 9000 - стандарт ІСО 9004:2000 «Системи менеджменту якості - Керівництво щодо поліпшення діяльності».
Під самим же визначенням якості розуміється сукупність властивостей і характеристик продукції, які надають їм здатність задовольняти обумовлені чи передбачувані потреби, а під оцінкою якості розуміють сукупність операції з вибору номенклатури показників якості оцінюваної продукції, визначення значень цих показників і зіставлення їх з базовими.
Товари характеризуються багатьма властивостями і тому розрізняють показники якості, які можна виміряти об'єктивними (вимірювальними та реєстраційними) методами і які виражаються в розмірних одиницях (г / м 2,%, текс і ін.) Інша група методів евристичні (органолептичні, експертні, соціологічні). Ці методи застосовуються для оцінки якості, коли їх показники об'єктивними методами визначити неможливо [14, 20]. Для килимових виробів це зовнішній вигляд, фактура, насиченість колірної гами малюнка та ін Ці показники виражаються в умовних одиницях - балах. Слід зазначити, що в залежності від кількості характеризуються властивостей показники поділяються на одиничні і комплексні. Одиничний показник характеризує одне просте властивість. Комплексний показник характеризує одним числом одночасно декілька властивостей товару або складне властивість. Якщо за показником якості судять про якість товару в цілому, то такий показник називають визначальним. Він може бути єдиним і комплексним.
Фактори, що впливають на якість товарів, поділяють на:
- Формуючі: вихідні матеріали, сировину, конструкція вироби, спосіб виробництва і технологія обробки;
- Зберігають: упаковка, транспортування, зберігання, товарна обробка, післяпродажне обслуговування;
- Стимулюючі: ефективність виробництва та конкурентоспроможність, матеріальна зацікавленість, штрафні та інші санкції за низьку якість.
За якістю товарів здійснюється контроль - це перевірка відповідності показників якості встановленим вимогам, які наводяться у стандартах, технічних умовах, договори купівлі-продажу та інших документах, що регламентують вимоги до якості. Від якості товарів буде залежати ринкова вартість, яка для імпортних товарів буде включати і митну вартість, а отже, і розміри митних платежів.
За категоріями якості килимові вироби поділяють на вироби вищої, першої та другої категорій якості.
При написанні частини «оцінка якості» цієї глави нами був використаний цілий комплекс стандартів, в тому числі: РСТ УРСР 601-89 «Килими та килимові вироби ручної виробки. Загальні технічні умови »; РСТ УРСР 520-86« Килими та килимові вироби ручної виробки. Сортність »; РСТ УРСР 557-87« Килими та килимові вироби ручної виробки. Методи визначення категорій складності технічних малюнків », ГОСТ 28415-89« Покриття та вироби килимові ткані машинного способу виробництва. Загальні технічні умови », ГОСТ 418-88 СПКП« Покриття та вироби килимові машинного способу виробництва. Номенклатура показників », ГОСТ 18276.3-88« Покриття та вироби килимові машинного способу виробництва. Методи визначення лінійних розмірів, поверхневої щільності та поверхневої щільності ворсу », які можуть бути використані в митній практиці.
При оцінці якості килимових виробів враховують дві групи показників якості: органолептичні (художньо-колористичне оформлення, оздоблення та структура), зумовлені візуально по 40-бальній системі (табл. 4.1) і об'єктивні, передбачені стандартами і технічними умовами.
Таблиця 4.1
Художньо-естетичні показники килимових виробів
Найменування
показників якості
Найвища оцінка,
балів
Межі оцінки, балів
Художньо-колористичне оформлення
20
20
Оздоблення
10
10-9
Структура
10
10-9
До вищої категорії якості відносять вироби, відповідні якості кращих вітчизняних і зарубіжних зразків, що перевищують вимоги чинної нормативно-технічної документації, мають відмінний товарний вигляд і художньо оформлену маркування і упаковку. За художньо-естетичним показникам якості килимові вироби повинні отримати оцінку не менше 38 балів (див. табл. 4.1).
До першої категорії якості відносять килимові вироби 1-го і 2-го сортів, які за показниками якості відповідають кращим вітчизняним зразкам і вимоги чинної нормативно-технічної документації. За естетичним показників якості виробу першої категорії повинні мати оцінку не нижче 32 балів.
Килимові вироби, що не відповідають за фізико-хімічними, споживча та художньо-естетичним показникам якості продукції першої категорії, відносять до другої категорії.
Залежно від наявності дефектів зовнішнього вигляду килимові вироби випускають двох сортів: 1-го і 2-го. Дефекти (вади) оцінюються в умовних одиницях - балах. Сорт оцінюється сумою балів, що припадають на один виріб: 1-ий сорт до 10 балів, другий - до 20 балів. Оцінка пороків наведена в таблиці 4.2.
Таблиця 4.2
Бальна оцінка пороків килимів ручного виробництва
Найменування пороку
Межі оцінки,
балів
Кривизна
2
Увігнутість або опуклість
2
Перекіс
2
Слабко виражені разнооттеночность
5
Рідкісна, слабка вироблення кромки
5
В'ялість кінцевих паласних частин
5
Нерівномірне стрижка
8
Кірс - утворення складок
5
Незастілаемость основи утком
2
Близнят основи в одну нитку на кожні 10 см
11
Петлі, кінці ворсової або уточнив пряжі
3
Незастілаемость основи ворсом
1
Різке спотворення розмірів малюнка
11
Приймання килимових виробів здійснюється партіями. Партією вважається одночасно пред'являється до здачі кількість одного артикулу і сорту килимових виробів, оформлену одним документом. Перевірка якості килимів ручної виробки по зовнішньому вигляду, числу ниток, висоті ворсу, розмірами, відповідно маркування та упаковки піддають 100% продукції.
Категорію складності малюнка визначають відповідно до вимог РСТ УРСР 557-87. При цьому в килимових виробах допускається варіантне виконання малюнка - незначна зміна у відтінках колірної гами і дрібних деталях малюнка за умови збереження загальної композиції, його складності, не погіршують зовнішнього вигляду виробу.
Граничні відхилення по ширині і довжині килимів та килимових виробів ± 3% від номінального розміру, за кількістю ниток ± 3%, по висоті ворсу ± 2 мм, кромки повинні мати не менше двох пар ниток основи. Кромка при визначенні лінійних розмірів не враховується.
Стійкість забарвлення килимових виробів повинна відповідати нормам ГОСТ 15124-77.
Визначення поверхневої щільності здійснюється за ГОСТ 18276-72, для цього за попередньо наміченим з виворітного боку лініях вирізують у різних місцях чотири проби розміром 10х10 см кожен, відступаючи від краю не менш ніж на 5 см, визначають середнє арифметичне значення і перераховують всі в грамах на метр квадратний.
Число ниток килимів визначають безпосередньо на виробі шляхом підрахунку кількості пар ниток основи і кількості ворсових рядів, що припадають на 10 см.
Для визначення висоти ворсу килимові вироби розташовують на рівній поверхні столу так, щоб не утворилося складок. Вимірювання проводять в шести різних місцях, розподілених рівномірно по всій вимірюваної площі, з точністю 1 мм. Лінійку встановлюють між ворсовими рядами на лицьовій стороні каркаса тканини килима. За висоту ворсу приймають середнє арифметичне результатів шести вимірів, обчислена з точністю до 0,5 мм і округлюють до 1,0 мм.
Висота ворсу для килима машинного виробництва згідно з ГОСТ 28418-89 повинна бути: для двухполотних жакардових 8-2, для аксмінстерскіх 8-1, для пруткових 4-0,5 мм. Плюсові допуски не обмежуються.
Сортність килимових покриттів та виробів визначається за сумарною кількістю балів на умовну міру. Умовна захід для килимового покриття дорівнює 15 м при ширині 70 см, а для штучного виробу - до 6 м 2 включно. При відхиленні фактичної довжини і ширини, а також площі від умовної, кількість балів перераховують. Сумарна кількість балів на умовну міру для 1-го сорту не повинна бути більше 5 балів, для 2-го сорту - не більше 15 балів. Пороки зовнішнього вигляду оцінюються в балах відповідно до таблиці 4.3.
Таблиця 4.3
Бальна оцінка пороків килимів машинного виробництва
Найменування
і розміри пороку
Оцінка пороків, бал
Примітка
Жаккарда-ші двох-полотна
Жаккарда-ші і гладкі пруткові
Аксмінс-терські
1
2
3
4
5
Близнят ворсової основи в одну нитку від 1 см до 2 см, за кожен порок
2
2
2
Кожен наступний 1 см оцінюється 0,5 бала
Близнят корінний основи в одну нитку в 10 см, за кожен порок
1
1
1
При протяжності пороку більше 10 см - кожні наступні 10 см оцінюються 1 балом
Близнят корінний основи у дві нитки в 2 см, за кожен порок
1
1
1
Кожні наступні 2 см оцінюються двома балами
Близнят настилочний основи в одну нитку в 50 см, за кожен порок
1
2
1
Кожні наступні 50 см оцінюються двома балами
Відсутність ворсових пучків в одну утокову нитку, за кожен порок по всій ширині вироби
7
7
7
-
Неровнота ворсу, за кожен порок в 50 см по довжині вироби
4
4
4
Кожні наступні 50 см оцінюються сім'ю балами
Наявність сторонніх ниток та вузлів на лицьовій стороні, в 2 см, за кожен порок
1
1
1
-
Слабо виражений різнотонність в одну нитку по довжині від 30 до 50 см, за кожен порок
4
4
4
Кожні наступні 50 см оцінюються двома балами
Затягування ворсу, за кожен порок в 5 см по найбільшій довжині
4
-
-
-
Продовження таблиці 4.3
1
2
3
4
5
Сльоти качка в 4 см за кожен порок
4
4
4
Кожні наступні 2 см оцінюються двома балами
Розтинах бердом, за кожен порок в 50 см по довжині
4
4
4
Кожні наступні 50 см оцінюються трьома балами
Нерівна кромка в 50 см по довжині за кожен порок
3
3
3
Кожні наступні 50 см оцінюють чотирма балами
Перекіс малюнка від 3 до 5 см, за кожен порок
7
7
7
-
Спотворення декількох деталей малюнка (але не більше трьох), що не порушують загальну композицію малюнка, за кожен порок
7
7
7
-
Подплетин в 2 см по найбільшій довжині, за кожен порок
7
7
7
Кожні наступні 2 см оцінюються чотирма балами
Плями, різко виражені на ворсової поверхні
не допускаються
Плями на виворітній стороні, за кожен порок в 5 см на найбільшій довжині
2
2
2
-
Відсутність уточной нитки з лицьового боку, за кожен порок по всій ширині вироби
7
7
7
-
Відсутність уточной нитки з виворітного боку, за порок по всій ширині вироби
4
4
4
-
Групові петлі робочого ворсу на виворітній стороні:
від 50 до 100 петель на 1 м 2
від 100 до 150 петель на 1 м 2
6
15
6
15
6
15
-
понад 150 петель на 1 м 2
не допускається
Продовження таблиці 4.3
1
2
3
4
5
Утокові петлі в ворсової поверхні за кожен порок в 10 см по довжині
1
1
1
-
Нерівна обробка на оверловочной машині, за кожен порок в 10 см
1
1
1
-
Сльоти при обробці виробів на оверловочной або бахромной машині
не допускається
Вистриг ворсових пучків, в 5 см по найбільшій довжині за кожен порок
7
7
7
Видима штопання:
під одну утокову нитку по всій ширині
кожного барана на 4 см по найбільшій довжині
6
4
6
4
6
4
-
Пороки зовнішнього вигляду килимових виробів - діри, подплетин, помітна штопання, масляні плями, відриви основи, різко виражені смуги різного кольору, спотворення колірної гами і малюнка, що порушує художньо-колористичне оформлення килимового виробу не допускається і підлягають умовному вирізу або розрізу.
Пороки зовнішнього вигляду, не вказані в таблиці 4.3 прирівнюються до аналогічних.
Маркують килимові вироби шляхом прикріплення до виробу товарного ярлика з зазначенням найменування підприємства-виробника, його місцезнаходження, товарного знака, найменування вироби, номери малюнка, артикулу, розміру і площі, сорти, стійкості забарвлення, відповідності державним стандартом або технічними умовами, дати випуску і номери контролера ВТК.
На виворітній стороні килимових виробів машинного виробництва незмивною фарбою ставлять штамп, який містить номер виробу, артикул, розмір, сорт, номер контролера ВТК.
Митний контроль за виконанням вимог сертифікації та оцінки якості, достовірна ідентифікація килимових виробів з маркування дозволить підвищити конкурентоспроможність килимів вітчизняного виробництва на міжнародному ринку, а російському споживачеві купувати імпортні килимові вироби необхідної якості за прийнятну ціну.

Висновок

Оперативне та ефективне здійснення митного оформлення товарів через митний кордон Російської Федерації вимагає постійного підвищення професіоналізму митних кадрів. Від об'єктивності і достовірності їх рішень про класифікацію товарів згідно з ТН ЗЕД, а ці рішення є обов'язковими (ст. 217 Митного кодексу РФ), будуть визначатися розміри митних платежів. Килими та текстильні покриття для підлоги є складним об'єктом класифікації в митних цілях, тому для її здійснення потрібна наявність стрункої системи правових, організаційних та товарознавчі знань. У даній роботі здійснена спроба систематизації товарознавчі знань.
Килими та килимові вироби не відносяться до товарів першої необхідності, однак зі зростанням економічного добробуту суспільства потребу в них буде зростати. Виробництво килимів у Росії досить розвинена галузь текстильної промисловості, її потужності здатні наситити як внутрішній ринок, так і здійснювати експортні поставки. Міжнародна торгівля товарами цієї групи інтенсифікується тим, що в кожному регіоні, країні вони мають свій колорит, що купується в результаті різних способів виробництва, різних вихідних матеріалів, специфіки підбору колірної гамми і форми малюнка.
У період 2000-2001 років міжнародна торгівля килимовими виробами через митниці ЮТУ здійснювалась з 27 країнами. Постачання з Росії здійснювалося всього у вісім країн, загальна вартість яких у 2000 році склала 57,03 тис. дол, а в 2001 році - 66,08 тис. дол Найбільш великі споживачі російських товарів - Туреччина, Казахстан та Іран.
Імпортні поставки в 2000 році склали на суму 647,21 тис. дол, а в 2001 році - на суму 1204,04 тис. дол Найбільшим постачальником килимових виробів у Росію є Молдова. Її постачання в 2001 році склали на суму 727,95 тис. дол, тобто 60% від загального обсягу поставок. Потім за обсягом поставок слід Туреччина, Бельгія, Китай, Сирія та України.
При переміщенні товарів були задіяні сім митних режимів: експорт, випуск для вільного обігу, тимчасове ввезення, тимчасове вивезення, переробка під митним контролем, відмова на користь держави, знищення. За обсягами переміщення переважає митний режим випуск для вільного обігу.
Митному оформленню підлягали вироби всіх п'яти позицій п'ятьдесят сьомий товарної групи. Що стосується номенклатури переміщуються килимів, то ввозилися переважно килими ткані (товарна позиція 5702) і тафтингові (позиція 5703), а в асортименті експорту крім зазначених товарних позицій значне становище займали вузлові (позиція 5701) та інші (товарна позиція 5705) килими.
Виходячи з викладеного слід вказати на можливість і необхідність розширення ринку, асортименту та обсягів поставок російських килимових виробів закордон.
Центральною ланкою характеристики товару, його класифікації та оцінки якості є ідентифікація, мета якої виявити і підтвердити справжність конкретного виду і найменування товару згідно з відомостями, що містяться в товарно-супровідних документах та на маркуванні. Перелік властивостей, діагностичних та ідентифікаційних ознак окремого килимового виробу може включити десятки найменувань, тому визначити номінально необхідне їх кількість для ідентифікації непросте завдання для митників. Треба пам'ятати, що не всі ознаки можуть використовуватися в якості ідентифікаційних, а лише ті, які відповідають наступним вимогам: бути типовими для конкретного виду, об'єктивними і порівнянними, перевіряються і відтворюваними, і, нарешті, важкими для фальсифікації. Для цих цілей використовуються як органолептичні так і вимірювальні (інструментальні) методи досліджень.
У разі ускладнення або сумніви при віднесенні того чи іншого килимового виробу до певного класифікаційного угруповання на стадії митного оформлення, слід призначати ідентифікаційну експертизу для її виробництва в митних лабораторіях. Незначні розбіжності в зовнішньому вигляді не можуть служити підставою для відмови у розгляді товарів як ідентичних. Товари не вважаються ідентичними, якщо вони не вироблені в одній і тій же країні.
Типовий порядок взаємодії митних органів і митних лабораторій при проведенні технологічних операцій митного оформлення і митного контролю наказує митним органам звертатися до митної лабораторію у формі «Направлення на дослідження» і відповідь лабораторії у формі «Довідка експерта». Така форма звертання припускає постановку питання, для вирішення якого не потрібне проведення довготривалих аналізів, і, отже, підвищується оперативність прийняття рішень при митному оформленні.
Згідно з постановою Уряду РФ від 13.08.1997 року № 1013 «Про затвердження переліку товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації» і доповненням до постанови Уряду РФ від 25.05.2000 року № 403 обов'язковій сертифікації підлягають «килими та килимові вироби, доріжки для підлоги» (код за ОКП -817000). Список товарів, для яких потрібно підтвердження проведення обов'язкової сертифікації при випуску на митну територію Російської Федерації, затверджений наказом ГТК РФ від 14.08.1996 року № 496 в редакції, введеної в дію з 1 квітня 2000 року наказом ГТК від 10 березня 2000 року № 176. Однак у цьому списку килими та килимові вироби і доріжки текстильні покриття для не значаться.
Шлях російських килимів на зовнішній ринок визначається їх якістю. Для килимів це якість вихідних матеріалів, зовнішній вигляд, фактура, насиченість колірної гами малюнка та ін Його перевірка здійснюється виявленням відповідності показників якості встановленим вимогам, які наводяться у стандартах, технічних умовах, договори купівлі-продажу та інших документах, що регламентують вимоги до якості. За категоріями якості килимові вироби поділяють на вироби вищої, першої та другої категорій якості. Від якості буде залежати ринкова вартість, яка для імпортних товарів буде включати і митну вартість, а, отже, і розміри митних платежів.
При митному оформленні слід перевіряти об'єктивність і правильність маркування килимових виробів. Маркування повинна здійснюватися шляхом прикріплення до виробу товарного ярлика з зазначенням найменування підприємства-виробника, його місцезнаходження, товарного знака, найменування вироби, номери малюнка, розміру і площі, сорти, стійкості забарвлення, відповідності нормативним документом, дати випуску і номери контролера ВТК. На виворітній стороні килимових виробів машинного виробництва незмивною фарбою ставлять штамп, який містить номер виробу, розмір, сорт, номер контролера ВТК.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Абрамова В.А. Сертифікація продукції та послуг: практичний посібник. - М.: ОСЬ-89, 2001. - 288 с.
2. Агбаш В.Л., Єлізарова В.Ф. та ін Товарознавство непродовольчих товарів. - М.: Економіка, 1983. - 440 с.
3. Берновской Ю.М. Основні методи ідентифікації об'єктів / / Стандарти і якість. - 2000. - № 9. - С. 35-39.
4. Бершов Є.М., Смирнов Г.П. Неткані килими. - М.: Легпромбитіздат, 1986. - 216 с.
5. Бершов Є.М., Смирнов Г.П. та ін Неткані текстильні полотна: Довідкова допомога. - М.: Легпромбитіздат, 1987. - 400 с.
6. Воронін Г.П. Якість - одна з головних складових розвитку економіки / / Стандарти і якість. - 2000, - № 1. - С. 3-6.
7. Гамідуллаев С.М., Жіряева Є.В., Гусєва І.В. Особливості класифікації текстильної продукції розділу XI ТН ЗЕД СНД. - СПб.: СПбФ РОТА, 1998. - 103 с.
8. Голубятникова А.Т., Горяїнова Т.С. та ін Дослідження непродовольчих товарів. - М.: Економіка, 1982. - 384 с.
9. Державні стандарти. Покажчик 2001. Т. 2. - М.: Видавництво стандартів, 2001. - 352 с.
10. ГОСТ Р 51121-97. Товари непродовольчі. Інформація для споживачів.
11. ГОСТ 28415-89. Покриття та вироби килимові ткані машинного способу виробництва. Загальні технічні умови.
12. ГОСТ 18276.3-88. Покриття та вироби килимові ткані машинного виробництва. Методи визначення лінійних розмірів та поверхневої щільності.
13. Закон РФ «Про захист прав споживачів». У ред. від 9 січня 1996 року.
14. Закон РФ «Про сертифікації продукції та послуг». У ред. від 31 липня 1998 року.
15. Закон Російської Федерації «Про митний тариф», 2000.
16. Інструкція про порядок проведення експертизи товарів експертними організаціями системи торгово-промислової палати Російської Федерації. - Ростов н / Д, 1998. - 59 с.
17. Коляденко С.С., Месяченко В.Г., Кокошинський В.І. Товарознавство текстильних товарів. - М.: Економіка, 1981. - 312 с.
18. Коментар до ТН ЗЕД Росії / Під ред. Л.Я. Василькова. - М., 1996. - 191 с.
19. Левін Л.М. Художні килими СРСР. - М.: Економіка, 1975. - 95 с.
20. Месяченко В.Т. Введення в товарознавство експортних та імпортних промислових товарів. - М.: РІО РОТА, 1995. - 102 с.
21. Міхєєв Ю.В. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. - Ростов н / Д: РІО Ростовський філія РОТА, 1999. - 102 с.
22. Миколаєва М.А. Товарна експертиза. - М.: Ділова література, 1998. - 288 с.
23. Миколаєва М.А. Ідентифікація та фальсифікація харчових продуктів. - М.: Економіка, 1996. - 108 с.
24. Загальноросійський класифікатор продукції ОК 005-93. - М.: Изд-во стандартів, 2000.
25. Основи митної справи / За заг. ред. В.Г. Драганова. - М.: Економіка, 1998. - 687 с.
26. Пояснення до товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності. - М.: ГТК, 2000.
27. РСТ УРСР 601-89. Килими та килимові вироби ручної виробки. Загальні технічні умови.
28. Стандарт ІСО 9004:2000. Системи менеджменту якості - Керівництво щодо поліпшення діяльності.
29. Сицко В.Є., Міклушов М.М. та ін Товарознавство непродовольчих товарів. - Мн. Обчислюємо. шк., 1999. - 633 с.
30. Митна справа. Словник-довідник. - СПб.: Логос, 1994. - 320 с.
31. Митний кодекс Російської Федерації. - М.: Норма, 1997. - 268 с.
32. Теплов В.І., Сіроштан М.В., Боря В.Є. та ін Комерційне товарознавство. - М.: Дашков і К °, 2000. - 620 с.
33. Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності Росії. - М.: ГТК, 2000.
34. Товарознавство промислових товарів. Т.1. - М.: Економіка, 1978. - 368с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Митна система | Диплом
342.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Ідентифікація класифікація та оцінка якості килимів та інших текстильних підлогових покриттів
Ідентифікація та оцінка ризиків факторингових операцій
Оцінка та ідентифікація машин устаткування і транспортних засобів
Облік результатів внутрішньоаптечного контролю якості лікарських засобів Оцінка якості лікарськ
Класифікація промислової продукції і показників якості Рівні якості продукції та методи їх
Оцінка якості прянощів
Оцінка якості фотоапаратів
Оцінка якості продукції
Оцінка якості праці
© Усі права захищені
написати до нас